مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی نمایندگی خراسان رضوی
آماده پاسخگویی به سوالات مردم در موضوعات ذیل می باشد

  • اخلاق
  • تاریخ اسلام
  • احکام شرعی
  • کلام و اعتقادات
  • علوم قرآن و حدیث
  • مشاوره خانواده، ازدواج ،کودک ونوجوان و....