دیدار رئیس‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ با رهبر انقلاب

تاریخ: 1379/04/11

دیدار رئیس‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ با رهبر انقلاب

حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌، امروز در دیدار رئیس‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌، با تأکید بر اهمیت‌ و جایگاه‌ این‌ سازمان‌ در نظام‌ "مدیریتی‌، برنامه‌ریزی‌ و نظارتی‌" کشور، افزودند: سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌، دستگاهی‌ صرفا اقتصادی‌ نیست‌ و باید با دیدی‌ فراتر، نیازمندیهای‌ سه‌ قوه‌ و تمامی‌ دستگاههای‌ کشوری‌ و لشکری‌ را مورد توجه‌ قرار دهد و متناسب‌ با نیازهای‌ اقتصادی‌ - فرهنگی‌، سیاسی‌ و امنیتی‌ کشور، برای‌ حل‌ مشکلات‌ موجود، برنامه‌ریزی‌ و فعالیت‌ کند.
مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با اشاره‌ به‌ حساسیت‌ مسایل‌ فرهنگی‌ خاطرنشان‌ کردند: همانگونه‌ که‌ برای‌ تنظیم‌ و افزایش‌ شاخصهای‌ اقتصادی‌، برنامه‌ریزی‌ می‌شود، باید در مورد مسایل‌ فرهنگی‌ هم‌، حساسیت‌ وجود داشته‌ باشد.
ایشان‌ با اشاره‌ به‌ نقش‌ کارشناسان‌ متدین‌ و متعهد به‌ اسلام‌ و مبانی‌ انقلاب‌ در ارایه‌ طرحها و برنامه‌های‌ مفید و مورد نیاز سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌، خواستار صرفه‌جویی‌ و پرهیز از اسراف‌ در تمامی‌ دستگاهها شدند.
در این‌ دیدار، آقای‌ عارف‌ رئیس‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌، گزارشی‌ از برنامه‌های‌ در دست‌ تدوین‌ این‌ سازمان‌ در زمینه‌های‌ ایجاد اشتغال‌، رسیدگی‌ به‌ امور محرومین‌ و مسایل‌ معیشتی‌ کارمندان‌ و اصلاح‌ ساختار کلی‌ دولت‌ بیان‌ کرد.