مصاحبه خبرنگار روزنامه دانمارکی

تاریخ: 1357/09/05

مصاحبه خبرنگار روزنامه دانمارکی

س: نظرات و درخواست های سیاسی شما در ایران امروز چیست؟
ج: نظر ما این است که دست خائنین به این مملکت را کوتاه کنیم و درآمد مملکت را صرف محتاجان و فقرای آن و مصالح ملت کنیم و حکومت جائرانه پهلوی را بر هم زنیم و یک رژیم بر پایه عدالت و دموکراسی حقیقی که ضامن آزادی و استقلال مملکت باشد به وجود بیاوریم.
س: منظره آینده ایران را به چه ترتیب ملاحظه می فرمایید؟
ج: ما امیدواریم که قیام ملت به آنچه ملت می خواهد که حکومت اسلامی است منتهی شود و می دانیم که در آینده تحت لوای حکومت اسلامی، منافع ملت تامین می گردد و آزادی و استقلال برای ملت و مملکت به ارمغان می آورد.
س: حضرت آیت الله! در مطبوعات جهان مباحثی هست در مورد این که موضع شما نسبت به کمونیست ها و مارکسیست ها چیست؟
ج: برنامه ما در حکومت اسلامی مبنی بر توحید است و آنها بر خلاف این عقیده و ایدئولوژی هستند، بنابراین ما در یک جهت نمی توانیم با آنها حرکت کنیم.
س: آیا نظر حضرت آیت الله این است که نفت کشورتان را برای نسل های آینده دست نخورده نگه دارید و حفظ کنید؟ و اگر چنین نظری هست آیا به این معنی است که مایل هستید صادرات نفت را متوقف کنید؟
ج: خیر، ما صادرات نفت را متوقف نمی کنیم و نسل حاضر احتیاج به پول این نفت دارد. آنچه را که ما با آن مخالف هستیم و از آن جلوگیری می کنیم از تعدیاتی است که تا حال به ما، چه از جانب نفت و درآمد آن و چه از ناحیه سایر امور شده است. ما از این زیاده روی ها جلوگیری می کنیم و الا نفت را می فروشیم و ارز می گیریم. اختیار نفت و درآمد حاصل از آن با خود ماست.
س: حضرت آیت الله! شما آینده ایران را بین بلوک شرق (یعنی شوروی) و غربی ها چگونه می بینید؟
ج: ملت ایران اجازه نمی دهد که هیچ مملکتی در امور داخلی او دخالت کند و آزادی و استقلال خودش را حفظ می کند و با تمام کشورها هم به طور احترام متقابل عمل خواهد کرد.
س: حضرت آیت الله! ما همیشه به افراد مسن احترام می گذاریم، شما نقش خودتان را در نهایت در

صحیفه نور جلد 22 صفحه 147

حکومت آینده ایران چگونه می بینید؟ و آیا فکر می کنید چه کسی حکومت جدید را که مورد نظر شماست باید رهبری کند؟
ج: ما اشخاصی که برای حکومت لایق باشند داریم و در آینده نزدیکی معرفی خواهیم کرد و اینطور نیست که گفته شده است که اگر چنانچه شاه برود یک خلایی پیدا می شود. البته من خودم بنای دخالت مستقیم در امور را ندارم، وقتی که حکومت تأسیس گردد من سمت هدایت را دارم.