حضرت علی (علیه السلام) : ذِكْرُ اَللّهِ دَوَاءُ أِعْلاَلِ اَلْنُّفُوسِ.

ياد خدا داروى بيماريهاى نفوس است .  «غررالحكم ص188» 

امروز در بیانات رهبری: