تأیید انتصاب حجت الاسلام آقای فاضل اصفهانی جهت رسیدگی به اوضاع شهرستان قائن

تاریخ: 1358/04/11

تأیید انتصاب حجت الاسلام آقای فاضل اصفهانی جهت رسیدگی به اوضاع شهرستان قائن

بسمه تعالی
آنچه را حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای منتظری - دامت برکاته - مرقوم فرموده اند، مورد تایید است. ان شاءالله موفق باشند.
روح الله الموسوی الخمینی