مصاحبه امام خمینی با خبرنگاران خارجی

تاریخ: 1357/10/21

مصاحبه امام خمینی با خبرنگاران خارجی

سؤال: شانس موفقیت دولت بختیار چیست؟ و آیا حضرت آیت الله دعوت او را برای بازگشت به ایران می پذیرید؟
جواب: دولت بختیار، هم غیر قانونی و هم شانسی ندارد. رفتن من به ایران ربطی به دعوت کسی ندارد، هر موقع صلاح باشد به ایران می روم.
سؤال: آیا قدرت مذهبی قوی تر است از قدرت سیاسی و نظامی در ایران؟ آیا آقای سنجابی کاندیدای شما خواهد بود؟
جواب: هیچ قدرتی به اندازه مذهب نخواهد بود و نظامی ها و سیاسی ها اکثراً تحت نفوذ مذهب هستند. و اما راجع به آقای سنجابی بعد مطالعه می شود.
سؤال: آیا ایران جدید، یک دولت بیطرف خواهد بود؟ روابطش با فرانسه چه خواهد بود؟ آیا شما در صورت ادامه تشنجات، ترس دخالت خارجی را ندارید؟
جواب: دولت آینده نسبت به همه دولت ها بیطرف خواهد بود و با تمام دولت ها به طور عادلانه رفتار می کند، مادامی که روابط متقابل حسنه باشد. با دولت فرانسه به طور صحیح رفتار خواهد کرد و با حفظ همان شرایط. خوف از دخالت مستقیم نداریم و از دخالت غیر مستقیم هم جلوگیری خواهیم کرد.
سؤال: سیاست دولت جمهوری اسلامی در مورد آزادی زنان، پیکار با بیسوادی و سینماها چه خواهد بود؟
جواب :شاه کار مثبتی در ایران انجام نداده است، جبران خرابی های او تا مدت ها طول خواهد کشید.

صحیفه نور جلد 4 صفحه 201

شاه نه آزادی به زنان داده است و نه به مردان، ما به همه آزادی خواهیم داد. سینماها در رژیم شاه در خدمت فساد بودند در حالی که در جمهوری اسلامی باید خدمت، صلاح ملت باشد. ما مبارزه با بیسوادی را به نحو احسن اجرا خواهیم کرد.
سؤال: آیا در جمهوری اسلامی، مذاهب آزادی عمل دارند خصوصاً در مورد یهودیان؟ و آیا شما ضد نژاد سامی و یهود هستید؟
جواب: همه اقلیت های مذهبی در اسلام محترم هستند و همه گونه آزادی برای انجام فرائض مذهبی خود دارند. ما با هیچ بشری ضدیت نداریم. آنان ایرانی اند و مثل سایر ایرانیان همه گونه حق دارند.