مصاحبه امام خمینی با خبرنگاران خارجی

تاریخ: 1357/10/25

مصاحبه امام خمینی با خبرنگاران خارجی

سؤال: بختیار نخست وزیر، دیروز طی یک مصاحبه مطبوعاتی اظهار داشت که مذهبیون باید به مذهب بپردازند و سیاست را به سیاستمداران واگذار کنند. وی همچنین اظهار داشت که شما قادر به واژگونی حکومتش نیستید، نظر شما در این باره چیست؟
جواب: مطلب اولی که گفته است، مطلبی است که همیشه اجانب برای بردن منافع ما این تز را داشته اند که مذهب از حکومت جداست و ایشان هم بلندگوی همان هاست و آنکه ما قدرت برهم زدن حکومت او را نداشته باشیم، در آینده معلوم می شود. حکومت او محکوم به فناست و پیروزی از آن ملت رنج کشیده ایران است.
سؤال: شما پیامی به ارتش فرستادید، دیروز ارتش با مردم پیوندی برقرار کرد. آیا کماکان به پیوستن ارتش به صفوف خود ایمان دارید، یا بیم یک کودتای نظامی دارید؟
جواب: من امیدوارم که ارتش، البته آنهایی که مال ملت را نچاپیدند و آنهایی که به شرافت ارتشی خود باقی مانده اند به ملت بپیوندند تا آن اقلیت ناچیزی که خائن هستند نتوانند کاری کنند.
سؤال: وضع شورای انقلاب اسلامی به کجا رسیده است؟ اعضای آن بیشتر مذهبیون هستند یا اشخاص عادی؟
جواب: بعداً اعلام می شود.
سؤال: چه موقع و تحت چه شرایطی به ایران باز خواهید گشت؟
جواب: باید مطالعه شود.

صحیفه نور جلد 4 صفحه 232


سؤال: برژینسکی پیامی فرستاده است که کودتای نظامی نکنند. آیا این برای شما نشانه ای از رفتار مساعد آمریکا در مورد حکومت بختیار باشد؟
جواب: شاید آمریکا بخواهد پشتیبانی از حکومت فعلی بکند لکن حکومت فعلی هم قادر بر حل مشکلات نیست و بعلاوه غیرقانونی است و ملت او را طرد می کند. پیروزی مطمئناً از آن ماست.
سؤال: آیا برنامه ای برای تغییر قانون اساسی دارید؟
جواب: بله.
سؤال: آیا برنامه ای برای تغییر اوضاع داخلی و وزارتخانه ها هم دارید
جواب: بعد از این معلوم می شود.
سؤال: نقش زن در حکومت اسلامی آینده چیست؟
جواب: زنان آزاد هستند در بسیاری از امور شرکت کنند. آزادی به معنای واقعی، نه آنطور که شاه می خواست. زنان ما عده ای زندانند و آنهایی که در بیرون زندانند، از عده کثیر قریب به اتفاق در تظاهرات و مبارزات شرکت دارند ولی دسته ای ناچیز آزادند. البته آنطوری که شاه می خواهد که ما حتماً با آن آزادی مخالف هستیم.
سؤال: برنامه شما برای تولید نفت و استخراج نفت تحت نظر رژیم جدیدی که بعد از رفتن رژیم شاه در آینده روی کار خواهد آمد، چیست؟ بعد هم اینکه ژاپن سرمایه گذاری های زیادی در توسعه تولید نفت در ایران داشته، آیا شما برای ادامه این برنامه ها در تحت رژیم آینده آمادگی دارید و موافق ادامه برنامه خواهید بود؟
جواب: اینها اموری است که باید حکومت آینده در آن مطالعه کند و هر چه مصالح کشور است عمل نماید.
سؤال: گزارشاتی رسیده که مقامات دولت آمریکا با حضرت آیت الله تماس گرفته اند، آیا ممکن است

صحیفه نور جلد 4 صفحه 233

بفرمائید تماس در چه فرم و شکلی بوده؟ آیا در آینده همکاری های مستقلی بین دولت شما و دولت آمریکا وجود خواهد داشت؟
جواب: با من تا به حال تماسی شخصاً نگرفته اند و روابطی که برمبنای احترام متقابل است انشاء الله برقرار می شود ولی ما کاملا مستقل هستیم و زیر بار هیچ کشوری نخواهیم رفت.