فرمان به حجت الاسلام آقای حاج شیخ صادقی خلخالی

تاریخ: 1357/10/24

فرمان به حجت الاسلام آقای حاج شیخ صادقی خلخالی

بسم الله الرحمن الرحیم
بعد الحمد و الصلوه جناب مستطاب عمادالاعلام و حجت الاسلام آقای حاج شیخ صادق خلخالی - دامت افاضاته - از قبل این جانب مجازند در تصدی امور حسبیه و شرعیه که در عصر غیبت امام - (علیه السلام) - از مختصات فقیه است و نیز مجازند در اخذ سهمین مبارکین و صرف سهم سادات و نصف از سهم مبارک امام - (علیه السلام) - را در موارد مقرره و ایصال نصف دیگر را به این جانب یا به وکیل معروف این جانب در قم.
(و اوصیه ایده الله تعالی بما اوصی به السلف الصالح من التقوی و مخالفه الهوی و ارجو منه الدعاء والنصیحه و السلام علیه و علی عبادالله الصالحین) .
روح الله الموسوی الخمینی