پاسخ به استفسار وزیر کار و امور اجتماعی در مورد برقراری شروط الزامی در واحدهای تولیدی و خدماتی

تاریخ: 1366/09/16

پاسخ به استفسار وزیر کار و امور اجتماعی در مورد برقراری شروط الزامی در واحدهای تولیدی و خدماتی

بسمه تعالی
در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید.
روح الله الموسوی الخمینی