بیانات امام خمینی در جمع اعضای انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت تهران

تاریخ: 1358/04/03

هجوم اشخاص فرصت طلب و قبضه امور، پس از پیروزی نهضت

بسم الله الرحمن الرحیم
من این جهت را می دانم که این نهضت و انقلاب تا رفتن رژیم شاه و به هم خوردن این دستگاه ظلم خوب جلو رفت، لکن بعد از این پیشرفت، یک آزادی پیدا شد و آن اختناق ها از بین رفت و اشخاصی که فرصت طلب بودند از اطراف به ایران هجوم آوردند و کارها را به وسائلی قبضه کردند و نمی گذارند کارها به صورت اسلامی پیش برود. این را من می دانم، این انحصار به شرکت نفت ندارد، در سایر جاها هم همین مسائل هست و از همان افراد ناصالح هستند، بلکه بسیاریشان از همان رژیم سابق الان هستند، وجود دارند و تصفیه نشده اند لکن الان یک قدری باید آقایان صبر کنند تا این مراحلی که مراحل ابتدائی است، از آنها بگذرند بعدش مشغول تصفیه بشوند و یک تصفیه صحیح بشود کرد.
ما می خواهیم یک مملکتی باشد اسلامی، اشخاصی که اداره می کنند این مملکت را، اعتقاد به اسلام داشته باشند و اسلام مبنای اعمالشان باشد، نه اشخاصی که به اسلام خیلی توجه ندارند. اینها باید تصفیه بشوند لکن ما برای مصالحی عجالتاً این مطلب را مسکوت عنه گذاشته ایم و در عین حال که می دانیم بعضی افراد، افراد غیرصالح هستند و در خصوص شرکت نفت هم به من اطلاعاتی داده اند که روی یک روابطی دارد پیش می رود لکن من باز در این باب سکوت کردم که عجالتاً این مسائل اصلی مان حل بشود، بعد از اینکه این مسائل اصلی حل شد، آنها آسان است، مشکل نیست، آنها در یک روز تصفیه می شوند، یا دو روز تصفیه می شوند. و من امیدوارم انشاءالله یک روز یک رژیم اسلامی با محتوای اسلامی داشته باشیم، نه فقط لفظ اسلام باشد و عمل، عمل طاغوتی. الان در بعضی جاها لفظ اسلام است و فقط گفته می شود اسلام، آنهائی که الان اعتقاد به اسلام ندارند کلمه اسلام را می گویند، برای اینکه می دانند الان اسلام خریدار دارد و آنها هم یک اشخاصی هستند که دنبال این هستند که مشتری پیدا بکنند این مشتری آن روز که طاغوت بود، طاغوت بود و اسم او را می بردند، حالا که اسلام است اسلام می گویند. این فرق نکرده، فرق، این مشتری است که ببیند، دنبال مشتری می گردند که مشتری هر جور هست، آنها هم خود را آنجوری کنند. لهذا ما هم نه اینست که توجه نداریم که اینهائی که اینطور هستند و بعضی شان هستند که معلوم نیست اعتقاد به اسلام داشته باشند و

صحیفه نور جلد 7 صفحه 189

بعضی هم ندارند، لکن معذلک یک مصالحی الان اقتضا می کند که این مطالب اول مستقر بشود، یک حکومت، حکومت انتقالی به حکومت استقراری تبدیل بشود و مجلس پیدا بشود و وقتی مجلس از اشخاص ملی بوجود آمد حل خواهد شد. ما امیدواریم که انشاءالله بتوانیم مردم را هدایت کنیم به اینکه چه اشخاصی را به مجلس بفرستند، وقتی مجلس یک مجلس ملی اسلامی شد این مسائل دنبالش حل است. اینکه من راجع به بسیاری از افراد که می دانم افراد سالمی نیستند، سکوت کردم، این برای همین مصلحت است و انشاءالله امیدوارم که موفق بشوید شما و همه به اینکه خدمت بکنید به این کشور و بدانید تا برنامه اسلام نباشد خدمت صحیح نخواهد بود. از اشخاصی که به اسلام توجه ندارند، توقع اینکه خائن نباشند هیچ وقت نداشته باشید، آنها دنبال این هستند که یک راهی پیدا بکنند برای مقاصد خودشان، هر راهی که پیدا شد، هر راهی که هر روزی پیدا شد آن راه را می گیرند.

همه اقشار از اختلاف و تفرق که مضر برای اسلام و ملت است پرهیز کنند

من امیدوارم که انشاء الله همه توجه بکنند، همه قشرها به اسلام توجه بکنند، و این اختلافات و این مسائل که همه مضر برای کشور ماست، همه مضر بر ملیت ماست، برا سلام ماست، از اینها دست بردارند، گروه گروه نشوند، این گروه گروه شدن اسباب این می شود که مسائل عقب بیفتد. هر گروهی و دستهای جمع می شوند، یک گروه درست می کنند، ما این گروه ها را همه ادغام کردیم، دور هم جمع کردیم تا یک قدرت بزرگ شدند که آن قدرت های ابر قدرت را شکستند، حالا آقایان دوباره برگشتند گروه درست کردند، هر روز هم یک گروهی پیدا می شود که اگر چه عددشان چیزی نیست، ادعایشان زیاد است نه واقعیتی دارند و نه یک برنامه ای دارند، هیچ چیز نیست لکن همین مقدار که گروه کذا، گروه کذا، حزب کذا، همین ها مضر به حال مملکت ماست. ما می خواهیم این گروه ها برگردند یک گروه بشوند و آن گروه، گروه اسلامی که برای این مملکت مفید باشند، خدمت بکنند به این کشور این نابسامانی هائی که هست، این خرابی هائی که هست، ترمیم بکنند. این اختلافات و گروه گروه درست کردن نمی گذارند خرابی ها ترمیم بشود، نمی گذارد دولت کارش را انجام بدهد، نمی گذارد که مردم به کارشان برسند البته ممکن هم هست که سوء نیت نداشته باشند. لکن فهمشان خیلی نیست و ادراکشان زیاد نیست، فهم سیاسی ندارند، خیلی دم می زنند از اینکه ما کذا هستیم، لکن فهم سیاسی ندارند. اگر فهم سیاسی داشتند، امروز روز این نبود که هی گروه های مختلف و دستجات درست کنند، آن یک حزب درست کند، آن یک گروه، آن یک گروه، هر کس یک چیزی درست کند و یک عده ای دور خودش جمع بکند، در عین حال که عده شان چیزی نیست لکن مضر هست.
انشاءالله خدا همه را بیدار کند و همه توجه به مصلحت مملکت بکنند و انشاءالله پیش ببریم و این مسائل حل بشود، لکن مطمئن باشید که دیگر نمی توانند آنها بیایند و کاری انجام بدهند، این کار گذشته است، دیگر تمام شده است. خدا همه تان را توفیق بدهد و موید باشید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته