بیانات امام خمینی در جمع بانوان اهواز

تاریخ: 1358/04/11

بیانات امام خمینی در جمع بانوان اهواز

بسم الله الرحمن الرحیم
من می توانم بگویم که در زمان این پدر و پسر به بانوان ما بیشتر ظلم شد تا به سایر اقشار. شما شاید اکثراً یادتان نباشد که در زمان رضا شاه با بانوان چه کردند اینها، چه مصیبت هائی به بار آوردند با اسم اینکه می خواهیم ایران را نظیر اروپا مثلاً بکنیم، ایران را متجدد بکنیم، نصف از جمعیت ایران را می خواهیم در جامعه بیاوریم. با بانوان نمی دانید چه کردند، اینها دو طایفه را در آنوقت از همه بیشتر بهشان ظلم کردند یکی بانوان بود که با این اسم آنقدر ظلم کردند و یکی هم روحانیون بود. این دو طایفه را شاید در زمان رضاشاه بیشتر از سایر مردم بهشان تعدی کردند.
بانوان را الزام کردند به اینکه در مجالس کذائی که داشتند حاضر بشوند. مردها با زن هایشان، با دخترهایشان در آن مجلس های فاسد الزام داشتند که حاضر بشوند. حتی در قم، در قم که مرکز روحانیت بود، در قم هم این مسائل بود و در همه شهرستان ها. اینها نمی خواستند که به جمعیت ایران یک نیمی افزوده بشود، برای اینکه اینها همه جمعیت ایران را می خواستند که نباشد آنطوری که باید باشند.
اینها نمی خواستند که بانوان را آزاد کنند، برای اینکه مردها هم در زمان اینها آزاد نبودند. نه بانوان آزاد بودند نه مردها. آنها آزادی را در چیزهای دیگر می دیدند که در آن همه اش فساد بود. آزادی را در این می دیدند که زن ها با مردها توی دریا لخت بشوند و با هم شنا کنند، در مراکز فحشا با هم مجتمع باشند و به قول خودشان آزادانه هر کاری می خواهند، بکنند. اینها تربیت انسانی را از ایران بکلی از بین بردند و تربیت های غربی، نه آنهم تربیت های صحیح غربی، تربیت های فاسد غربی در بین ما رواج دادند. و در زمان این پسر شاید بیشتر معنویات از بین رفت. در زمان او ظلم شاید ظهورش، ظاهرش بیشتر بود، بانوان را بیشتر اذیت کردند، سایر مردم را بیشتر اذیت کردند. ولی در زمان اینها معنویات مملکت را بیشتر از بین بردند، نگذاشتند که یک رشد فکری بکنند. با اسم تمدن و با اسم تمدن بزرگ این مملکت را به هدر دادند، همه چیز این مملکت را و خصوصاً نیروی انسانی را به هدر دادند و خیانتی که در این جهت به مملکت ما کردند بیشتر از خیانتی است که در اقتصاد کردند، یا در ارتش کردند، یا در فرهنگ کردند. نیروی انسانی ما را نگذاشتند رشد بکند، فرهنگ را نگذاشتند ترقی بکند، نگذاشتند که جوان های ما رشد پیدا بکنند. هر کاری کردند همه اش

صحیفه نور جلد 7 صفحه 249

بر خلاف مصلحت مملکت بود. حالا هم که رفته اند اینقدر قرض به بانک ها باقی گذاشته اند که دولت معلوم نیست بتواند از زیر این قرض ها بیرون برود. همه چیز مملکت ما را بردند و یک مملکت خرابی گذاشتند.
شما بانوان که در این نهضت شرکت داشتید و خداوند شما را حفظ کند، از این به بعد هم در این نهضت شرکت کنید و این نهضت را به پیش ببرید و مهم شما این است که اولادها را خوب تربیت کنید، بانوان را آنطور اینها می خواستند باشند که بچه هایشان از آنها جدا باشد، بانوان را بکشند به ادارات، نه برای اینکه اداره درست بشود، یکی اینکه ادارات را فاسد بکنند، یکی اینکه بچه ها را از دامن مادر جدا بکنند و بچه ها از اول که در دامن مادر نباشد عقده پیدا می کنند و اکثر مفاسد از این عقده هائی است که بچه ها پیدا می کنند.
شما بچه های خودتان را خوب حفظ کنید، بچه های خودتان را خوب تربیت کنید، این بچه ها هستند که کشوری را نجات می دهند. در دامن شما اینها اسلامی بار بیایند، در دامن شما اینها با فضیلت بار بیایند، با ایمان بار بیایند تا در این مملکت بتوانند خدمت بکنند. خداوند همه شما را انشاءالله سعادتمند کند و همه شما را برای مملکت خودتان مفید قرار بدهد.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته