next page

fehrest page

back page

47 - سورة محمد صلى الله عليه و آله  
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره الذين كفروا را بخواند گناه نكند، و در دين خود هرگز شك بهم نرساند، و به فقر هرگز مبتلا نشود، و هرگز از پادشاهى خوفى به او نرسد، و هميشه از شك و كفر محفوظ باشد تا بميرد، و چون بميرد حق تعالى هزار ملك به قبر او فرستد كه نماز كنند، و ثواب نماز ايشان از او باشد، و چون از قبر بيرون آيد، آن هزار ملك او را مشايعت نمايند تا او را به محل ايمنان از خوفهاى قيامت بدارند و در امان خدا و رسول صلى الله عليه و آله باشد. (368)
48 - سورة الفتح 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : حفظ نمائيد اموال و زنان و بنده هاى خود را به خواندن سوره انا فتحنا، البته كسى كه بر خواندن اين سوره مداومت نمايد در روز قيامت منادى از جانب رب العزه او را ندائى كند كه همه خلايق بشنوند كه : تو از بندگان مخلص مائى ، اى ملائكه او را ملحق گردانيد به بندگان شايسته من ، و او را داخل بهشت كنيد، و از شراب سر به مهر بهشت كه به كافور ممزوج است به او بخورانيد. (369)
49 - سورة الحجرات  
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره حجرات را بخواند در هر شبى يا در هر روزى ، دربهشت از جماعتى باشد كه به زيارت حضرت رسول صلى الله عليه وآله مشرف مى شوند. (370)
50 - سورة ق 
از حضرت امام محمدباقر عليه السلام منقول است : هر كه مداومت نمايد سوره ق را در نمازهاى واجب و مستحب ، خدا روزى او را فراخ گرداند، ونامه اش را به دست راست او دهد، و او را حساب آسان بكند. (371)
51 - سورة الذاريات  
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره ذاريات را در روز يا در شب بخواند، خدا امر معيشت او را به اصلاح آورد، و وسعت دهد روزى او را، و منور گرداند قبر او را به چراغى كه نور بخشد تا روز قيامت . (372)
52 - سورة الطور 
از امام محمد باقر عليه السلام و امام جعفر صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره طور را بخواند، حق تعالى خير دنيا و آخرت را براى او جمع نمايد. (373)
53 - سورة النجم 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هركه سوره نجم را در هر شب يا در هر روز بخواند، در ميان مردم به خير و نام نيك تعيش و زندگى نمايد، و گناهانش آمرزيده شود، و محبوب دلهاى مردم گردد.(374)
54 - سورة اقتربت (375) 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره اقتربت الساعة را بخواند، چون از قبر بيرون آيد بر ناقه اى (376) از ناقه هاى بهشت سوار شود. (377)
55 - سورة الرحمن 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : ترك مكنيد قرائت سوره رحمان را و خواندن آن را در نماز، به درستى كه اين سوره در دل منافقان قرار نمى گيرد، و حق تعالى اين سوره را در روز قيامت به بهترين صورتها در نهايت خوشبوئى به صحراى محشر حاضر مى گرداند، و مى آيد در محل قرب و كرامت مى ايستد، حق تعالى به او خطاب مى فرمايد كه : چه كسى درزندگانى دنيا تو را در نماز مى خواند، و مداومت مى نمود خواندن تو را؟ مى گويند: خداوندا فلان و فلان ، پس حق تعالى روهاى ايشان را سفيد مى گرداند، و مى فرمايد: هر كه را خواهيد شفاعت نمائيد، ايشان آن قدر كه خواهند شفاعت مى نمايند، پس به ايشان مى گويند داخل بهشت شويد و در هر جا كه خواهيد ساكن شويد.(378)
و ايضابه سند معتبر از آن حضرت منقول است كه : مستحب است بعد از نماز صبح در روز جمعه سوره الرحمن را بخوانى ، و در هر مرتبه كه بگوئى ((فباى الاء ربكما تكذبان ))، بگوئى ((لا بشى ء من آلائك رب اكذب )) (يعنى چيزى را نعمتهايت اى پروردگار تكذيب نمى نمايم ).(379)
و ايضا در حديث معتبر ديگر فرمود: هر كه سوره الرحمن را بخواند، در هر مرتبه كه بگويد ((فباى الاء ربكما تكذبان ))، بگويد ((لا بشى ء من آلائك رب اكذب ))، اگر در شب بخواند و در آن شب بميرد شهيد مرده باشد، و اگر در روز بخواند و در آن روز بميرد شهيد مرده باشد. (380)
56 - سورة الواقعة  
از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : هر كه در هر شب جمعه سوره واقعه را بخواند خدا او را دوست دارد، و مردم را دوست او گرداند، و در دنيا بدحالى و فقر و احتياج نبيند، و به هيچ آفتى و بلائى مبتلا نشود، و از رفقاى حضرت اميرالمومنين عليه السلام باشد، و اين سوره مخصوص آن حضرت است و در آن كسى شريك نمى باشد. (381)
و به سند معتبر ديگر ازآن حضرت منقول است : هر كه مشتاق بهشت و وصف آن باشد سوره اذا وقعت را بخواند، و هر كه خواهد وصف جهنم را ملاحظه نمايد سوره الم سجده را بخواند. (382)
و به سند معتبر از اسماعيل بن عبدالخالق منقول است كه حضرت صادق عليه السلام فرمود: پدرم بعد از نماز خفتن دو ركعت نشسته مى كردند، و در آن صد آيه مى خواندند، و مى فرمودند، هر كه اين دو ركعت را بكند، و صد آيه در اين دو ركعت بخواند، او را در آن شب از غافلان ننويسند، اسماعيل گفت ، حضرت امام محمد باقر عليه السلام در اين دو ركعت و تيره ، سوره اذا وقعت و قل هو الله احد مى خواندند.(383)
و به سند صحيح از امام محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه سوره واقعه را هر شب پيش از آن كه بخوابد بخواند، در قيامت روى او مانند ماه شب چهارده نورانى باشد. (384)
ختم سورة الواقعة 
جهت وسعت رزق و توسعه در امر معيشت تاثير غريب دارد و از مجربات است كه تخلف ندارد ابتدا از شب هر شب سه بار اين سوره را بخواند و شب جمعه هشت مرتبه بخواند و اين عمل را پنج هفته به جا آورد و قبل از هر سوره اين دعا را بخواند:
اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا من غير كد استجب دعوتنا من غير رد و اعوذ من الفضيحتين الفقر و الدين و ادفع عنى هذين بحق الامامين الحسن و الحسين عيهما السلام برحمتك يا ارحم الراحمين . (385)
از اميرالمومنين عليه السلام روايت شده : اگر هر كه روزى يك بار سوره اذا وقعه و يكبار يا ايها المزمل و يك بار و الليل و يك بار الم نشرح بخواند دين او ادا و حاجت او روا گردد، بعد از همه اين دعا را بخواند:
يا رازق السائلين يا راحم المساكين يا ولى المومنين يا غياث المستغيثين يا ارحم الراحمين صل على محمد و آل محمد و اكفنى بحلالك عن حرامك و بطاعتك عن معصيتك و بفضلك عمن سواك يا اله العالمين و صلى الله على محمد و آله اجمعين . (386)
ختم ديگر سوره الواقعة  
جهت وسعت رزق و توانگرى از شب جمعه شروع كند هر شبى پنج بار تا شب جمعه ديگر، شب آخر شش بار جمعا چهل و يك بار مى شود و در هر مرتبه كه سوره تمام شد اين دعا را بخواند مجربست :
بسم الله الرحمن الرحيم يا رازق المقلين يا راحم المساكين و يا ذالقوة المتين يا غياث المستغيثين و يا خير الناصرين اياك نعبد و اياك نستعين اللهم ان كان رزقى فى السماء فانزله و ان كان فى الارض فاخرجه و ان كان بعيدا فقربه و ان كان قريبا فيسره و ان كان يسيرا فكثره و ان كان حراما فحلله و ان كان حلالا فبارك لنا فيه برحمتك يا ارحم الراحمين . (387)
57 - 58 - سورة الحديد و المجادلة 
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره حديد و مجادله را در نماز فريضه بخواند و مدومت نمايد خدااو را عذاب نكند، و در خودش و اهلش بدحالى و احتياج نبيند. (388)
59 - سورة الحشر 
از حضرت رسول صلى الله عليه و آله منقول است : هر كه سوره حشر را بخواند، جميع خلق خدا از بهشت و دوزخ و عرش و كرسى و حجب و آسمانهاى هفت گانه و زمين هاى هفت گانه و هواو باد و مرغان و درختان و كوهها و آفتاب و ماه و ملائكه همه بر او صلوات فرستند، و از براى او استغفار كنند، و اگر در آن روز يا در آن شب بميرد با شهادت مرده باشد. (389)
60 - سورة الممتحنة  
از حضرت على بن الحسين عليه السلام منقول است : هر كه سوره ممتحنه را در نمازهاى واجب و نوافل بخواند، خدا دل او را به ايمان امتحان نمايد، و ديده اش را نور بدهد، و خود و فرزندش به ديوانگى و فقر مبتلا نشوند.(390)
61 - سورة الصف  
از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه مداومت نمايد بر خواندن سوره صف در نمازهاى واجب و نوافل ، خدا او را در صف ملائكه و انبياء جا دهد.(391)
62 و 63 - سورة الجمعه و المنافقين 
از امام صادق عليه السلام منقول است : واجب و لازم است بر هر كه از شيعه ما باشد كه در نماز شام و خفتن شب جمعه ((سبح اسم ربك الاعلى )) بخواند، و در نماز ظهر سوره جمعه و منافقين بخواند، و چون چنين كند چنان باشد كه به عمل حضرت رسول صلى الله عليه وآله عمل نموده باشد و ثواب او نزد خدا بهشت باشد. (392)
64 - سورة التغابن  
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره تغابن را درنماز واجبى بخواند، آن سوره در روز قيامت شفيع او باشد، و گواه عادلى باشد كه شهادت و دهد براى او نزد كسى كه شهادت او را قبول فرمايد، و از او جدا نشود تا او را داخل بهشت گرداند.(393)
65 و 66 - سورة الطلاق و التحريم 
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره طلاق و تحريم را در نماز واجبى بخواند، خدا او را در قيامت پناه دهد از خوف و اندوه ، و از آتش جهنم عافيت يابد، و او را داخل بهشت گرداند به سبب تلاوت كردن و محافظت نمودن حرمت اين دو سوره زيرا كه اين دو سوره از حضرت رسول صلى الله عليه و آله هستند. (394)
67 - سورة الملك  
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره ((تبارك الذى بيده الملك )) را در شب و در نماز واجب پيش از خواب بخواند، پيوسته در امان الهى باشد تا صبح شود، و در روز قيامت در امان الهى باشد تا داخل بهشت شود. (395)
و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است : سوره ملك مانعه است كه عذاب قبر را منع مى كند، و نامش در تورات سوره الملك است ، و هر كه در شب بخواند بسيار عبادت و تلاوت كرده و نيكو كرده است ، و در آن شب او را از غافلان ننويسند، و به درستى كه من در نماز وتيره بعد از نماز خفتن نشسته مى خوانم ، و پدرم در روز و شب هر دو مى خواند، و هر كه اين سوره را بخواند چون نكير و منكر به قبر او درآيند چون از جانب پاهايش بيايند پاهايش به ايشان بگويند شما را از جانب ما راهى نيست ، زيرا كه اين بنده هر شب و روز بر ما مى ايستاد و سوره ملك را مى خواند، و چون از جانب شكمش بيايند شكمش به ايشان خطاب نمايند كه شما را از جانب من راهى نيست ؛ زيرا كه اين بنده هر شب و روز سوره ملك را تلاوت مى نمود و بر من جارى مى ساخت . (396)
68 - سورة ن و القلم 
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره ن و القلم را در فريضه يا نافله بخواند، خدا او راايمن گرداند، و هرگز به فقر مبتلا نشود، و چون بميرد او را از فشار قبر نجات دهد. (397)
69 - سورة الحاقة 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : بسيار بخوانيد سورة حاقه را، به درستى كه خواندنش در فرايض و نوافل از ايمان به خدا ورسول است ؛ زيرا كه اين سوره در واقعه حضرت اميرالمومنين عليه السلام و معاويه نازل شده است ، و هر كه اين سوره را بخواند ايمان از او برطرف نشود تا هنگام مردن . (398)
70 - سورة المعارج 
از امام صادق عليه السلام منقول است كه : بسيار بخوانيد سوره سال سائل را، هر كه اين سوره را بسيار بخواند حق تعالى درقيامت از هيچ گناه او سوال ننمايد، و او را دربهشت با رسول صلى الله عليه وآله ساكن گرداند. (399)
71 - سورة نوح 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه ايمان به خدا و به خواندن قرآن دارد، سوره نوح را ترك ننمايد، زيرا هر بنده اى كه اين سوره را از براى خدا در نماز واجبى و نافله اى بخواند، خدا او را در مساكن نيكوكاران ساكن گرداند، و سه بهشت ديگر او را كرامت فرمايد، و دويست حوريه و چهار هزار زن به او تزويج فرمايد. (400)
72 - سورة الجن 
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره جن را بسيار بخواند، در دنيا از چشم جنيان و دميدنها و سحر و مكر ايشان محفوظ باشد و در بهشت از رفقاى حضرت رسول صلى الله عليه و آله باشد، پس مى گويد: اى پروردگار من عوض و تغيير حولى از آن را نمى خواهم . (401)
73 - سورة المزمل 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره مزمل را در نماز خفتن (عشا) بخواند يا در آخر شب بخواند، و روز همراه با سوره مزمل شاهد و گواه او باشند در قيامت ، و خدا او را به زندگانى نيكو زنده دارد و به مردن نيكو بميراند. (402)
جهت مطلب كلى يازده روز هر روزى يازده بار (بعد از نماز صبح ) سوره مزمل را بخواند و در هر روز يازده بار بخواند:
يا مسبب سبب يا مفتح فتح يا مفرج فرج يا مدبر دبر يا مسهل سهل يا ميسر يسر يا متمم تمم برحمتك يا ارحم الراحمين .
شيخ بها قدس سره فرمود جهت مطلبى يك روز خواندم ظهر همان روز مطلب حاصل شد. (403)
74 - سورة المدثر 
از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه در نماز واجب سوره مدثر رابخواند، بر خدا لازم است كه او را در جوار حضرت رسول صلى الله عليه و آله جا دهد، و در زندگانى دنيا هرگز شقاوت او را در نيابد. انشاالله تعالى . (404)
75 - سورة لا اقسم 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه مداومت نمايد بر سورة لا اقسم و به آن عمل نمايد، خدا او را با رسولش صلى الله عليه وآله محشور گرداند به بهترين صورتها، و آن حضرت او را بشارت فرمايد و بر رويش ‍ خندند تا از صراط و ميزان بگذرد. (405)
76 - سورة الدهر 
از امام محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه سوره ((هل اتى على الانسان )) را در هر صبح پنج شنبه بخواند، خدا به او هشتصد حورالعين بكر و چهار هزار زن بيوه و حورالعين كرامت فرمايد، و با حضرت رسول صلى الله عليه و آله باشد. (406)
و به سند معتبر از على بن عمر منقول است كه : به خدمت حضرت امام على النقى عليه السلام رفتم در روز سه شنبه ، حضرت فرمود: ديروز تو را نديدم ، گفتم : نخواستم كه روز دوشنبه حركت كنم ، فرمود: هر كه خواهد كه خدا او را از شر روز دوشنبه نگاه دارد،بايد در ركعت اول نماز صبح آن روز سوره هل اتى على الانسان بخواند، چنان كه حق تعالى در آن سوره مى فرمايد كه : خدا ايشان را نگاه داشت از شر آن روز، و به استقبال ايشان فرستاد نصرت و خوشحالى و سرور و شادى را.(407)
و در حديث رجابن ضحاك وارد شده است كه : حضرت امام رضا عليه السلام در صبح روز دوشنبه در ركعت اول سوره هل اتى على الانسان مى خواندند، و در ركعت دوم سوره هل اتك حديث الغاشية . (408)
77 و 78 و 79 - سورة المراسلات و عم و النازعات  
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره و المراسلات را بخواند، حق تعالى ميان او و حضرت رسول صلى الله عليه و آله آشنائى بيندازد، و هر كه هر روز سوره عم يتساءلون را بخواند، از دنيا نرود تا توفيق زيارت كعبه را بيابد، و هر كه سوره نازعات را بخواند نميرد مگر سيراب ، و مبعوث نشود مگر سيراب و داخل بهشت نشود مگر سيراب . (409)
80 و 81 - سورة عبس و كورت  
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره عبس و تولى و سوره اذا الشمس كورت را بخواند، در حفظ الهى باشد از خيانت ، و در سايه كرامت ومرحمت الهى باشد تا زنده باشد و اين كار براى خداوند بزرگ نيست انشاء الله . (410)
82 و 83 و 84 - سورة الانفطار و المطففين و الانشقاق  
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره اذا السماء انفطرت و سوره اذا السماء انشقت را در نماز فريضه و نافله بسيار بخواند، و خدا هيچ حاجت او را رد ننمايد، و او را هيچ مانعى از خدا دور نگرداند در آخرت ، و پيوسته او نظر به كرامتهاى الهى نمايد، و خدا نظر رحمت به او بدارد، تا از حساب خلايق فارغ شود. (411)
و به سند ديگر از آن حضرت منقول است : هر كه در نماز واجب سوره ويل للمطففين بسيار خواند، خدا درقيامت برات ايمنى از آتش جهنم به او كرامت فرمايد، و روز قيامت از او محاسبه نمى گردد.(412)
85 - سورة البروج 
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره والسماء ذات البروج را در فرايض بخواند، چون سوره پيغمبران است حق تعالى او را در قيامت با پيغمبران و مرسلان و صالحان محشور گرداند. (413)
86 - سورة الطارق 
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره والسماء و الطارق را در فرايض بخواند، او را درقيامت نزد خدا قدر و منزلت عظيم بوده باشد و از رفقاى پيغمبران باشد در بهشت . (414)
87 - سورة الاعلى  
از امام صادق عليه السلام منقول است . هر كه سوره سبح اسم ربك الاعلى را در فريضه يا نافله بخواند، در روز قيامت به او گويند كه از هر در از درهاى بهشت كه مى خواهى داخل شو انشاء الله . (415)
88 - سورة الغاشية 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه مداومت نمايد بر خواندن هل اتك حديث الغاشية در نماز واجب يا سنت ، خدا او را فرو گيرد به رحمت دنيا و آخرت و در روز قيامت برات ايمنى از عذاب به او كرامت فرمايد. (416)
89 - سورة الفجر 
از امام صادق عليه السلام منقول است كه : بخوانيد سوره فجر را در نمازهاى فريضه و نافله كه آن سوره امام حسين عليه السلام است ، و هر كه اين سوره را بخواند در درجه او در بهشت در جوار آن حضرت باشد، همانا خداى عز و جل عزيز و حكيم است . (417)
90 - سورة البلد 
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سورة لا اقسم بهذا البلد را در نماز واجب بخواند، در دنيا از جمله صالحان معروف شود، و در آخرت معروف گردد كه او را منزلت عظيم نزد حق تعالى هست ، و در قيامت از رفقاى پيغمبران و شهيدان و صالحان باشد. (418)
91 و 92 و 93 و 94 - سورة الشمس و الليل و الضحى و الم نشرح
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه بسيار بخواند در و روزى يا شبى سوره والشمس و سوره و الليل اذا يغشى و سوره و الضحى و الم نشرح را، هر چيز كه نزد او حاضر باشند در قيامت براى او شهادت بدهند، حتى مو و پوست و گوشت و خون و عروق و عصبها و استخوانها و جميع اعضاى او، و حق تعالى بفرمايد: من شهادت شما را قبول كردم از براى بنده خود، اى ملائكه ببريد او را به بهشت ، و هر جا كه او اختيار نمايد به او عطا كنيد، گوارا باد فضل و رحمت من از براى بنده من . (419)
ختم سوره والليل تا چهل شب هر شبى چهل بار بخواند، چون به اين آيه رسد (و ما لاحد عنده من نعمة تجزى ) سه بار تكرار كند و سوره را تمام نمايد، جهت فتوحات و كثرت مال اثر عجيب دارد. هر كس را مهمى را رخ دهد كه چاره اى در آن نبيند وقت خواب ايندو سوره را (والليل و والشمس ) هفت بار بخواند، شخصى بخوابش آيد و به او چاره نجات آموزد. (420)
95 - سورة والتين  
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره والتين را درفرايض و نوافل خود بخواند، عطا فرمايند از بهشت به او هر جا كه بپسندد.(421)
96 - سورة العلق 
از امام صادق عليه السلام مروى است : هر كه در روز يا شب سوره اقرا باسم ربك بخواند، و در آن روز يا در آن شب بميرد، چنان باشد كه شهيد مرده باشد، و خدا او را با شهيدان محشور گرداند و چنان باشد كه در راه خدا در لشگر رسول صلى الله عليه و آله شمشير زده باشد. (422)
97 - سورة القدر 
به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره انا انزلناه فى ليلة القدر را بلند بخواند، چنان باشد كه در راه خداى عز و جل شمشير كشيده باشد و هركس آن را آهسته بخواند مانند كسى است كه در راه خدا در خون خود بغلتد. و هر كس ده بار آن را بخواند باندازه هزار گناه از گناهانش آمرزيده شود. (423)
و به روايت ديگر از آن حضرت منقول است كه : هر كه سوره انا انزلناه را در نماز فريضه بخواند، منادى از جانب حق تعالى او را ندا فرمايد: خدا گناهان گذشته تو را آمرزيده ، عمل را از سر بگير.(424)
و به سند معتبر از حضرت اميرالمومنين عليه السلام منقول است : هر كه پيش از طلوع آفتاب قل هو الله احد و انا انزلناه را بخواند، در آن روز به گناهى مبتلا نشود هرچند شيطان سعى نمايد. (425)
و به سند معتبر از حضرت امام موسى كاظم عليه السلام منقول است : به درستى كه حق تعالى را در روز جمعه هزار نفحه و نسيم از رحمت خود هست ، هر بنده را آن چه خواهد از آن عطا مى فرمايد، پس هر كه سوره انا انزلناه فى ليلة القدر را بعد از عصر روز جمعه صد مرتبه بخواند،حق تعالى آن نفحه رحمت را و مثل آن را به او عطا فرمايد. (426) و از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : چون ماه مبارك رمضان درآيد، هر شب هزار مرتبه سوره انا انزلناه را بخوان ، و چون بيست و سوم شود دل خود رامحكم بدار و گوشهاى خود را بگشا از براى شنيدن عجايب از آن چه خواهى ديد. (427)
و به سند معتبر از آن حضرت منقول است كه : اگركسى در شب بيست و سوم ماه مبارك رمضان سوره انا انزلناه راهزار مرتبه بخواند، چون صبح كند، يقين او محكم و شديد شده باشد به اعتراف نمودن به چيزى كه مخصوص ‍ ماست از غرايب و فضايل ، و نيست اين مگر به سبب چيزى كه در خواب مشاهده نمايد. (428)
و ايضا به سند معتبر از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه جامه نوى ببرد، و سوره انا انزلناه را سى و شش مرتبه بخواند، در هر مرتبه چون برسد به تنزل الملائكة اندكى آب بردارد و بر جامه بپاشد پاشيدن سهلى ، پس دو ركعت نماز در آن جامه بكند و دعا كند، در دعا بگويد: الحمد لله الذى رزقنى ما اتجمل به فى الناس و اوارى به عورتى و اصلى فيه لربه و حمد الهى بكند، پيوسته در فراخى نعمت باشد تا آن جامه كهنه شود. (429)
و به سند معتبر منقول است كه چون حضرت امام رضا عليه السلام جامه نوى مى پوشيدند قدحى از آب مى طلبيدند، و ده مرتبه سوره انا انزلناه ، و ده مرتبه سوره قل هو الله احد، و ده مرتبه سوره قل يا ايها الكافرون بر آن ظرف مى خواندند، و بعد از آن آب را بر جامه مى پاشيدند، و مى فرمودند: هر كه پيش از پوشيدن جامه چنين كند، پيوسته در فراخى عيش باشد مادام كه تارى از آن جامه باقى باشد. (430)
و به سند معتبر از حضرت اميرالمومنين عليه السلام منقول است كه : چون حق تعالى جامه نوى به كسى عطا فرمايد، بايد كه وضو بسازد و دو ركعت نماز بگذارد، و در هر ركعتى سوره حمد و آية الكرسى و قل هو الله احد و انا انزلناه بخواند، بعد از آن حمد كند خداوندى را، كه عورت او را به جامه پوشيده ، و او را در ميان مردم زينت بخشيده ، و بسيار بگويد لا حول و لا قوة الا بالله ، و كسى كه چنين كند، در آن جامه معصيت خدا نكند و از براى او استغفار نمايد و بر او دعا و ترحم كند. (431)
و ايضا در روايت ديگر وارد شده است : هر كه قدحى برگيرد، و آبى در آن قدح بريزد، و سى و پنج مرتبه سوره انا انزلناه را بر آن قدح بخواند، و آب را بر جامه خود بپاشد، پيوسته دروسعت باشد تا آن جامه كهنه شود. (432)
حضرت صادق عليه السلام براى حفظ و نگهدارى (از چشم و بلاها) فرمود: كوزه تازه (آب نديده اى ) بگيرو آن را آب كن سپس بر آن سوره انا انزلناه فى ليلة القدر را سى بار بخوان سپس آن را آويزان كن و از آن بياشام و وضو بگير و هر چه بخواهند در آن آب بيفزايند انشاء الله .(433)
و به سند معتبر منقول است كه : شخصى به حضرت صادق عليه السلام عرض كرد كه : هشت دختر مرا بهم رسيد، و روى پسر تا حال نديده ام ، دعا فرما كه خدا مرا پسرى كرامت فرمايد، حضرت فرمود كه : چون مى نشينى كه مشغول جماع شوى دست راست خود را بر طرف راست ناف زن بگذار، و هفت مرتبه سوره اناانزلناه را بخوان ، و بعد از آن مشغول شو، و چون حمل ظاهر شود در هر شب هر وقت كه از پهلو به پهلو گردى ،باز دست بر جانب راست نافش بگذار، و هفت مرتبه آن سوره را بخوان ، آن شخص ‍ گفت چنين كردم ، هفت پسر از پى يكديگر خدا مرا روزى كرد. (434)
و به سند صحيح از منقول است كه : حميرى به خدمت حضرت صاحب الامر عليه السلام نوشت كه : از آباء شما به ما رسيده است حديثى كه ، عجب دارم از كسى كه انا انزلناه در نمازش نمى خواند چگونه نمازش مقبول مى شود، و روايت ديگر رسيده است كه نمازى كه در آن قل هو الله احد نخوانند مزكى و مقبول نيست ، و روايت ديگر رسيده است : هر كه در نمازهاى واجبى سوره همزه را بخواند خير دنيا به او مى دهند. پس آيا جايز است كه همزه را بخواند و آن دو سوره را ترك نمايد؟
حضرت عليه السلام در جواب نوشتند كه : ثواب اين سوره ها كه به شما رسيده است حق است ، و اگر سوره اى را كه ثوابى در آن به شما رسيده باشد ترك كنيد و قل هو الله احد و انا انزلناه بخوانيداز براى فضيلت اين دو سوره ، ثواب اين دو سوره را مى يابيد با ثواب آن سوره اى كه ترك كرده ايد، و اگر غير از اين دو سوره را بخوانيد هم جايز است و نماز شما تمام و كامل است ، و ليكن ترك افضل كرده خواهيد بود.(435)
98 - سورة البينة 
از امام محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه سوره لم يكن را بخواند از شرك بيزار شود، و دين پيغمبر صلى الله عليه و آله براى او كامل شود، و درقيامت داخل مومنان كامل مبعوث شود، و خدا او را حساب آسان نمايد.(436)
99 - سورة الزلزلة  
