مصاحبه امام خمینی با خبرنگاران ژاپنی، سنگاپور و سوئیسی

تاریخ: 1357/10/21

مصاحبه امام خمینی با خبرنگاران ژاپنی، سنگاپور و سوئیسی

سؤال: من در یکی از گزارش های مطبوعات خواندم که حضرتعالی فرموده اید که ژاپن دشمن مردم ایران است، آیا چنین گفته ای درست است؟ و اگر چنانچه چنین مطلبی از طرف حضرتعالی عنوان شده است، چه دلائلی برای آن وجود دارد؟
جواب: چنین مطلبی دروغ است و مطلقاً چنین چیزی صحت ندارد.
سؤال: حضرتعالی روابطی را در آینده با دولت ژاپن پیش بینی می فرمائید؟ چه نوع؟
جواب: روابط ما می تواند حسنه باشد بر اساس احترامات متقابل.
سؤال: نفت ژاپن به مقدار زیادی وابسته به صدور نفت ایران است و همانطور که می دانید به دلیل قطع جریان نفت و استخراج نفت در ایران، صدور نفت به ژاپن قطع شده است. چه آینده ای برای صدور نفت ایران به ژاپن پیش بینی می فرمائید؟
جواب: در آینده نزدیکی که رژیم شاه از بین برود و حکومت مورد نظر مردم روی کار بیاید، جریان نفت دوباره به کار خواهد افتاد و به همه کسانی که مشتری نفت ما باشند و به طور عادلانه به ما ارز بپردازند، نفت به آنها فروخته خواهد شد.
سؤال: آیا چنانچه حکومت اسلامی روی کار بیاید آیا حکومت شما به سایر کشورهای اسلامی نظیر مالزیا، اندونزی و یا مشابه به آن کمک خواهد کرد یا نه؟ خصوصاً ایران که دارای درآمد نفت سرشاری است.
جواب: این امر محتاج مطالعه است و در موقع خود مطالعه و بررسی خواهد شد.

صحیفه نور جلد 4 صفحه 203


سؤال: حضرت آیت الله! موقعیت شما درباره سیاست فرانسه نسبت به خودتان چیست؟ و آیا از چنین سیاستی که به شما اجازه داده است که در اینجا بمانید تعجب نمی کنید؟ و آیا این روابط تاثیراتی در روابط آینده ایران با فرانسه خواهد داشت یا خیر؟
جواب: نه، مورد تعجب نیست. فرانسه قوانین خودش را اجرا می کند، نه خلاف قوانینش، البته ممکن است این برخوردها در روابط آینده ایران و فرانسه اثر بگذارد. به هر حال روابط ما در آینده احتمالاً حسنه خواهد بود. ملت ایران از ملت فرانسه در این مورد تشکر خواهد کرد.
سؤال: آیا در تشکیل کمیته یا شورایی که برای مرحله انتقال مورد نظر حضرتعالی است ایرج اسکندری را هم در نظر دارید که دعوت کنید؟
جواب: خیر.
سؤال: آیا در دولت انتقالی آینده، حزب توده شرکت خواهد داشت؟
جواب: خیر.
سؤال: آیا حزب توده و عناصر آن با شما در ارتباط هستند؟ آیا ایرج اسکندری با شما در رابطه است؟
جواب: خیر.
سؤال:با توجه به وضعیت روسیه شوروی و دخالتش در حوادثی که در افغانستان و یمن جنوبی و حبشه (اتیوپی) در شاخ آفریقا رخ داده است، آیا شما نگران دخالت های روسیه شوروی در ایران نیستید؟
جواب: خیر، ما با هر نوع دخالت خارجی به هر شکل در سرنوشت ملت های دیگر مخالفیم و با این دخالت ها مبارزه خواهیم کرد.