ده گفتار
اثر متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
مقدمه
تقوا ( 1 )
لغت تقوا
ترس از خدا
معنی و حقيقت تقوا .
اجبار عملی
تقوا در نهج البلاغه
تقوا و آزادی
محدوديت يا مصونيت ؟
حراست تقوا
ارزش و اثر تقوا
تقوا و بهداشت
تقوا ( 2 )
دو اثر بزرگ تقوا
تقوا و روشن بينی
تقوا و حكمت عملی
دشمن دشمنان عقل
راز تأثير تقوا در روشن بينی
آيا هوش غير از عقل است ؟
تقوا و تلطيف احساسات
تقوا و نيروی پيروزی بر شدائد
دو نوع مضيقه و تنگنا
امر به معروف و نهی از منكر
مسائلی كه فقها طرح می‏كنند
حسبه و احتساب در تاريخ اسلام
قلمروی دايره احتساب
امر به معروف ، خارج از دايره احتساب
قداست و احترام احتساب
سعه نظريات اصلاحی مسلمين در گذشته
توصيه و تأكيد اسلام
علت بی تفاوتی مردم در اصلاحات
امر به معروف در دوره‏های اخير
اصل فراموش شده
اصل " پند يا بند "
راه اخلاص و عمل
انتظار بيش از حد از زبان و گوش
عمل جمعی و گروهی
منطق يا تعبد ؟
روش اجتماعی و عملی
چرا مصلح كم داشته‏ايم ؟
اصل اجتهاد در اسلام
اجتهاد چيست ؟
اجتهاد ممنوع
اجتهاد مشروع
پيدايش اخباريگری در شيعه
مبارزه مجتهدين با اخباريگری
مبارزه وحيد بهبهانی و صاحب حدائق
مبارزه شيخ انصاری
نمونه‏ای از تفكر اجتهادی و تفكر اخباريگری
تقليد ممنوع
حديث معروف امام صادق ( ع )
انديشه عوامانه كريت و اعتصام علما
تقليد مشروع
چرا تقليد ميت جايز نيست ؟
شرائط و مقدمات اجتهاد
آية الله بروجردی ( قده )
تأثير جهان‏بينی فقيه در فتواهايش
ادراك ضرورتها
يك پيشنهاد مهم
تقسيم كار و تخصص در رشته‏های علمی
تكامل هزار ساله فقه
شورای فقهی
احياء فكر دينی
آيا دين بايد ما را احيا كند يا ما دين را ؟
آيا هر صد سال يك تجديد حيات كننده دين ظهور می‏كند ؟
در هر هزار سال چطور ؟
انحطاط مسلمين در عصر حاضر
امتياز شيعه از مرجئه
سياستی كه می‏خواهد اسلام و مسلمانی ميان مرگ و زندگی باقی بماند
نقش استعمار
حديث : اذا ظهرت البدع . . .
فريضه علم
حديث معروف
وضع ملل مسلمان از نظر سواد و بی‏سوادی
علل متروك ماندن دستورهای اسلام درباره علم و دانش
كدام علم ؟
علم ، فريضه تهيوئی
اصل استقلال و عزت جامعه اسلامی
علم ، پايه عزتها و استقلالها
فريضه علم ، مفتاح ساير فرائض
علوم دينی و علوم غير دينی
تحصيل زن
گناهكار كيست ؟
جهاد مقدس
چو علم آموختی . . .
مبارزه انسان با جهل
مسابقه در خدمت و خير
يك انتقاد و پاسخ آن
رهبری نسل جوان
اشتراك مسؤوليت در اسلام
دو نوع مسؤوليت
مسؤوليت مقدمه
مسؤوليت نتيجه
نسبيت و موقت بودن وسيله‏ها
علت اختلاف معجزات پيامبران
روش پيامبرانه
بهترين شاگردان
نسل جوان يا انديشه جوان ؟
عالم زمان خويشتن باش
چه بايد كرد ؟
نمونه دو نسل در قرآن
نسل جوان امروز
درد اين نسل چيست ؟
علل گرايش به مكتبهای الحادی
علائم رشد فكری
مهجور ماندن قرآن در ميان نسل كهن
خطابه و منبر ( 1 )
سخن ، موضوع سخن
پيوند خطابه با اسلام
تأثير اسلام در تحول و تكامل خطابه
آنجا كه خطابه در متن دين قرار گرفته است
نماز جمعه
منظور اصلی از اجتماع جمعه
محتوای خطابه‏های جمعه
حاج آقا رحيم ارباب اصفهانی و نماز جمعه
وضع خطيب در نماز جمعه
وظيفه خطيب جمعه
موعظه
اقسام خطابه
تأثير مجالس وعظ متصوفه در مجالس وعظ ما
وعظ و خطابه در نهج‏البلاغه
خطابه‏های حسينی
خطابه و منبر ( 2 )
پيوند خطابه در شيعه با حادثه عاشورا
سه تفسير برای فلسفه قيام حسينی
فلسفه دستور احيای سنت عاشورا
كميت اسدی
دعبل خزاعی
سنت خطابه و منبر در شيعه مولود حادثه عاشورا است
ضرورت اصلاح وضع مرثيه خوانی
ضرورت اصلاح امر به معروف‏ها
روايت امام رضا ( ع ) درباره وظيفه خطيب نماز جمعه
وظيفه موعظه و تذكر
وظيفه آگاه ساختن مردم به مصالح دين و دنيا
آگاهی دينی و آگاهی اجتماعی
هدايت يعنی چه ؟
دو شرط اصلی هادی قوم بودن :
علم و آگاهی
اخلاص
اخذ اجرت بر ارشاد و هدايت
دلالی شخصيتها
كار عوام پسندانه و مزاجگوئی
مبارزه با نقاط ضعف مردم نه بهره‏برداری از نقاط ضعف آنها
خطيب بايد مردم را در جريان وقايع بگذارد
فاجعه اندلس
دو خطر بزرگ برای اسلام و مسلمين در عصر حاضر
خطيب ، سخنگوی اسلام
مشكل اساسی در سازمان روحانيت
علاقه و مسؤوليت
ريشه اصلی
سازمان صالح يا افراد صالح ؟
نظريه افلاطن و فارابی
مزايای حوزه‏های علوم دينی ما
نواقص اين حوزه‏ها
مسأله بودجه
سه نظر درباره بودجه سازمان روحانيت :
نظريه تأمين از راه كسب و كار شخصی
نظريه استفاده از اوقات و صدقات
نظريه استفاده از سهم امام
تمركز و قدرت
نقطه قوت و نقطه ضعف
مقايسه روحانيت شيعه با روحانيت اهل تسنن
قدرت روحانيت شيعه و حريت روحانيت سنی
عوام‏زدگی روحانيت شيعه
مشكلاتی كه عوام برای مراجع تقليد شيعه به وجود آورده‏اند
راه اصلاح
اهميت امر معيشت از نظر اسلام
اثر ايمان و تقوا در اصلاح كارها
ارزش نظم و نظام و سازمان
وعظ و تبليغ در ميان ما و ضرورت اصلاح آن
هشدار و انذار
اميد و انتظار