بیانات امام خمینی در جمع کارکنان مخابرات

تاریخ: 1358/01/19

تا قطع ریشه های فاسد، نهضت ادامه دارد

بسم الله الرحمن الرحیم
من می دانم که دستگاه مخابراتی به ما خیلی کمک کرده. همان وقتی که ما در خارج بودیم باز آنها در صورتی که همه چیز سانسور بود به ما کمک می کردند و مخابرات ما را در دست می گرفتند و می رساندند و اینها و من از همه شماها متشکر هستم و شما سهیم هستید در این نهضت و امیدوارم که باز با شرکت شما آقایان و سایر اقشار ملت این نهضت به آخر برسد.
این نهضت الان بین راه است یعنی بحمدالله دست اجانب را تا آن مقداری که می شود کوتاه کردیم و عمال اجانب هم که در راسش محمدرضا بود، آنها هم خارج شدند و به همت ملت و خواست خدای تبارک و تعالی تا اینجا رسیدیم و از اینجا به بعد هم که قضیه سازندگی هست و قضیه ریشه کن کردن این اقشاری که باز از آنها ریشه های فاسدی در کشور ما هست که خیلی از آنها از عمال آمریکا هستند ولی با یک چهره دیگر و باید همه مابا هم متصل باشیم و گمان نکنیم که تمام شده است کار و به آخر رسیده است. باید ما نیمه راه خودمان را ببینیم که تا آخر راه با قدرت و قوه جلو برویم.

رمز پیروزی ملت، اتکال به خدا و حفظ وحدت کلمه

باید همه ما با هم همانطوری که ملاحظه کردید که به واسطه وحدت کلمه ملت، به واسطه توجه به اسلام و دیانت این راه را تا اینجا آمده ایم، در صورتی که قدرت دست آنها بود و ملت ما جز مشت و خون چیزی نداشت لکن اتکال به خدا کرد و وحدت کلمه در بین همه اقشار حاصل شد به طوری که دیگر ابرقدرت ها هم نتوانستند او را ابقائش کنند، در صورتی که قبلاً دائماً این مسأله را می گفتند که نه این باید باشد. این انگلستان می گفت که این وفادار به ماست، باید باشد. آمریکا به صورت دیگر می گفت. شوروی با این صورت ها نمی گفت لکن پشتیبان بودند. در صورتی که همه ابر قدرت - پشتیبان بودند و خودش هم یک قدرت شیطانی داشت، سازمان ها داشت، بساط داشت معذلک قدرت ملت معلوم شد که بالاتر از همه چیز است.
قدرت ملت به چه حاصل شد؟ به این حاصل شد که همه ما با هم، مقصد اسلام. اگر همه با هم بودند لکن مقاصدی داشتند که غیر مقصد اسلام بود، اینطور پایداری می کردند؟!

صحیفه نور جلد 5 صفحه 272


شما ملاحظه کردید که جوان های ما که شهید شدند، همه اینها شهادت را استقبال کردند، این برای قدرت اسلام بود و از حالا به بعد هم باید این قدرت را حفظ کرد، این ایمان را حفظ کرد، تا این وحدت کلمه حفظ بشود تا پیروز بشویم انشاءالله و من امیدوارم که با وحدت کلمه و قدرت ایمان ما این راه را تا آخر برسانیم آنطوری که می خواهیم.

تبدیل اقتصاد و فرهنگ طاغوتی به یک وضع اسلامی

الان همه دستگاه ها باز آن باقیمانده طاغوت در آن هست. اینها سالهای طولانی عادت دادند ادارات را - عرض کنم که - همه اقشار را به یک وضع طاغوتی و تا آمده این متبدل بشود به یک وضع اسلامی - انسانی یک قدری طولانی است و از آنطرف خرابی هائی که در ایران کردند آنها و ایران را تقریباً به شکل یک خرابه در آوردند. از حیث اقتصاد همچو عقب هستند که مدت باید طول بکشد تا بتوانند اینها اقتصاد صحیحی داشته باشند.
فرهنگ ما را آنطور کردند که نگذاشتند انسان در آن پیدا بشود که حالا - ما - اگر ما بخواهیم مجلسی، مجلس مؤسسانی درست کنیم، بخواهیم یک مجلس شورائی درست کنیم باید چراغ برداریم و بگردیم این طرف و آن طرف ببینیم که تازه یک آدمی که امین باشد، یک آدمی که ملی باشد، جهات شرقی نداشته باشد، جهات غربی نداشته باشد، خدمتگزار به اسلام باشد، خدمتگزار به کشور باشد، این را باید چراغ برداریم از این طرف به آن طرف بگردیم پیدا کنیم. چرا؟ برای اینکه بیش از سالهای طولانی و اخیراً بیش از پنجاه سال اینها زحمت کشیدند که نگذارند آدم پیدا بشود. آدم ها را کشتند، اشخاص مؤثر را یکی بعد از دیگر کشتند و نگذاشتند که در مملکت ما یک آدم هائی که امین باشند، متدین باشند و ملی باشند، گرایش چپی نداشته باشند، گرایش راستی نداشته باشند، اینها نگذاشتند که رشد بکنند جوان های ما. اینها رخنه کردند در فرهنگ ما و فرهنگ ما را یک وضعی درست کردند که نتواند انسان درست بکند.

از حالا باید شروع کنیم به انسان سازی

ما حالا، از حالا باید شروع بکنیم برای انسان سازی، یک مملکت غنی که همه چیز دارد، یک مملکتی که همه چیز دارد، معذلک حالا باید روی گنج خودش بنشیند، گرسنگی بخورد. این جز این نبود که نگذاشتند که این مملکت ما روی موازین انسانی اداره بشود. حالا ما باید از سر بنشینیم همه مان با هم به شرکت همه، یک طایفه نمی تواند، دولت نمی تواند، ملت باید با دولت باشد، دولت با ملت باشد، همه با هم به فکر باشند، متفکرین ما فکر بکنند، نقشه بکشند تا اینکه باز یک انسان هائی ما درست بکنیم، بعد از چند سال بتوانیم که درست این مملکت را اداره بکنیم.
و من امیدوارم که خداوند شماها را که قدرت انسانی این مملکت هستید، شماها را حفظ کند، جوان های ما را حفظ کند و بیدار کند همه ما را که به تکالیفی که خدا برای ما تعیین کرده است عمل

صحیفه نور جلد 5 صفحه 273

بکنیم و این قدرت اسلامی که همه دیدید، محفوظ بماند و این وحدت کلمه محفوظ بماند و انشاءالله یک مملکت از خودمان باشد و خودمان اداره بکنیم، همه معنویاتش را و هم مادیاتش را.
خدا به همه شما توفیق و سعادت عنایت کند، موفق باشید، موید باشید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته