انتصاب آقای شکراللَّه ریاضی به سمت ریاست سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع‌

تاریخ: 1368/10/25

انتصاب آقای شکراللَّه ریاضی به سمت ریاست سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع‌

بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم


جناب آقای شکراللَّه ریاضی‌


در اجرای مواد مربوطه در قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جناب‌عالی را به ریاست سازمان حفاظت اطلاعات آن وزارت منصوب می‌کنم. انتظار می‌رود که با توجه به حسن سوابق تجربی و عملی جناب‌عالی در صحنه‌های گوناگون، ان‌شاءاللَّه این وظیفه طبق مقررات قانونی به نحو احسن انجام گیرد.


توفیق شما را از خداوند متعال مسألت می‌کنم.


سیّد علی خامنه‌ای - 25/10/1368