نامه به شخص نامعلوم

تاریخ: 1356/09/16

نامه به شخص نامعلوم

بسمه تعالی
به عرض می رساند: سلامت و توفیق جناب عالی را از خداوند تعالی خواستار است. این جانب در این حادثه لازم است از عموم آقایان که محبت و عطوفت نموده اند تشکر کنم، و چون برای هر یک میسور نیست که جداگانه و به نحو تفصیل عرض تشکر نمایم از جناب عالی که در این امر شریک هستید، مستدعی است که از حضراتی که در مسجد ارگ مجلس داشتند و از قرار مذکور تلگراف نموده اند از قبل این جانب به طور تلفنی یا هر نحو مقتضی می دانید تشکر کنید. من گرچه تشکر عرض نموده ام، لکن به خصوص آن آقایان محترم، چه روحانیون اعلام و چه خطبا و چه دانشمندان و مهندسین و دکترها و غیر هم لازم است اظهار امتنان و تشکر نمایم. و چون جناب عالی با همه روابط دارید و راه را خوب می دانید زحمت افزا می شوم. از خداوند سلامت و سعادت همه را خواستارم.
والسلام علیکم و رحمةالله
روح الله الموسوی الخمینی