امامت و رهبری
اثر متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
پيشگفتار
به عنوان مقدمه :
الف : مقدمه كتاب خلافت و ولايت - با حذف مطالب متناسب با آن‏ كتاب
ب : گزيده‏ای از يادداشتها :
امامت و منطق ديالكتيك
امامت - حفظ دين
امامت - رهبری
فرق رهنمايی و رهبری
امامت ائمه اطهار عليهم السلام - حديث ثقلين
امامت - حديث ثقلين
امامت
جلسه اول : معانی و مراتب امامت
معنی امام
شئون رسول اكرم
امامت به معنی رهبری اجتماع
امامت به معنی مرجعيت دينی
امامت به معنی ولايت
حديثی در باب امامت
امامت در قرآن
جلسه دوم : امامت و بيان دين بعد از پيغمبر ( ص )
طرح غلط مسئله
حكومت يكی از شاخه‏های امامت است
امام جانشين پيغمبر است در بيان دين
حديث ثقلين و مسئله عصمت ائمه عليهم السلام
منع كتابت حديث
استفاده از قياس
قياس از نظر شيعه
با وجود معصوم جای انتخاب نيست
مسئله ولايت معنوی
اهميت حديث ثقلين
حديث غدير
جلسه سوم : بررسی كلامی مسئله امامت
تعريف امامت
دليل عقلی شيعه در باب امامت
امام يعنی كارشناس امر دين
مسئله عصمت
مسئله تنصيص
بررسی نصوصی از رسول اكرم كه ناظر بر امامت علی ( ع ) است
داستان يوم الانذار
داستان ملاقات رئيس قبيله با پيغمبر اكرم
حديث غدير و تواتر آن
حديث منزلت
پرسش و پاسخ
جلسه چهارم : آيه اليوم يئس . . . و مسئله امامت
بررسی آيه اليوم يئس . . .
فرق اكمال و اتمام
مقصود از " اليوم " كدام روز است ؟
نظريات مختلف درباره مقصود از " اليوم " :
1 - روز بعثت
2 - روز فتح مكه
3 - روز قرائت سوره برائت به وسيله امير المؤمنين در منی
بيان شيعه :
1 - از جنبه تاريخی
2 - از جنبه قرائن موجود در آيه
محكمات و متشابهات
پرسش و پاسخ
جلسه پنجم : امامت در قرآن
وضع خاص آياتی كه درباره اهل بيت است
آيه تطهير
نمونه ديگر : آيه اليوم اكملت . . .
رمز اين مسئله
شواهد تاريخی
آيه انما وليكم الله . . .
سخن عرفا
امامت در شيعه مفهومی است نظير نبوت
امامت در ذريه ابراهيم ( ع )
ابراهيم ( ع ) در معرض آزمايشها :
دستور مهاجرت به حجاز
فرمان ذبح فرزند
امامت عهد خداست
آيه ديگر
مقصود از ظالم چيست ؟
پرسش و پاسخ
جلسه ششم : امامت از ديدگاه ائمه اطهار عليهم السلام
انسان چگونه موجودی است ؟
اولين انسان در قرآن
روايتی از امام صادق ( ع )
زيد بن علی و مسئله امامت
حديث ديگری از امام صادق ( ع )
روايتی از حضرت رضا ( ع )
نتيجه
پرسش و پاسخ
يادداشتها
يادداشت رهبری و مديريت
شيوه رهبری
يادداشت رهبری در اسلام
رهبری و مديريت ( يادداشت دوم )
يادداشت امامت و خلافت