بیانات امام خمینی در دیدار با نماینده کیم ایل سونگ رئیس جمهور کره شمالی

تاریخ: 1358/09/16

عمال آمریکا با چماق می خواهند قانون اساسی را نقض کنند

بسم الله الرحمن الرحیم
من از آقای رئیس جمهور و همچنین از ملت کره تشکر می کنم که در یک همچو موضع حساسی که کشور ما هست، آنها هم بر حسب خلق انسانیت طرفداری از ما می کردند. ما در طول پنجاه و چند سال گرفتار آمریکا و دولت های بزرگ بودیم و آلت فعلشان هم رضاخان و محمدرضا پهلوی بودند که آنقدر به این ملت فشار آوردند و آنقدر قتل و غارت کردند که بالاخره ملت به جان آمد و با تمام قوا با نداشتن هیچ اسلحه در مقابل اسلحه های مدرن ایستادند و با قدرت ایمان پیش بردند. آمریکا از آن قدم اول با وضع ما مخالف بود، تا توانست برای حفظ شاه فعالیت کرد، دست و پا کرد، برای من پیام فرستاد و بعد از اینکه شاه بیرون رفت و بختیار آمد، باز کوشش می کرد و تعقیب کردند که بختیار باقی باشد. بعد از اینکه بختیار رفت، اینها مشغول فعالیت شدند برای اینکه نهضت ما به ثمر نرسد و قدم به قدم دنبال کردند. آنهائی که دنبال او بودند، از عمال آمریکا بودند، از ریشه های فاسد رژیم سابق بودند، غائله ها بپا کردند که از اول رفراندم برای جمهوری اسلام نشود و بعد که در این قدم شکست خوردند، قدم دوم پیش آمد و برای انتخابات مجلس خبرگان باز کارشکنی کردند عمال خبیث آمریکا و بعد که در آن قضیه هم شکست خوردند، راجع به رفراندم قانون اساسی مشغول شدند به کارشکنی، صندوق ها را شکستند، مردم را بازداشتند از رأی دادن، ولی مردم ایران بحمدالله در این قدم فاتح شدند و رأی قریب صددرصد به این قانون اساسی دادند. در عین حال که بعد از اینکه مردم هم نمایندگانشان رفت و نمایندگانشان را تعیین کردند برای بررسی قانون اساسی و همان نمایندگان مردم بودند که قانون اساسی را بررسی کردند و تصدیق کردند و بعد هم به رفراندم گذاشته شد، مردم قریب به اتفاق رأی دادند بر قانون اساسی معذلک آمریکا از پا ننشسته است و غائله ها بپا می کند و عجیب این است که اشخاصی که مدعی این هستند که روی اساس آزادی، روی اساس دموکراسی عمل می کنند (و هیچ دموکراسی بالاتر از این عملی که ما انجام دادیم که دو مرتبه به آراء عمومی قرار داده شده است، نیست) معذلک حالا متوسل به چماق شده اند و با چماق می خواهند قانون اساسی را نقض کنند و قانون اساسی را تغییر بدهند غافل از اینکه ملت همان ملتند و مردم همان مردمند و ایمان مردم همان ایمان مردم است. اگر صد دفعه این قانون اساسی را بخواهند اصلاح بکنند، نمایندگان ملت باز

صحیفه نور جلد 10 صفحه 263

نمایندگانی هستند که علاقه به اسلام دارند، علاقه به کشور خودشان دارند و همین طوری که این قانون را اینها تصویب کردند آنها تصویب می کنند و اگر چنانچه صد دفعه به رفراندم بگذارند، مردم همان مردم هستند، مسلمان ها همان مسلمان ها هستند، علاقه مردم به کشور، به اسلام همان علاقه است و باز همان رأی را خواهند داد و اینها بیخود دست و پا می کنند و شلوغکاری می کنند. و این آشوبی که الان در آذربایجان بپا کردند این هم با دست عمال آمریکا دارد انجام می گیرد و مردم شریف آذربایجان بدانند که عمال آمریکا هستند که الان دست به کار هستند و وادار می کنند مردم را به این آشوب ها و به اینکه یک وقت منجر به برادرکشی بشود.
آشوبی هم که در قم انجام شد باز به دست همان ها بود و آنها بودند که می خواستند نگذارند قانون اساسی تصویب شود. حالا هم با قانون اساسی مخالفند. مخالفت با قانون اساسی مخالفت با اسلام است و شما بیدار باشید، برادران آذربایجانی بیدار باشند که امروز که مواجه هستیم با یک همچو قدرتی و اسلام مواجه با کفر است و اسلام در خطر است، اینهائی که آشوب دارند بپا می کنند، در هر جای از مملکت که آشوب بپا بکنند، اینها اشخاصی هستند که مخالف با اسلام هستند و می خواهند که اسلام متحقق نشود، جمهوری اسلامی متحقق نشود و باید درست متوجه باشند. البته اگر چنانچه قانون اساسی یک اشتباهاتی فرض کنید در آن بشود (با اینکه نشده است، لکن اگر هم باشد) بعدها که مستقر شد حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی مستقر شد، رئیس جمهوری تعیین شد، مجلس تحقق پیدا کرد، باز ممکن است که رسیدگی بشود، اگر نقصی داشته باشد، باز نمایندگان مردم این کار را بکنند. چماق کشی نمی تواند کاری را انجام بدهد، اشخاصی که چماق دارند می کشند و آشوب در آذربایجان بپا کرده اند، بعضی از آنها پرونده شان موجود است که روابط با آمریکا دارند، مردم بازی نخورند از اینها.

ما مجلسی را قبول داریم که ظلمهای آمریکا را بررسی کند، نه این مجالس فرمایشی

خداوند انشاءالله ملت ما را نجات بدهد از شر آمریکا. من امیدوارم که اگر صدای ما به مردم عالم برسد، ملت ها همه موافقند، اگر ملت آمریکا هم بفهمند ما چه می گوئیم و کارتر و امثال کارتر در مملکت ما چه کردند در عرض این چندین سال، در عرض این پنجاه سال چه کردند با این مملکت ما، آنها هم با ما موافق می شوند و ما امیدواریم که در همین نزدیکی که پرونده های اینها تمام شود و پرونده های رؤسای جمهوری آمریکا درست تشکیل شود ما دولت آمریکا را با یک مجلسی از همه اشخاص حقوقدان مملکت ها، از همه فرستاده های دولت ها دعوت کنیم اینجا و بررسی کنند راجع به ظلم هائی که آمریکا راجع به این مملکت کرده است و ظلم هائی که وسیله آمریکائی ها به این مملکت شده است بررسی کنند تا معلوم بشود که آمریکا چکاره است در دنیا و چه می کند با ضعفا و چه می کند با مردم و ما امیدواریم در آن قدم هم پیروز بشویم و ما آمریکا را محکوم کنیم. این مجالسی که اینها درست کرده اند و ما را محکوم کردند، این از اول معلوم بود که ما محکوم هستیم، برای اینکه مجلسی

صحیفه نور جلد 10 صفحه 264

است به فرمایش خود کارتر تحقق پیدا می کند و آنها تخلف از قول ابرقدرت ها نمی کنند، بنابراین آن مجالس پیش ما ابداً ارزش ندارد و هر چه محکوم کنند ما را، غلط می کنند، محکوم کردند، غلط کردند، اشتباه کردند و ما اینهائی که در اینجا هستند، اینها را ما از اجزاء سفارتخانه بودند، یک مطلبی بود که ممکن بود حق با آنها باشد اما ما اینجا را نه سفارتخانه می دانیم، اینجا مرکز جاسوسی است و نه آن افرادی که در آنجا هستند از سفرا و از اجزاء سفارتخانه می دانیم و دیپلمات می دانیم، هیچ این حرف ها نیست، اینها همه جاسوس هستند و مجرم هستند و مجرمین باید در خود این مملکت رسیدگی به حالشان بشود و ما انشاءالله این مجلس را تهیه می کنیم برای رسیدگی به تمام این اوضاع و از ملت ها دعوت می کنیم که نمایندگانشان را در این مجلس بزرگ بفرستند و ما آمریکا را به او برسیم که باید چه بکنیم با او.
و من باز از همه ملت هائی که با این ملت ضعیف، با این ملت مظلوم موافقت کردند، پشتیبانی کردند، تشکر می کنم و از خدای تبارک توفیق همه انسان ها را، همه مستضعفین را می خواهم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته