احكام خانواده(مطابق با فتاواي حضرت امام خميني (ره)) نام مولف : عبدالرحيم موگهى
احكام نماز نام مولف : محمد وحيدى
واجبات و محرمات در شرع اسلام مولف : آيت الله مشكينى
ترجمه تحريرالوسيله امام خمينى (قدس سره ) - جلد چهارم مترجم : سيّد محمّد باقر موسوى همدانى
ترجمه تحريرالوسيله امام خمينى (قدس سره ) - جلد سوم مترجم : سيّد محمّد باقر موسوى همدانى
ترجمه تحريرالوسيله امام خمينى (قدس سره ) - جلد دوم مترجم : سيّد محمّد باقر موسوى همدانى
ترجمه تحريرالوسيله امام خمينى (قدس سره ) - جلد اول مترجم : سيّد محمّد باقر موسوى همدانى
احكام پسران مولف : سيد مهدي آيت الهي
راه سبز (احكام ويژه دختران دوره دبيرستان ) تهيه و تنظيم : ستاد اقامه نماز - وزارت آموزش و پرورش
راه سبز (احكام ويژه پسران دوره دبيرستان ) تهيه و تنظيم : ستاد اقامه نماز - وزارت آموزش و پرورش
احكام راه خوشبختى (احکام ويزه دختران دوره راهنمايي) تهيه و تنظيم : ستاد اقامه نماز - وزارت آموزش و پرورش
پرتوي از اسرار نماز تاليف : محسن قرائتى
احكام روابط زن و شوهر مؤلف : سيد مسعود معصومى
احكام بانوان مطابق با فتاواى حضرت آيت الله العظمى بهجت
پرتوى از اسرار حج اثر : عباسعلى زارعى سبزوارى
تحفه رضويه اثر : ملا محمد مهدى بن ابى ذر نراقى
تذكرة الاءحباب اثر : ملا احمد بن محمد مهدى نراقى
توضيح المسائل امام خمينى
استفتائات امام خمينى
استفتائات مقام معظم رهبرى
فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهى
احكام كودكان از تولد تا بلوغ اثر : محمد حسين فلاح زاده
فقه و پوشش بانوان اثر : دكتر على اكبر كلانترى
.