گفتگوی امام خمینی با ابوجهاد عضو سازمان مقاومت فلسطین

تاریخ: 1358/07/22

گفتگوی امام خمینی با ابوجهاد عضو سازمان مقاومت فلسطین

بسم الله الرحمن الرحیم
امام: آقای ابوعمار چگونه است؟
ابوجهاد: الحمدلله، در جو مبارزه قرار دارند و پیوسته از جائی به جای دیگر سیر انقلابی دارند.
امام: امیدوارم که انشاءالله به زودی در قدس مستقر شوند.
ابوجهاد: انشاءالله ما امیدواریم قدس از جاهائی باشد که به زودی بتوانیم از شما در آنجا استقبال به عمل آوریم.
امام: قدس مال همه مسلمانان است.
ابوجهاد: انشاءالله و این آرزوی همه ماست که با پیگیری و مقاومت می توان به این آرزو رسید. عزم راسخ مسلمین و ایمانشان ما را به موفقیت خواهد رساند.
امام: و با وحدت کلمه مسلمان ها و خصوصاً سران آنها. اما این گرفتاری هائی که در این مدت طولانی برای برادرهای ما در قدس پیدا شده است، در اثر سهل انگاری روسای اعراب بوده است. و من بیش از بیست سال در خطابه هایم، در گفتارم به اینها توصیه کردم، به سران دولت ها که این اختلافات محلی جزئی را کنار بگذارند و برای اسلام و برای پیشبرد اهداف اسلام باهم همفکری کنند و با هم اتحاد داشته باشند. و من باید بگویم که اظهار خجلت می کنم که در مقابل بیش از صد میلیون جمعیت عرب و صد میلیون جمعیت مسلم، هشتاد میلیون تقریباً جمعیت مسلم، یک عده معدودی بیایند و در مقابل اینها آنطور کارها را بکنند و این هم نمی شود عذر باشد که پشتیبان آمریکاست، برای اینکه آمریکا پشتیبان شاه هم بود، لکن وقتی که یک ملت اجتماع کردند بر یک مطالبی، نه قدرت شیطانی شاه توانست مقاومت کند نه پشتیبانی

صحیفه نور جلد 10 صفحه 6

ابرقدرت ها، بلکه مطلق قدرت ها اگر اتحاد پیدا بکنند، جمعیت عرب و سران مهم این جمعیت ها اگر اتحاد پیدا بکنند، شکی نیست که نه امریکا می تواند در مقابل شان کاری انجام بدهد و نه دیگر قدرت ها. و این مع الاسف مطلبی است که مشکل است که تحقق پیدا کند، لکن من از خدای تبارک و تعالی می خواهم که یک همچو مشکلی را با قدرت خودش حل کند. و اضافه کنید به اینکه در عین حال که ملت ما نه اسلحه داشت و نه تربیت نظامی و آنها مجهز به همه جهازات بودند و آن انتظامات هم داشتند و مجهز به جهاز نظامی بودند، معذلک چون شعب واحد بودند و قوه واحده بودند و مهمتر اینکه استناد به خدای تبارک و تعالی داشتند و با فریاد (الله اکبر) زن و مرد و بچه و بزرگ پیش رفتند به طوری که همه قدرت ها در هم شکسته شد. و دولت های اسلامی مجهز به جهازات هستند، معذالک در مقابل یک همچو عنصری قیام نمی کنند، بلکه بعضی از آنها خیانت هم بکنند. خداوند انشاءالله آنها را بیدار کند و مسلمین را پیروز.
ما چون مبتلای به مشکلاتی شبیه به مشکلات شما هستیم می دانیم که وضع شما و مشکلات شما چیست. ما الان مبتلا هستیم به نظیر همین مشکلات مثل مشکلاتی که در کردستان ایجاد کردند و دول خارجی به وسیله عمال شان در خوزستان برای ما آنهمه اشکالات ایجاد کردند که ما باز مبتلای به آن هستیم و در سیستان و بلوچستان هم ممکن است که ایجاد این مشکلات را بکنند.
البته جهاد برای خدای تبارک و تعالی مشکلات دارد. بیشتر از این مشکلات، مشکلاتی بود که پیغمبر اکرم در صدر اسلام داشت و مسلمین داشتند، لکن چون قدرت ایمان داشتند توانستند که اسلام را قبل از گذشت نیم قرن، در تقریباً تمام آن کره که آنوقت معموره بود مستقر کنند و شما با تمام مشکلات که دارید یک مطلب دارید و آن اینکه ایمان با شماست و شما استناد به خدا داشته باشید و این استناد به خدا تمام مشکلات را انشاءالله حل خواهد کرد. مشکلات زیاد است لکن اراده مصمم ملت و مهمتر استناد به خدای تبارک و تعالی مشکلات را آسان می کند. و ما هم امیدواریم که همه مشکلات شما رفع بشود. و باز از خدا می خواهیم که ما را متوجه به خدای تبارک و تعالی بکند، و هم مشکلات شما رفع بشود. و باز از خدا می خواهیم که شما را بیشتر از پیش متوجه به قدرت لایزال الهی بکند و با استناد به خدای تبارک و تعالی باکی نیست و نصر با شماست انشاالله و با ما. و البته هر مسلمی باید با مسلم دیگر برادر باشد و با مشکلات سهیم باشد و ما هم با شما سهیم هستیم در این مشکلات چنانچه سابقاً بودیم من راجع به مشکلات مادی هم بعضی اقدامات کردم. و من امیدوارم که ما بتوانیم هم مشکلات معنوی و هم مادی را به خواست خدای تبارک و تعالی، هم از شما و هم از خودمان، با هم رفع بکنیم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته