مصاحبه امام خمینی با مفسر لوس آنجلس تایمز آمریکا

تاریخ: 1357/09/16

مصاحبه امام خمینی با مفسر لوس آنجلس تایمز آمریکا

حضرت آیت الله! از اینکه به من این فرصت را برای مصاحبه داده اید تشکر می کنم.
سؤال: شکل دولت اسلامی که شما برای آینده در نظر دارید چگونه است و آیا این یک شکلی است درسوسیالیزم اسلامی و آیا دولت اسلامی شما، چگونه می خواهد یک کشور صنعتی نوین را اداره بکند؟
جواب: اما شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است، جمهوری به معنای اینکه متکی بر آراء اکثریت است و اسلامی برای اینکه متکی به قانون اسلام است و دیگر حکومت ها اینطور نیستند که تکیه بر قانون اسلام داشته باشند. اما اداره مملکت، کارشناسانی هستند که الان در انزوا هستند و در زمان حکومت شاه، از باب اینکه انسان هایی امین بوده اند، از صحنه برکنار مانده اند آنها، از باب اینکه با شاه نمی خواستند همراهی بکنند، اینها کارشناسانی هستند که کار را انجام خواهند داد.
سؤال: حضرت آیت الله! آیا شما علاقه ای یا اهمیتی به همکاری با عناصر مارکسیستی می دهید؟ و آیا بین هدف های جنبش شما و مارکیست ها هیچ سازگاری وجود دارد؟ و آیا نسبت به مقاصد شوروی در ایران نگران هستید؟
جواب: هدف های ما با هدف های آنها مختلف است، ما متکی بر اسلام هستیم و بر توحید و آنها مخالف با هر دوی آنها هستند، احکام ما احکام اسلام است و آنها اسلام را نمی پذیرند و لذا ما به آنها نه تنها علاقه مند نیستیم که همکاری نداریم و نخواهیم داشت. اما راجع به شوروی، نه، ما نگرانی نداریم برای اینکه ملتی که خودش سرپای خودش زندگی می کند، کسی نمی تواند در امور آن دخالت کند.
سؤال: حضرت آیت الله! درگزارش های مطبوعاتی آمده است که دولتهای لیبی و جبهه ملی آزادیبخش فلسطین حرکت های ضد شاه را در ایران تقویت مالی می کنند. ممکن است

صحیفه نور جلد 4 صفحه 38

حضرتعالی بفرمائید که سازمان آزادیبخش فلسطین و لیبی و سایر کشورها و احزاب کمونیست تا چه مقدار جنبش شما را کمک می کنند؟
جواب: ما به کمک مالی آنان احتیاجی نداریم و به کمک های دیگر از قبیل کمک های تبلیغاتی هم که احتیاج هست، هیچ کس کمکی نکرده است. و اما احزاب کمونیست و کشورهای دیگر چون آن دو، هیچ کاری برای ما نکرده اند و این است استقلال به معنای عالی کلمه.
سؤال: حضرت آیت الله! انتظار شما چیست؟ چه موقعی این تضاد و جنگ به پایان خواهد رسید؟ و آیا این جنگ و نتیجه این جنگ را چگونه انتظار دارید؟ آیا این جنگ را جنگ مقدسی می دانید؟
جواب: اما جنگ ما جنگ مقدس است برای اینکه برای اسلام است، برای خداست و چیزی که برای خدا باشد مقدس ترین امور است و اما نتیجه، ما تا وقتی که نتیجه آخر که عبارت از کوتاه شدن دست اجانب و رفتن رژیم سلطنتی است تحقق پیدا نکند، دست از مبارزات خود بر نمی داریم، مردم به غیر آن راضی نیستند.
سؤال: به نظر حضرتعالی حکومت اسلامی شما با مسائل بانکی و مسأله بهره چگونه برخورد خواهد کرد؟ با مساله صنایع چگونه برخورد خواهد کرد؟ آیا حضرتعالی در افکار خودتان با عربستان سعودی نزدیکتر هستید یا لیبی؟ یا تصور می فرمائید که یک چیزی است متفاوت از همه اینها؟
جواب: اما راجع به بهره بانکی، ما بانک هایی که بی بهره باشد باید تاسیس کنیم. ما بهره ها را جایز نمی دانیم. اما راجع به صنایع، صنایع را در ایران به بهترین وجه پایه گذاری خواهیم کرد و اما آنچه که امروز به عنوان صنایع است در ایران، مونتاژی بیش نیست و اصولاً به درد نمی خورد.
سؤال: راجع به لیبی چه؟
جواب: آن مساله دیگری است، ما در مسائل اسلامی که آنان به آنها عمل می کنند موافقت داریم.
سؤال: روابط دولت اسلامی حضرت آیت الله با آمریکا چگونه خواهد بود؟ آیا شما فروش نفت را به غرب ادامه می دهید؟ و روابط شما با شوروی چگونه خواهد بود؟
جواب: ما با تمام دولت ها در صورتی که دخالت در امور داخلی ما نکنند و برای ما احترام متقابل

صحیفه نور جلد 4 صفحه 39

قائل باشند، با احترام رفتار می کنیم و نفت را هم هر کس مشتری است به او می فروشیم. ما از زیاده روی و غلط روی هایی که راجع به نفت بوده است و چیزهایی که خلاف مصلحت ملت بوده است، جلوگیری می کنیم والا نفت را می فروشیم.
سؤال: روابط شما با شوروی چگونه خواهد بود؟
جواب: همانطور که با آمریکا، فرقی ندارد، روابط مثل هم است.
سؤال: در مورد مسائل اجتماعی، حضرت آیت الله حضور زنان را در دانشگاه و یا کار کردن آنان را در جامعه چگونه می بینند؟ و آیا برای آنها محدودیت هایی قائل می شوند که الان در جامعه کنونی وجود ندارد؟ نظر حضرتعالی در مورد کنترل موالید و یا تحصیل زنان و مردان در دانشگاه به صورت مخلوط چیست؟
جواب: زنان در جامعه اسلامی آزادند و از رفتن آنان به دانشگاه و ادارات و مجلسین به هیچ وجه جلوگیری نمی شود، از چیزی که جلوگیری می شود، فساد اخلاقی است که زن و مرد نسبت به آن مساوی هستند و برای هر دو حرام است. راجع به موالید، تابع آن است که حکومت چه تصمیمی بگیرد.
سؤال: ممکن است راجع به تاریخچه و نمای تاریخی جنبش تاریخی خودتان و توسعه اش در طی پانزده سال گذشته از زمانی که در تبعید بودید، برای من شرح دهید؟ چگونه در سازمان دادن چنین جنبش بسیار موثری اقدام کردید و سازمان دهندگان این جنبش چه کسانی بودند و چه نوع از روابط و تامین های مختلف که برای دنیا باور کردنی نیست، وجود داشته و دارد؟
جواب: اصل جنبش و مقدمات آن طولانی است ولی آنقدر که به طور اختصار می توانم بگویم، این است که شاه از ابتدای سلطنت غاصبانه اش خیانت های بیشماری کرد و مواردی هم پیش آمد که قدرت آن پیدا شد که او را از مملکت بیرون کنند که مع الاسف سستی کردند.
شرح مبارزات پانزده ساله اخیر بدین صورت بود که شاه برخلاف مصلحت ملت کارهائی انجام داد، ابتدا علماء اسلام مخالفت کردند و این مخالفت به گرفتاری شبانه من انجامید. در پانزده خرداد 42 از قراری که می گویند، پانزده هزار نفر کشته شدند. قریب یک سال در زندان و حصر بودم، پس از آزادی به مبارزاتم ادامه دادم و مفاسد و جنایات شاه را افشاء نمودم تا اینکه یکی از خیانت های بزرگ شاه یعنی قضیه کاپیتولاسیون پیش آمد و شاه

صحیفه نور جلد 4 صفحه 40

مستشاران آمریکائی را مصونیت داد، از این جهت که این قضیه مخالف مصالح اسلام و کشور بود، من با آن شدیداً مخالفت نمودم و به دنبال آن شبانه دستگیر شدم و مستقیماً به ترکیه تبعید شدم. یک سال در ترکیه بودیم، پس از آن ما را تحویل عراق دادند و قریب چهارده سال در عراق بودیم، در طول این مدت من در مواقع مختلف، جنایات شاه را چه در اعلامیه و چه در خطابه اعلام می کردم و هر فاجعه ای را گوشزد می نمودم و هرگز ساکت ننشستم و بعد هم که به اینجا آمدم. و اما سازمان دادن نهضت اسلامی همگانی ملت ایران، این نهضت، جنبشی است که همه مردم را شامل می شود و از آنها و مردم سرچشمه می گیرد و اعتقادش به این است که این نهضت را تا به ثمر رسیدن باید ادامه داد. البته ما روحانیون مردم را هدایت کردیم و تمام جرائم رژیم را افشاء کردیم و روشنگری روحانیون، بحمدالله مفید واقع شد و مردم روشن شدند و یک تحول فکری برای جامعه ایران بوجود آمد، به طوری که همه با هم یک صدا به دنبال یک راه و مقصد در حرکتند و آن نابودی این دودمان و برچیده شدن نظام شاهنشاهی و برقراری حکومت اسلامی است و این هدف در سراسر ایران حکمفرماست. در مرکز، همین مطلب را می خواهند، در شمال و جنوب و شرق و غرب هم همین موضوع را طالبند. همه فریاد استقلال، آزادی، حکومت اسلامی را سر داده اند و می خواهند، چرا نخواهند؟ شاه تمام مخازن زیر زمینی و روی زمینی آنان را به غارت داده است، استقلال سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی آنان را بر باد داده است. آنان می خواهند و همگی می خواهیم که شاه را به جزای اعمالش برسانیم و این ندای مجازات شاه در سراسر ایران طنین انداخته است. شاه غیر از اینکه برود هیچ چاره ای ندارد، البته اگر به دست مردم نیفتد. آمریکا و سایر کشورهائی که از او پشتیبانی می کنند، خطاکار و در اشتباهی بزرگ هستند و این پشتیبانی برای خودشان بسیار مضر است و باید در این امر تجدید نظر کنند.
سؤال: آیا از طرف مقامات آمریکائی، هیچ نوع تماسی با حضرتعالی گرفته شده است؟
جواب: خیر.
سؤال: پس از پایان اقامت در فرانسه، کجا خواهید رفت؟
جواب: تصمیم نگرفته ام.