به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : ملال بهم مرسانيد از خواندن اذا زلزلت الارض زلزالها، به درستى كه هر كه در نمازهاى نافله اين سوره را بخواند، هرگز خدا او را به زلزله و به صاعقه و به آفتهاى عظيم دنيا مبتلا نگرداند، و او را به اين آفتها نميراند، و در وقت جان كندن ملك بزرگوارى از جانب پروردگارش به نزد او بيايد و بالاى سرش ‍ بنشيند، و به ملك موث از جانب حق تعالى بگويد به رفق و مدارا سركن با دوست خدا كه خدا را به خواندن سوره اذا زلزلت بسيار ياد مى كرد، و آن سوره نيز سفارش به ملك موت كند. پس ملك موت گويد: حق تعالى مرا امر كرده است كه سخن او را بشنوم ، و اطاعت او بكنم ، و تا امر نكند قبض ‍ روحش ننمايم ، پس ملك موت نزد او باشد تا پرده اى از پيش ديده آن مومن برگيرند و جاى خود را در بهشت ببيند، و بعد از ديدن او را امر نمايد كه قبض روحم بكن ، پس ملك موت درنهايت ملايمت و آسانى قبض روح او بكند، و هفتاد هزار ملك روح او را مشايعت كنند، و به زودى به بهشت رسانند.(437)
و به سند معتبر از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است كه : حضرت رسول صلى الله عليه و آله فرمود: هر كه چهار مرتبه سوره اذا زلزلت بخواند، چنان است كه تمام قرآن را خوانده است . (438)
100 - سورة العاديات  
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه مداومت نمايد بر خواندن سوره و العاديات ، خداوند عز وجل او را با اميرالمومنين عليه السلام خاصة مبعوث فرمايد، و در بهشت از رفقاى آن حضرت باشد. (439)
101 - سورة القارعه 
از امام محمد باقر عليه السلام مروى است : هر كه سوره القارعه را بسيار تلاوت نمايد، خداوند عز و جل او را از فتنه دجال و ايمان به دجال (دردنيا) و از چركهاى جهنم در آخرت امان بخشد، انشاء الله . (440)
102 - سورة التكاثر 
از حضرت امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره تكاثر را در نماز واجب بخواند، حق تعالى ثواب صد شهيد براى او بنويسد، و هر كه در نافله بخواند ثواب پنجاه شهيد براى او بنويسد، و در نماز واجبش چهل صف از ملائكه با او نماز گذارند انشاء الله . (441)
و ايضا به سند معتبر از امام صادق عليه السلام منقول است كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله فرمود: هر كه سوره الهيكم التكاثر را دروقت خواب بخواند، از عذاب قبر در امان خواهد بود. (442)
103 - سورة العصر 
از حضرت رسول صلى الله عليه و آله منقول است : هركه سوره والعصر را در نمازهاى نافله بخواند، خدا در روز قيامت او را با روى نورانى و دندان خندان و چشم روش و خوشحال مبعوث گرداند تا او را داخل بهشت كند. (443)
104 - سورة الهمزة  
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره ويل لكل همزة را درنمازهاى فريضه بخواند، خدا فقر را از او دور كند، و روزى او را فراخ گرداند، و او را به مرگ بد نميراند.(444)
105 - سورة الفيل 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه در نمازهاى واجب سوره الم تر كيف را بخواند، براى او شهادت دهند در قيامت هردشت و كوهى و كلوخى ، كه او از جمله نمازگذاران بوده است و منادى ندا مى دهد، درباره بنده ام راست گفتيد: شهادت شما را قبول كردم ، اى ملائكه او را بى حساب به بهشت بريد كه من او را و عمل او را دوست مى دارم . (445)
106 - سورة قريش  
از امام صادق عليه السلام منقول است : هركه سوره لايلاف را بسيارتلاوت نمايد، چون مبعوث شود، بر اسبى از اسبهاى بهشت سوار شود تا بر مائده نور بنشيند. (446)
بدان كه مشهور ميان علما آن است كه يكى از اين دو سوره فيل و قريش را به تنهائى در نماز واجب نمى توان خواند، بلكه اگر خوانند بايد با هم خوانده شود و همين است حكم والضحى و الم نشرح .
107 - سورة الماعون 
از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه سوره ارءيت الذى يكذب بالدين را در نمازهاى فريضه و نافله بخواند، از جماعتى باشد كه خدا نماز و روزه ايشان را قبول فرموده است ، و او را در قيامت به اعمال دنيا حساب نكند. (447)
108 - سورة الكوثر 
از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقول است : هركه سوره انا اعطيناك الكوثر را درنمازهاى فريضه و نافله بخواند، خداوند درروزقيامت از حوض كوثربه او آب عطا مى نمايد و مجلس او با رسول خدا صلى الله عليه و آله درزير درخت طوبى است . (448)
109 - سورة الجحد 
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سره قل يا ايها الكافرون و قل هو الله احد را در نماز فريضه بخواند، خدا او راو پدر و مادرش و آن چه فرزند آيد را بيامرزد، و اگر بدبخت باشد نام او از ديوان اشقيا محو و در ديوان سعدا و سعادتمندان ثبت مى شود و او را در دنيا سعادتمند بدارد، و شهيد بميراند، و شهيد مبعوث كند. (449)
و به سند صحيح از امام صادق عليه السلام منقول است : كه پدرم مى فرمود: ((قل هو الله احد)) يك سوم قرآن است ، و ((قل يا ايها الكافرون )) يك چهارم قرآن است . (450)
و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كس ‍ وقتى كه به بستر رود قل يا ايها الكافرون و قل هو الله احد بخواند، خدا برات بيزارى از شرك ازبراى او بنويسد. (451)
و به سند معتبر از حضرت اميرالمومنين عليه السلام منقول است كه : حضرت رسول صلى الله عليه و آله درسفرى نماز كردند، و ما به آن حضرت اقتدا كرديم ، درركعت اول قل يا ايها الكافرون خواندند، و در ركعت دوم قل هو الله احد ، و چون فارغ شدند فرمودند: از براى شما ثلث قرآن و ربع قرآن را خواندم .(452)
و به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است : كه ترك مكن خواندن قل هو الله احد و قل يا ايها الكافرون را درچند نماز: در نافله صبح ، و دو ركعت اول نافله ظهر، و دو ركعت اول نافله شب ، و نمازاحرام ، و نماز صبح اگر هوا بسيار روشن شده باشد و سوره طولانى نتوانى خواند، و نماز طواف . (453)
110 - سورة النصر 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره اذا جاء نصر الله را درنماز فريضه يا نافله بخواند، خدا او را برجميع دشمنان نصرت دهد، و چون از قبر بيرون آيد با او نامه اى باشد گويا، و در آن نامه امان از صراط و از آتش جهنم و صداى جهنم بوده باشد، و بر هر چيز كه بگذرد او را بشارت به نيكى دهند تا داخل بهشت شود، و از براى او در دنيا از اسباب خير آن قدر حق تعالى بگشايد كه به خاطرش خطور نكرده و آرزوى آن نداشته باشد. (454)
111 - سورة تبت  
از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : چون سورة تبت يدا ابى لهب را بخوانيد، لعن و نفرين بركنيد بر ابولهب كه او از جمله تكذيب كنندگان بود و تكذيب پيغمبر و آن چه را از جانب خداوند عز و جل بر او وحى شده بود مى كرد. (455)
112 - سورة الاخلاص  
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره قل هو الله احد را يك مرتبه بخواند، حق تعالى بر او بركت فرستد، و هر كه دو مرتبه بخواند حق تعالى به او و بر اهلش بركت فرستد، و هركه سه مرتبه بخواند حق تعالى به او و اهلش و به همسايگانش بركت دهد، و هر كه دوازده مرتبه بخواند خدا دربهشت دوازده قصر از براى او بنا كند، و كاتبان اعمال به يكديگر گويند، بيائيد برويم و به قصرهاى برادر خود نظر كنيم ، و هر كه صد مرتبه بخواند خداوند عالميان گناهان بيست و پنج سال او را بيامرزد به غير از خون ناحق و مال مردم ، و كسى كه چهار صد مرتبه بخواند، خدا او را اجر چهار صد شهيد كرامت فرمايد، از شهيدانى كه اسبانشان را پى كرده باشند و خونشان ريخته باشند، و كسى كه هزار مرتبه بخواند دريك شبانه روز، نميرد تا جاى خود را در بهشت ببيند، يا ديگرى براى او ببيند. (456)
و ايضا به سند معتبر حضرت صادق عليه السلام فرمود: پيغمبر هفتاد هزار فرشته كه در آن ها جبرئيل عليه السلام نيز بود آمدند و بر جنازه سعد نماز خواندند، من به جبرئيل گفتم : اى جبرئيل به چه عمل سزاوار نماز شماها شد؟ جبرئيل گفت : براى خواندنش قل هو الله احد را (در همه احوال ) ايستاده و نشسته و سواره و پياده و هنگام رفتن و آمدنش . (457)
و به سند معتبر از حضرت رسول صلى الله عليه و آله منقول است : هر كه صد مرتبه قل هو الله احد را وقت خواب بخواند، خدا گناه پنجاه ساله او را بيامرزد. (458)
و به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه فرمود: خود را حفظ نمائيد از شرمردم به خواندن سوره قل هو الله احد، رو به جانب راست خود كن و بخوان ، و به جانب چپ رو كن و بخوان ، و به جانب راه خود رو كن و بخوان ، و رو به پشت سر كن و بخوان ، و به جانب بالاى سر كن و بخوان ، و به جانب پائين نظر كن و بخوان ، و اگر خواهى كه نزد حاكمى بروى ، چون نظرت بر او افتد سه مرتبه بخوان ، و هر يك مرتبه كه بخوانى يك انگشت را عقد كن از دست چپ ، و انگشتان را چنين نگاه دار تا از نزد او بيرون آئى . (459)
وايضا ازحضرت صادق عليه السلام منقول است . هركس يك روز تمام بر او بگذرد و نمازهاى پنج گانه را بخواند و در آن نمازها قل هو الله احد نخواند، به او گفته مى شود: اى بنده خدا تو از نمازگذاران نيستى . (460)
و به سند ديگر از امام صادق عليه السلام منقول است : كسى كه جمعه اى را سپرى كند و در آن قل هو الله احد نخواند و سپس بميرد، بر دين ابى لهب مرده است (461)
و ايضا در حديث ديگر فرمود: كسى كه بيمار يا گرفتار شود و در بيمارى يا گرفتارى خود قل هو الله احد نخواند و در آن بيمارى يا گرفتارى بميرد، پس ‍ او اهل آتش مى باشد. (462)
و به سند معتبر از امام صادق عليه السلام منقول است : كسى كه سه روز بگذرد و سوره قل هو الله احد را نخواند، بدون ياور مانده و رشته ايمان از گردنش برداشته مى شود (بى ايمان مى شود). و اگر در اين سه روز بميرد، كافر به خداى بزرگ است . (463)
و در حديث ديگر فرمود: هر كه ايمان به خدا و روز قيامت داشته باشد، بايد كه بعد از نماز واجب ، خواندن قل هو الله احد را ترك نكند، به درستى كه هر كه بعد از هر نماز فريضه قل هو الله احد بخواند، خدا به او خير دنيا و آخرت كرامت فرمايد، و گناه او و پدر و مادر او و فرزندان پدر و مادر او را بيامرزد.(464)
و به سند معتبر از حضرت اميرالمومنين عليه السلام منقول است : هر كه سوره قل هو الله احد را بعد از نماز صبح يازده مرتبه بخواند، در آن روز گناهى بر او لازم نشود، هرچند شيطان (براى اجبار او به گناه ) خود را ذليل و خوار كند. (465)
و به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : كسى كه به رختخواب رود و يازده مرتبه سوره قل هو الله احد را بخواند، خداوند او را در خانه اش و خانه هاى اطرافش حفظ مى نمايد. (466)
و به سند معتبر از حضرت اميرالمومنين عليه السلام منقول است : هر كه در وقت خواب قل هو الله احد بخواند، حق تعالى پنجاه هزار ملك موكل گرداند كه او را حراست نمايند در آن شب . (467)
و به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه يك مرتبه قل هو الله احد بخواند، چنان باشد كه ثلث قرآن و ثلث تورات و ثلث انجيل و ثلث زبور را خوانده باشد. (468)
و از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : حق تعالى به عوض فدك به حضرت فاطمه عليها السلام اطاعت تب را كرامت فرمود كه تب مطيع آنحضرت باشد، پس هر كه حضرت فاطمه عليهاالسلام و فرزندان او را دوست دارد و تبى بهم رساند، و هزار مرتبه سوره قل هو الله احد را بخواند، و به حق فاطمه عليها السلام سوال نمايد زوال تب را، به امر الهى زايل مى گردد.(469)
113 و 114 - سورة المعوذتين (470) 
به سند معتبر از امام صادق عليه السلام منقول است كه : سبب نزول معوذتين آن بود كه حضرت رسول صلى الله عليه وآله تب به هم رسانيدند، جبرئيل اين دو سوره را آورد و تعويذ آن حضرت كرد. (471)
و از حضرت امام رضا عليه السلام به سند معتبر منقول است : هر كه صداعى (472) يا غير آن عارض شود دستهاى خود را بگشايد و سوره فاتحه و قل هو الله احد و قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق بخواند و دست بر روى خود بكشد، آن آزار برطرف شود. (473)
و ايضا از حضرت امام رضا عليه السلام به سند معتبر منقول است : هيچ كس نيست كه از دوران كودكى بعهده گيرد كه در هر شب سوره قل اعوذ برب الفلق و سوره قل اعوذ برب الناس را هر كدام سه بار بخواند و سوره قل هو الله احد را صد بار و اگر نتواند پنجاه بار بخواند، جز اين كه خداى عز وجل از او بگرداند هر نوع ديوانگى و جن زدگى و پيش آمدهائى كه كودكان دچار شوند، و نيز مرض تشنگى و فاسد شدن معده و جوشش خون را تا زمانى كه بدان مداومت كند تا به پيرى رسد، و اگر خود را بخواندن آن پايبند كند يا ديگرى برآن وادارش كند (يعنى اگر خودش سواد ندارد يا خواندن نتواند بر او بخوانند) تا روزى كه خداى عز و جل جانش را بگيرد محفوظ ماند. (474)
و از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه در نماز ((وتر)) معوذتين و قل هو الله احد بخواند،به او خطاب كنند كه : اى بنده خدا بشارت باد تو را كه خدا وتر تو را قبول كرد. (475)
و به سند صحيح از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه بعد از نماز جمعه سوره حمد را يك مرتبه ، و هر يك از موذتين و قل هو الله احد را هفت مرتبه و آية الكرسى ، و آيه سخره ، (476) و آخر سوره توبه ((لقد جائكم رسول من انفسكم )) تا آخر سوره هر يك را يك مرتبه بخواند، كفاره گناهان او باشد از جمعه تا جمعه . (477)
و از معمر بن خلاد منقول است كه : در خدمت حضرت امام رضا عليه السلام بودم در راه خراسان ، و وكيل خرج آن حضرت بودم ، مرا امر فرمود كه غاليه اى (478) درست كن ، چون درست كردم و در شيشه كردم ، حضرت را بسيار خوش آمد، فرمود: اى معمر چشم حق است از براى رفع تاثير چشم در كاغذى سوره حمد و قل هو الله احد و معوذتين را بنويس ، و در غلاف شيشه غاليه بگذار. (479)
و از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه فرمود: تاثير چشم زدن حق است ، و ايمن نيستى كه چشم تو در خودت يا در ديگرى تاثير كند، پس اگر از تاثير چشم ترسى ، سه مرتبه بگو: ما شاء الله لا قوة الا بالله العلى العظيم و اگر يكى از شما زينتى كند خوش آيند باشد، چون از منزل خود بيرون رود قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق بخواند كه از چشم به او ضرر نرسد.(480)
و از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است : كسى كه در خواب ترسد، در وقت خواب معوذتين و آية الكرسى بخواند. (481)
قطب راوندى قدس سره روايت نموده : كسى كه سوره قل يا ايها الكافرون را بخواند پس براى او شفا است از كفر و رحمت است به ثبات بر ايمان و كسى كه سوره فلق را بخواند پس براى او شفا است از سحر و رحمت است به ثبات بر عافيت و كسى كه سوره ناس را بخواند پس براى او شفا است از كيد شيطان و رحمت است به ثبات بر الهام (آن چه خداوند بر دل افكند).(482)
فصل چهارم : شفا و درمان با صلوات 
ثواب صلوات فرستادن و سلام كردن بر ((پيامبر صلى الله عليه و آله و دوستىاو))
اميرالمومنين عليه السلام فرمودند: صلوات فرستادن بر پيامبر صلى الله عليه وآله گناهان را از بين مى برد، بهتر از نابود كردن آب آتش را. سلام كردن بر پيامبر صلى الله عليه و آله برتر از آزاد كردن چند برده است . دوست داشتن رسول خدا صلى الله عليه و آله برتراز فدا كردن جانهاست . يا فرمودند: برتر از شمشير زدن در راه خداست . (483)

next page

fehrest page

back page