فرمان امام خمینی به آیت الله مدنی

تاریخ: 1358/07/21

فرمان امام خمینی به آیت الله مدنی

بسمه تعالی
خدمت جناب مستطاب سید العلماء الاعلام و حجت الاسلام آقای حاج سید اسد الله مدنی دامت افاضاته به قرار گزارشاتی که از شهرستان همدان می رسد آشفتگی هائی در سطح شهر موجود و بیم آن می رود که گروه های منحرف اسلامی اختلافات و انحرافاتی نمایند که با نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی مخالف باشد لهذا جنابعالی با آنکه در مجلس خبرگان نماینده هستید، عجالتاً به مدت ده روز یا دو هفته به همدان تشریف ببرید و اوضاع منطقه را بررسی نمائید و احوال و فعالیت های منحرفین را از نزدیک سخت مورد مراقبت قرار دهید و انشاء الله تعالی پس از برگزاری مجلس خبرگان مدتی طولانی برای بررسی اوضاع و سامان دادن به اوضاع آشفته به همدان تشریف برده و به مسائل مربوطه و امور شرعیه و گرفتاری شهر و منطقه مربوط به آن رسیدگی و اصلاح فرمائید.
جنابعالی که به شایستگی علمی و عملی موصوف هستید منصوب به امامت جمعه در شهر همدان می باشید و چون امامت جمعه از مناصب مربوط به ولی امر است کسی بدون نصب نمی تواند تصدی کند و نیز جنابعالی مجازید در تعین قاضی شرع برای دادگاه های شهر و حومه.
اهالی محترم و مؤمن انقلاب موظفند از معظم له پشتیبانی قاطع کرده و وجود محترم ایشان را غنیمت شمارند. جناب ایشان وکیل اینجانب در اخذ وجوه شرعیه و صرف در موارد مقرره هستند. اهالی محترم وجوه شرعیه خود را به ایشان بدهند که مورد قبول است.
والسلام علی عباد الله الصالحین و رحمه الله و بر کاته
روح الله الموسوی الخمینی