پیام امام خمینی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

تاریخ: 1363/11/22

پیام امام خمینی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم
و لاحول و لاقوه الابالله العلی العظیم
با حول و قوه خداوند متعال و عنایات و رحمت خاصش که از اول انقلاب شامل حال این ملت شجاع انقلابی و در عین حال مظلوم در طول تاریخ بوده و امید است با ادعیه خاصه ولی الله اعظم ارواحنافداه این نعمت بزرگ مستدام باشد، یک سال دیگر از انقلاب متکی به خداوند تعالی با سرافرازی و بلند قامتی گذشت و بیست و دوم بهمن 63، یوم الله، با همه نشیب و فرازها فرا رسید و توطئه های روزافزون جهانخواران و انگل های متکی به آنان که در این سال به اوج خود رسید و هر یک برای سرکوب و انزوای یک رژیم کافی بود، با دست توانای خداوند قادر یکی پس از دیگری خنثی شد و بحمدالله تعالی این مولود نوپای ابراهیمی محمدی صلی الله علیهما و آلهما به رشد و قدرت و شهرت خود ادامه داده به پیش می رود و انعکاس جهانی آن ملت های دربند را در سراسر جهان به خود آورده و مظلومان را بر ستمگران شورانده است و امید است آفتاب درخشان اسلام بر جهانیان نور افشاند و مقدمات ظهور منجی بشریت را فراهم آورد (و ما ذلک علی الله بعزیز) .
در طول این مدت از ابعاد مختلفه برای شکستن روحیه مقاوم ملت و قوای مسلحه ایران و تقویت روحیه نظام نیمه جان عفلقی فعالیت های گسترده ای از سوی قدرت های شیطانی مستقیما و به وسیله عمال فاسد سر سپرده و یا جاهل بی اراده آنان در جریان بود و اکنون نیز به قوت خود باقی است بلکه روزافزون است. اینان از هیچ وسیله ای گرچه مفتضح و واضح الفساد دریغ نکردند، از ترور کور اشخاص بی گناه کوچه و بازار تا انفجارهای منجر به قتل خردسالان و کهنسالان، از دزدی منازل و مغازه ها تا ربودن هواپیماها و زجر یا قتل اشخاص و مسافران عادی، با آنکه چندین سال است تجربه کرده اند که هیچ یک از اینها در اراده ملت بزرگ ایران که برای احیاء احکام اسلام عزیز و خدای بزرگ بپا خاسته تأثیری ندارد و بحمدالله تعالی هر سال بر قوت اراده و قدرت نظامی و انسجام قشرهای مختلف افزوده می شود و در ضعف روحی و بدبختی و دریوزگی مخالفان بویژه صدامیان افزوده می شود، در رسانه گروهی شان در سراسر جهان از هیچ افترا و تهمت و دروغ سازی ابا ندارند. آنان که با خیال خام خود به هوای قادسیه افتاده بودند و آلت دست قدرت های شیطانی شده و خود را در سراشیبی هلاکت و فلاکت قرار دادند، امروز از خوف و هراس قدرت اسلام و قوای مسلح

صحیفه نور جلد 19 صفحه 102

متکی به خدای تبارک و تعالی خواب از چشمانشان و قرار از روحشان رخت بربسته است و برای ادامه چند روز تبهکاری و خیانت به هر دری می زنند و به هر حشیشی متشبث می شوند. جهانخواران که با نام پرزرق و برق و شعارهای طرفداری از حقوق بشر و صلح دوستی و آرامش جهان و طرفداری از توده های کارگر و کشاورز به جان جهانیان مظلوم افتاده و فساد و ترور و قتل و غارت را در صحنه گیتی روزافزون می کنند و از بیداری مظلومان و ستمدیدگان جهان در طول تاریخ خطر را از نزدیک می بینند، به فکر اغفال آنان افتاده اند و رفت و آمدها برای برچیدن سلاح های مخرب که جهان را تهدید می کند جز شعاری بیش نتوان بود. کدام عاقل است که باور کند که اینان از این گونه مسائل صرف نظر نمایند و به حال بشریت رحم کنند!
بعید نیست که آمریکا از این ملاقات ها و مذاکره ها دو مقصود داشته باشد: یکی اغفال جهانیان و جلب نظر آنان و به خاموشی کشاندن شعله هایی که در دل مظلومان جهان بر ضد منافع نامشروع این ابر متجاوز افروخته شده و رو به افزایش است و دیگر اغفال شوروی و همدستان و همداستانانش تا برتری اتمی خود را حفظ کند. باید مظلومان جهان بیدار و هشیار باشند و از این توطئه ها و حیله ها گول نخورند و به فعالیت خود در راه رسیدن به آزادی و خروج از قید و بندهای استعماری و استثماری ادامه دهند و بدانند که اینان با شعار طرفداری از حقوق بشر بزرگترین پایمال کنندگان حقوق انسان ها هستند و در رسیدن به اهداف ظالمانه خود هیچ گاه غفلت نمی کنند و از هیچ جنایتی دریغ ندارند. امروز که نسیم بیداری در سراسر جهان وزیدن گرفته و توطئه های فریباگر ستمکاران تا حدودی فاش شده است، وقت آن است که دلسوختگان واقعی مظلومان از هر قوم و قبیله و در هر مرز و بوم با قلم و بیان و اندیشه و فکر از جنایات ستمگران در طول تاریخ سیاه آنان پرده بردارند و پرونده های تجاوز آنان را به ساکنین این سیاره ارائه دهند. و علما و دانشمندان سراسر جهان بویژه علما و متفکران اسلام بزرگ یکدل و یک جهت در راه نجات بشریت از تحت سلطه ظالمانه این اقلیت حیله باز و توطئه گر که با دسیسه ها و جنجال ها سلطه ظالمانه خود را بر جهانیان گسترده اند بپا خیزند و با بیان و قلم و عمل خود خوف و هراس کاذبی را که بر مظلومان سایه افکنده است بزدایند و این کتاب هایی را که اخیرا با دست استعمار که از آستین کثیف این بردگان شیطان منتشر شده و دامن به اختلاف بین طوایف مسلمین می زنند نابود کند و ریشه خلاف که سرچشمه همه گرفتاری مظلومان و مسلمانان است را برکند و یکدل و یکسو بر این رسانه های گروهی که در بیشتر ساعات شب و روز به فتنه انگیزی و نفاق افکنی و دروغ پردازی و شایعه سازی عمر خود را می گذرانند پرخاش کنند و بر سرچشمه تروریزم که از کاخ سفید می جوشد بشورند. چرا که با ریشه یابی معلوم می شود اساس آنچه که تفنگداران و سربازان آمریکا را در بیروت و دیگر جاها با انفجارهای مهیب به هلاکت رسانده ورساند، همان کاخ های ستم بویژه کاخ سفید است. اینان توقع دارند که دست های ستم خود را از مراکز قدرت در سراسر جهان بر سرنوشت بشریت بکوبند و مظلومان ستمدیده دست آنها را بفشارند و از آنها با پایکوبی و دست افشانی استقبال کنند! این انفجارها و از این قبیل مسائل از توده های مظلوم جهان، عکس العمل

صحیفه نور جلد 19 صفحه 103

ستم ها و تجاوزهای طاقت فرسای شماست و اجتناب ناپذیر است، مگر آنکه در کارهای ظالمانه خود تجدیدنظر کنند. ایران در هیچ یک از این انفجارها دخالت نداشته است و مسؤولین جمهوری اسلامی این مطلب را بارها تذکر داده اند.
اکنون تذکراتی ولو تکراری می دهم (فان الذکری تنفع المؤمنین) .
1 - امروز جنگ اصلی ترین مسأله کشور است. ملت عزیز باید توجه داشته باشد که در کشوری زندگی می کند که بیش از چهار سال است که در جنگ بسر می برد و شهدای بزرگ تقدیم اسلام و انقلاب نموده است و اکثر نارسایی ها به مناسبت تحمیل جنگ از طرف ابرقدرت ها بر ماست. امروز اسلام در مقابل تمامی کفر است و با کوچکترین +درنگ در این امر حیاتی چنان ضربه ای خواهیم خورد که جبرانش به این زودی ها میسر نمی شود. باید شور و شوق دفاع از میهن اسلامی و و اسلام را در تمامی قلب ها زنده نگه داشت. امروز قوای محترم مسلح که حافظ حدود و ثغور کشور و حافظ نظم در داخل، از شهرها و روستاها گرفته تا راه های مواصلاتی بین آنها و از دفاع از کشور در جبهه ها تا دفاع از مظلومان و بالاخره قوای نظامی و انتظامی و مردمی که تشکر و قدردانی از آنان در قدرت قلم قاصر نیست، وظیفه های مهم و مشکلی دارد و بحمدالله تعالی با تحولی که با عنایات خاصه حق تعالی و دعای صالحان بویژه عبدصالح روحی فداه که برای قاطبه ملت بویژه جوانان عزیز حاصل شده، امید واثق است که کشور اسلامی را از آسیب متجاوزان قدرتمند و منحرفان سرسپرده نگهداری و پاسداری نمایند. عزیزانی که در جبهه ها در دفاع از اسلام و کشور اسلامی سر از پا نمی شناسند و جهات معنوی و عرفانی آنان را و عمق ارزش آن را جز خدای تعالی کسی نمی داند و راهی برای امثال نویسنده بر آن نیست، باید هر چه بیشتر به نصرت حق تعالی اعتماد کنند، که قدرت های امکانی در مقابل نصرالهی ناچیز است. عزیزان من! شما پیروز و منصورید چه در راه حق تعالی به نصرت ظاهری برسید و چه شهید و معلول و اسیر شوید. حق تعالی با شماست و دست توانای بقیه الله که ید الله است دستگیر شما. آن کس که برای خدا و عزت اسلام و نجات محرومان قیام کند چه باک از حوادث دهر دارد. شما پیروان رسول الله هستید که در راه دین خدا چه رنج های طاقت فرسا کشیده و چه زحمت ها متحمل گردیده اند، در مکه با آنهمه فشارها و تهمت ها و اهانت ها و در مدینه با آنهمه جنگ ها و دفاع های خردکننده، ولی آن حضرت و یاران وفادارش چون کوهی استوار ایستاده و برای اسلام و مسلمانان خدمت می کردند و شیعه امیرالمؤمنین و فرزندان آن بزرگوار هستید که در راه خداوند هر رنج و تعبی را استقبال کردند. برادران عزیزم! از یاوه گویی ها و تهمت ها و برچسب های دشمنان خدا و اسلام و میهن اسلامی نهراسید که هرچه حجم دروغ پردازی ها که از عقده های دل و رنج های شکست سیاسی و نظامی برمی خیزد افزون باشد، دلیل عجز و یأس آنهاست که باید بر حجم سکونت خاطر و طمانینه قلب و فعالیت های شما افزوده شود. آنان که به خیال خود برای ایران دل سوزانند و به ادعای واهی برای ملت ایران غمناکند، ایرانی را خواهند که مستشاران آمریکا گردانندگان آن باشند، ایران وابسته و دلبسته به اجنبی را می خواهند، ایران زمان پهلوی را که غرق فساد اخلاقی و بر باد ده شرف

صحیفه نور جلد 19 صفحه 104

انسانی بود را می خواهند، ایرانی را که سرپرستش مظلومان را غارت کند و جیب آنان را پرکند و سرمایه هایش در خدمت طبقات مرفه و بالانشین باشد و مستمندان و کوخ نشینان در فقر و محرومیت بسوزند و هیچ کس به فکر آنان نباشد و بالاخره ایرانی را می خواهند که به اصطلاح شخص اولش در مقابل رئیس جمهور آمریکا چون دریوزگان گردن کج کند تا مظلومان را پایمال کند. آن روز ایران را مستقل و زنده می دانند و امروز که به برکت اسلام جوانان و کودکان و پیران و خردسالان از هر طبقه بیدار و متحول شدند و همه قید و بندهای استعماری و استثماری را بریدند و با مشت گره کرده آمریکا و اذناب او را از کشور راندند، ایران را مرده و وابسته دانند. و شما ملت عظیم الشأن هستید که باید چون کوه سر به فلک کشیده در مقابل همه مشکلات بایستید و خداوند تعالی با شماست. اینک به تمام متصدیان امور و دست اندرکاران کشور هشدار می دهم که قدر این جوانان حزب اللهی را بدانید و از آنان قدردانی کنید و آنان را تشویق نمایید و در آغوش محبت خود حفظ کنید. اینان بودند که ایران را نجات دادند و از این پس همین ها هستند که انقلاب را پاسداری می کنند و همین ها هستند که با هزینه ای کم در ظرف مدت کوتاهی با روشن بینی خاص خویش کارهای تعجب آوری نمودند که گمان نمی شد در ایران بتوان انجام داد. این مغزهای متعهد باید تشویق شوند تا شکوفا گردند. مسوولین، صاحبان اصلی انقلاب را با بهانه های بی اساس پس نزنند تا به جای آنان کسانی را که وارثان رژیم گذشته و وابستگان فکری به آنان هستند جایگزین کنند. البته باید از متخصصان متعهد و یا لااقل غیر معاند استفاده شود، لکن نه به قیمت کنار گذاشتن صاحبان اصلی انقلاب. چشم ها و گوش ها را باز کنید که دشمنان، حیله بازان کارکشته هستند و ممکن است از ساده دلی شما استفاده کنند و مراکز حساس را کم کم به دست گیرند و انقلاب را به سوی غرب یا شرق بغلتانند. خداوند همه مسلمانان را از شر مخالفان اسلام و غارتگران کشورهای اسلامی حفظ بفرماید.
2 - پس از جنگ، از مدارس علمی و دانشگاه ها که در حقیقت قلب تپنده و نبض زننده ملت هستند شروع کنیم. می دانیم که این دو مرکز که در حقیقت دو شاخه اند از یک شجره طیبه و دو بازو از یک مقام انسان روحانی که اگر به صلاح گرایند و تعهد روحانی خود را حفظ کنند و دست در دست هم در صف واحد و در خدمت به حق و خلق قیام کنند، ملت را به کمال خود در دو بعد معنوی و مادی می رسانند و آزادی و استقلال را در کشور حفظ می کنند و چون سدی محکم و صفی و بنیانی مرصوص در مقابل تهاجم اجانب و نفوذ فساد ایستاده و ملت و کشور را با قامتی راست و پرچمی افراشته به سوی ترقی و تعالی سوق می دهند و خدای نخواسته اگر در هر یک از وظایف الهی و ملی خود انحراف پیدا کنند به سر ملت آن می آورند که دانشگاه وابسته در رژیم وابسته آورد، که اکنون نیز کشور و ملت اسلامی ما را از گرفتاری های آن خارج نشده و شک نیست که گرفتاری امروز ما در بعد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی بلکه در جنگ تحمیلی و شرارت وابستگان به دو قطب سلطه جو از آثار شوم دانشگاه های مبتلا به غرب و شرق زدگان ضد اسلامی و ضد ملی است.
هجوم مغولانه رضا خان به حوزه های اسلامی و شعایر مذهبی که اشخاصی که آن روز سیاه را

صحیفه نور جلد 19 صفحه 105

درک کرده اند و به عیان دیده می دانند و با وصف و بیان نتوان آن را منعکس کرد و هجوم بدتر از مغول غرب زدگان و شرق زدگان به دانشگاه ها و مراکز آموزشی نوباوگان و جوانان، به کشور و مصالح ملت آن کرد که ملت و کشور را تا آستانه سقوط کشانید، بی انگیزه نبود. کوشش بیش از حد تربیت شدگان در مکاتب غرب و شرق و نیز مدعیان ملی گرایی در ایجاد عدالت بین دو قشر بسیار مؤثر روحانی و دانشگاهی بی جهت نبود. مأموریت رضاخان برای محو آثار شریعت در سراسر ایران با فشار و اختناق و قلدری و خلف خطرناکتر از خودش در محو همان آثار به شکل نوین آن که با تأیید خداوند متعال و ادعیه حضرت ولی الله اعظم ارواحنالمقدمه الفداء و کوشش و جدیت و جانبازی زن و مرد و کوچک و بزرگ این ملت از شر حکومت طاغوتی وابسته به آمریکا و از شر غرب زدگان و شرق زدگان تا حدی رهانیده شد و با برقراری حکومت اسلامی این غرب و شرق زدگان پشت به آن کردند و رو به قبله خود غرب و شرق نمودند و با قلم و قدم بر ضد حکومت اسلامی با شکل های مختلف به جدیت و هیاهو برخاستند. این الهام گیرندگان از شرق و غرب اکثراً با اصل اسلام مخالفند و استقلال و آزادی را که اسلام بیاورد نمی خواهند و بعضی نیز با کوتاه شدن دست آمریکا مخالفند. منظور از طول کلام آن است که ملت عزیز عموماً و متعهدان و متخصصان خصوصاً و دولتمردان بالاخص به این دستگاه های آدم ساز و پشتوانه ارزشمند اهمیت ویژه ای دهند و با جان و دل در تقویت و تهذیب آن بکوشند و حوزه های معظم علمیه و استاتید محترم در کنار تعلیم قرآن و فقه و مقدماتش، تهذیب اخلاق و معارف اسلامی را که اساس است با عنایت خاص مورد توجه قرار دهند که (اذا صلح العالم صلح العالم و اذا فسد فسد) .
3 - قوای محترم سه گانه که حکومت اسلام و رژیم جمهوری اسلامی هستند، مورد توجه همگان باید باشند و هر یک را وظایفی الهی است.
الف - اعضا مجلس محترم شورای اسلامی بحمدالله تعالی در دوره دوم نیز اشخاص محترمی هستند که با تعهد و جدیت خود توانند خط مشی دولت را هر چه بهتر تعیین کنند. البته شک نیست که عده ای از آقایان که شک در خدمتگزاری شان نسبت به اسلام عزیز و کشور نیست، در امور عظیم کشور و گرفتاری های بسیار پیچیده وارد نبوده، یا کمتر وارد باشند و خود نیز توجه دارند که در مسائل بسیار مشکل یک دولت در حال انقلاب و کشور مورد هجوم قدرت های بزرگ و کوچک و کارشکنی های مغرضان و مفسدان چپ و راست که محتاج به کارشناسان متخصص در رشته های مختلف است، نمی توان به طور سطحی نظر داد و بدون توجه به تمام مسائل سیاسی و اجتماعی و انعکاسات داخلی و خارجی آن با سلیقه شخصی اظهار نظر کرد و چه بسا چنین نظرهایی ولو از چند نفر معدود در سرنوشت امت تأثیر منفی گذارد و از این جهت لازم است در کمیسیون ها بویژه کمیسیون های مهم، چند نفر از متخصصان متعهد که مسائل را روی هم می سنجند و به مشکلات سخت نظام آگاهی دارند، دعوت شود و با مشورت آنان رسیدگی به امور گردد. و چون مسأله اسلام و حکومت الهی در کار است، مسامحه در این امور چه بسا خللی وارد آورد که جبران آن مشکل یا غیرممکن شود و

صحیفه نور جلد 19 صفحه 106

مسؤولیت آن در پیشگاه خداوند بزرگ عظیم باشد. مسأله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با وضعی که در دنیا مشاهده می شود و با این نشانه گیریهایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می شود، از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمی کند و از اموری است که احتمال خلل در آن عقلا منجز است. حضرات وکلای محترم که بحمدالله به جمهوری اسلامی تعهد دارند، در نطق های قبل از دستور و در مباحثات در حال دستور با کمال دقت مواظب جملات خود و کیفیت ادای آن باشند، که خدای نخواسته به مسلمانی بلکه انسانی توهین نشود و شخصیتی ساقط نگردد و کسی مظلوم واقع نشود. البته انتقاد سالم و سازنده بدون اغراض شخصیه و خدای نخواسته انتقام جویی لازم است و مفید، و موجب رشد و تعالی است و هر کس در نزد وجدان خود تشخیص رفتار و گفتار و نوشتار خود را می دهد و همه چیز در محضر مقدس حق تعالی واقع می شود. حجم عظیم کارهای قوه قضائیه و عظیم تر قوه مجریه را در پیش خود مجسم فرمایید و خود را به جای مسؤولین در هریک از محاکم قضایی و امور اجرایی قرار دهید تا معلوم شود امر و نهی و اشکال و انتقاد آسان است، لکن عمل و حل صد در صد با این همه گرفتاری های در حال انقلاب از عهده هیچ کس بر نمی آید. اعضای محترم مجلس، انقلاب های تاریخ را در نظر بگیرند، با انقلاب اسلامی ایران مقایسه نمایند تا عظمت اعجازآسای این انقلاب و حجم فعالیت های شایسته قوای سه گانه را بهتر توجه کنند. شوروی امروز هم پس از انقلاب به اصطلاح توده ای اش در کشاورزی نتوانسته است خودکفا باشد و اگر آمریکا راه ارزاق را به روی آنان ببندد شاید به زانو در بیاید. شما انفجارات، ترورها، اعتصابات و سرقت هاو شرارت ها را در سطح دنیا حتی در کشورهایی که از نظر صوری پیشرفت کرده اند مثل انگلستان و فرانسه و حتی آمریکا را در نظر بگیرید و با انصاف حکم کنید. افرادی که با چند شکواییه از چند یا چندین نفر گمان می کنند مردم ناراضی هستند در اشتباهند، زیرا امروز دامنه اعتصابات و تظاهرات عظیم در سطح دنیا مانند اعتصاب چندین ماهه انگلستان، این مهد به اصطلاح تمدن و سیاست و قدرت، کارها را فلج نموده و تظاهرات و مخالفت بسیاری در فرانسه و سایر کشورهای به اصطلاح متمدن صورت می گیرد و یا مخالفت های احزاب با دولت هایی مثل هند و پاکستان به صورت گسترده ای به چشم می خورد، ولی بحمدالله در ایران که مبتلا به مخالفت کشورهای کوچک و بزرگ است کارگران عزیز و متعهد ما همچنان به کار و تلاش و سازندگی ادامه می دهند و هر گونه توطئه ای را قبل از وقوع در نطفه خفه می سازند و اجازه نمی دهند که دست استکبار کارخانجات را به اعتصاب بکشانند. آقایان دست اندرکاران در هر مقام و هر شغل هستید با قدرت روحی و قوت ایمان و اتکا به خداوند متعال جلت قدرت و اعتماد به ادعیه حضرت بقیه الله روحی له الفداء برای حفظ نظام الهی جمهوری اسلامی به پیش روید و از تبلیغات و هیاهوهای رسانه های گروهی که گاه کاهی را کوه می کنند نهراسید که خداوند تبارک و تعالی با شماست وکفا به وکیلا. و اما شورای محترم نگهبان که حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسی هستند مورد تأیید این جانب می باشند و وظیفه آنان بسیار مقدس و مهم است و باید با قاطعیت به وظایف خود عمل

صحیفه نور جلد 19 صفحه 107

نمایند. البته اهمیت حفظ نظام جمهوری دارند که با آن هیچ حکم و امری مزاحمت نمی کند و برای حفظ آن از هیچ کوششی نباید مضایقه کرد و معلوم است آقایان با تعهدی که دارند تحت تأثیر هیچ جوی واقع نمی شوند انشاء الله مؤید باشند.
ب - قوه محترم قضائیه از آن جا که با اعراض و اموال مردم سر و کار دارد، حایز اهمیت فراوان است و جمهوری اسلامی وارث به اصطلاح یک دادگستری و قضاوت عاری از احکام اسلام و متکی به قضاوت اجنبی با آن شرایط بسیار سنگین و مهمی که برای قضات و قضاوت در شرع اسلام اعتبار شده است گردید، که تغییر و تحول در آن ولو به طور ابتدایی از مشکلات عظیم بود و چون حوزه های علمیه که باید قاضی جامع الشرایط تحویل دهند، از همه امور بویژه قضاوت به طور مأیوسانه بر کنار بودند، همت علمای اعلام و فقهای بزرگ مصروف به کتب عبادی فقه و بعضی کتب معاملات گردید و از تحول صدها قاضی قاضی جامع الشرایط عاجز بودند. ناچار برای کوتاه کردن دست قضات بی اعتنا به احکام اسلام و احیاناً ضد اسلام از اعراض و نفوس ملت و معطل نماندن قضاوت که موجب هرج و مرج و هجوم به اعراض و اموال می گردید، عده ای از فضلای متدین که مسائل قضا را ولو تقلیدا می دانستند، مجاز در امر قضاوت شدند و از حوزه ها خواسته شد که در تربیت قضات عنایت بیشتری کنند که این امر مهم حیاتی به وجه شایسته ولو در دراز مدت تحقق یابد. و با جدیت شورای محترم قضایی تاکنون پیشرفت های چشمگیری شده است لکن کافی نیست. ولهذا از حوزه های علمیه تقاضا می شود که در این امر اهتمام بسیار نمایند که این واجب مهم کفایی به حد کفایت برسد، و از شورای محترم قضایی تقاضا می شود که در انتخاب قضات چه آنان که به حد صلاحیت رسیده اند و چه آنان که به طور مجاز مشغول می شوند، حد اعلای دقت را بفرمایند. چنانچه لازم است اشراف بر کیفیت اعمال قضات محترم تا حد امکان داشته باشند و اگر خلافی اشتباها شده باشد جبران نمایند و اگر احیاناً خدای نخواسته به طور عمد بوده، با قاطعیت و شدت عمل با آنان رفتار نمایند و نگذارند اشخاص نفوذی غیرمتعهد، این دستگاه مقدس اسلامی را آلوده نمایند. و درباره زندانیان عنایت خاص داشته باشند که نه از مستحق حدود و تعزیرات شرعیه از مجازات الهیه بدون مجوز شرعیه صرف نظر کنند و نه خدای نخواسته غیر مستحقی مظلوم واقع شود. نه ساده اندیشی کنند که منحرفین و مفسدین رها شده و به فساد خود ادامه دهند و نه کسانی که چنین نیستند، حتی یک روز دربند باشند، قاضی پس از شرایط معتبره شرعیه باید در اجرای موازین قضایی سخت و صلب باشد، نه تحت تأثیر عواطف و جوسازی های مورد واقع شود و از اجرای احکام خدا سرپیچد و نه با جوسازی های منحرفان و انتقام جویان، برخلاف موازین الهی از رحمت بر بندگان خدا دریغ کند که هر دو طرف افراط و تفریط، برخلاف عدل الهی است و آقایان شورای قضایی و قضات محترم در سراسر کشور باید احراز کرده باشند که در هر صورت از تبلیغات باطل و تهمت ها و افتراها در امان نیستند. بنابراین، اعتنا به این امور و خدای نخواسته خروج از اعتدال و عدالت الهی و صراط مستقیم انحراف است و اجتناب از آن وظیفه الهی است.

صحیفه نور جلد 19 صفحه 108


ج - قوه محترمه مجریه که مسؤولیت آن بسیار زیاد و حجم عملش عظیم می باشد و در صورت صحت و شایستگی عمل و خلوص نیت و دلسوختگی برای کشور و ملت تحت رنج و ستم در طول تاریخ و خدمت به همه ملت بویژه طبقات محروم و ضعیف که در حقیقت سنگینی بار انقلاب از زمان ستمشاهی تا زمان پیروزی و تا امروز به عهده آنان است و همه مرهون آنان هستیم، کار ارزشمندی است که بعد معنوی آن را جز خداوند تبارک و تعالی کسی نمی تواند به سنجش درآورد و در صورت تصدی برای آرمان های شیطانی و اطاعت از نفس اماره بالسوء و عمل برای سود خود ولو به زبان کشور اسلامی و ملت مظلوم، عواقب دنیا و آخرت آن را کسی جز ذات باری تعالی نمی تواند پیش بینی کند. و هان ای متصدیان و دولتمردان از رده به اصطلاح بالا تا پائین! بهوش باشید که در دو راهی سعادت و شقاوت قرار دارید. طریق اعوجاجی، شیطان است و طریق مستقیم، الله تبارک و تعالی. توجه کنید و بسیار توجه کنید که همه و همه در محضر مبارک حق هستید و اعمال قلبیه و غالبیه و خاطرات روحیه و لغزش های عملیه همه در حضور اوست. اگر به واسطه سوء مدیریت و ضعف فکر و عمل شما، به اسلام و مسلمین ضرری و خللی واقع شود و خود می دانید و به تصدی ادامه می دهید، مرتکب گناه عظیمی و کبیره مهلکی شده اید که عذاب بزرگ الهی دامنگیرتان خواهد شد. هر یک در هر مقام احساس ضعف در خود می کند، چه ضعف مدیریت و چه ضعف اراده از مقاومت در راه هواهای نفسانی و بدون جوسازی، دلاورانه و با سرافرازی نزد صالحان از مقام خود استعفا کند که این عمل صالح و عبادت است و هرکس خود را مدیر و مدبر و خدمتگزار برای خلق خدا می داند، کناره گیری او در این زمان پشت به خلق و خدای خلق است، مگر آنکه خدمتگزاری بهتر یا همطراز او جایگزین او معرفی شود. دولت بدون گزینش اشخاص متعهد و متخصص در رشته های مختلفه موفق نخواهد شد و دولتمردان در گزینش همکاران به کاردانی و تعهد آنان و بهتر خدمت کردن آنها به کشور و در منافع ملت بودن آنان تکیه کنند تا در پیش حق تعالی و ملت روسفید باشند و در امور موفق باشند، نه بر دوستی و آشنایی و حرف شنوی بی تفکر و تأمل که این رویه موجب ناکامی در خدمت به کشور است. دوست خوب برای دست اندرکاران آن است که در پیشرفت امور محوله به آنان موثر باشد و در خدمت ملت باشد نه در خدمت آنان، هر که و هر چه خواهد بود. دولتمردان از دانشمندان و متخصصان متعهد استمداد کنند تا راز موفقیت را به دست آورند. دولتمردان با رویه و فکر واحد برای رسیدن به آنچه صلاح اسلام و کشور است به پیش روند و این سیاست صحیح اسلامی است و خدای نخواسته در سیاست بازی های گروهی وارد نشوند که با ناکامی مواجه می شوند. دولت چنانچه کراراً تذکر داده ام بی شرکت ملت و توسعه بخش های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن احتراز شود و در این موضوع گزارش های مختلفی می رسد و هیات دولت موظف است این امر را به طور همگانی گزارش دهد و کیفیت عمل را در اختیار عموم گذارد و این امر را جدی تلقی کند. و تذکر این نکته مهم است که دخالت دادن کسانی که در امور تجارت

صحیفه نور جلد 19 صفحه 109

واردند، از بازاریان محرومیت کشیده و درد اسلام و انقلاب چشیده تا متخصصان وارد و مسلمان و متعهد از امور ضروری است. دولت و این دوستان باید دقیقاً توجه کنند که آزادی بخش خصوصی به صورتی باشد تا هر چه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف کار کرد، نه چون گذشته تعدادی از خدا بی خبر در تمام امور تجاری و مالی مردم سلطه پیدا کنند.
باز هم موضوع مهم خدمت به محرومان و دورافتادگان را تذکر می دهم. با آنکه می دانم در این سال های محدود با گرفتاری های بیشمار عظیمی که کشور و دولت خدمتگزار با آنها مواجه بود، حجم خدمت هایی که به روستاییان در تمام زمینه ها شده است چشمگیر و اعجاب آور است و دولت حقا و انصافاً در این امر توفیق بسیار داشته است که با مقایسه با کارهای در طول رژیم های سابق می توان یافت، لکن باز کافی نیست و حق محرومان به آن نحو که دلخواه است ادا نشده، البته نه از باب قصور تقصیر بلکه از جهت حجم احتیاجات و گسترش فوق العاده آن. و اشکالتراشان اگر معاند باشند حرفی نیست و اگر متعهد باشند و دلسوز باید گفت دستی از دور بر آتش دارند. امید است دولت با تمام توان خدمت خود را تعقیب و از خداوند تعالی توفیق خدمت طلب کند و تمام این امور مرهون آن است که دولت یکپارچه و بدون اختلاف درونی و با تعهد، اوقات خود را صرف در مسائل مهم کلیدی که مشکل گشای امور باشد نماید و در امور مهمه نیز مهمترین را بیشتر و سریعتر مورد توجه قرار دهد. و وزرای محترم هر یک با چشم برادری ایمانی به هم بنگرند و در مشکلات پشتیبان هم باشند و ملت عزیز پشتیبان دولت و سایر ارگان ها باشند که بدون پشتیبانی همه جانبه توقع پیشرفت از دولت بی موقع است و با اتکال به خداوند تعالی که در مشکلات بزرگ عنایت های غیبی را فرموده، بدانند که تا ملت و دولت به تعهد خود در نصرت به دین خدا و به بندگان او پابرجا باشند، نصرت خدا ادامه دارد (ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم) .
4 - رسانه های گروهی بویژه صدا و سیما، این مراکز آموزش و پرورش عمومی می توانند خدمت های گرانمایه ای را به فرهنگ اسلام و ایران نمایند. بنگاه هایی که شب و روز ملت در سراسر کشور با آنها تماس سمعی و بصری دارند، چه مطبوعات در مقالات و نوشتارهای خود و چه صدا و سیما در برنامه و نمایشنامه ها و انعکاس هنرها و انتخاب فیلم ها و هنرهای آموزنده باید همت گمارند و بیشتر کار کنند و از گردانندگان و هنرمندان متعهد بخواهند تا در راه تربیت صحیح و تهذیب جامعه وضعیت تمام قشرها را در نظر گرفته و راه و روش زندگی شرافتمندانه و آزادمنشانه را با هنرها و نمایشنامه ها به ملت بیاموزند و از هنرهای بدآموز و مبتذل جلوگیری کنند. ملت عزیز در طول 50 سال سیاه اخیر گرفتار مجلات و روزنامه های تخریب کننده و فاسد کننده نسل جوان و از آنها بدتر سینماها و رادیو تلویزیون بود که با برنامه های خود، ملت را به حد وافر در آغوش غرب و غرب زده ها غلتانید و ضررهای رسانه های گروهی از خرابی های توپ و تانک هاو سلاح های مخرب بالاتر و بدتر است، چه که ضررهای سلاح ها گذر است و ضررهای فرهنگی باقی و به نسل های بعد انتقال پیدا می کند چنانچه دیدید و می بینید. و اگر نبود لطف خاص خداوند منان و تحول برق آسای ملت در سراسر کشور،

صحیفه نور جلد 19 صفحه 110

نمی دانیم سرانجام اسلام و کشور به کجا کشیده می شد. امروز نیز که از تفاله آن رژیم فاسد عددی باقی مانده است، اگر به طور قاطع با آنان برخورد نشود، خطر ولو در دراز مدت کشور را تهدید می کند و سهل انگاری در این امور ساده اندیشی است. و بر متعهدان است که کوشش کنند و از انحرافات گرچه جزیی باشد جلوگیری نمایند و باید عرض کنم که اخبار رادیو تلویزیون ناقص است و محتاج به عنایت بیشتر.
5- با تشکر فراوان از ملت بسیار عزیز که در سال های طولانی قبل از انقلاب و در حال پرهیجان انقلاب و پس از پیروزی تا امروز با همه فداکاری ها و جانبازی ها و سختی ها و فشارها در صحنه حاضر و از اسلام بزرگ و میهن عزیز دفاع نموده و در جبهه ها و پشت جبهه ها چون سدی آهنین ایستاده اند، تقاضا دارم که بسیار بیدار و هشیار و مراقب باشند که در این صفوف فشرده الهی، شیاطین رخنه نکنند و تخم نفاق و اختلاف نیفشانند که این دست پروردگان غرب و شرق و این وارثان رژیم ستمشاهی و این محروم شدگان از دسترنج ملت و ذخایر کشور در کمین اند و در صدد اختلاف افکنی و با قلم و زبان خود از هیچ افترا و تهمت در راه شکست جمهوری اسلامی و رسیدن به مطامع کثیف خویش فروگذار نمی کنند و با شایعه افکنی ها و دغل بازی ها و دروغ پردازی ها می خواهند در وحدت شما که وحدت الهی است خلل ایجاد کنند و از ساده دلی بعضی ها استفاده کنند. هان ملت عزیز! که پرچم پر افتخار اسلام را به اهتزاز درآورده و سکوت مظلومان را در مقابل ستمگران و قلدران شکسته و متحول به فریاد و پرخاش کردید و ندای الله اکبر اسلام را با امواج فرستندگان غیبی به اقصی بلاد جهان رساندید، بهوش باشید و به عهد خود به پیشگاه مقدس خداوند پابرجا باشید که شکست اسلام خدای نکرده در ایران دفن معنویات و احکام مقدس اسلام است. بهوش باشید که موریانه های موذی، این ایادی استکبار جهانی در صدد رخنه کردن در صفوف شما هستند. دست های وحدت را به هم دهید و بازو به بازوی هم یکدل و یک جهت این هدیه الهی را که پس از قرون متمادی به شما عطا فرموده قدردانی و حفظ کنید و از نقص ها و کمبودها که لازمه هر انقلابی است و در انقلاب شما به برکت اسلامی و مردمی بودن از همه کمتر است، به خود سستی راه ندهید که با خواست خداوند منان با پیروزی شما همه چیز اصلاح می شود.
بارالها! از الطاف بیکران تو شکر گزاریم، گرچه شکر ما و همه موجودات در مقابل نعمت های بی انتهای تو ناچیز است. خداوندا! اگر عنایات تو نبود ما قدمی به سوی پیروزی نمی توانستیم برداریم، هر چه هست از توست و همه قدرت ها شیران علم هستند. ما کوردلان را از خودخواهی و خودبینی حفظ و اسلام عزیز را تو خود قوت و عظمت ده و مسلمین بویژه علما و دانشمندان و دولتمردان را به وظایف خودآگاهی مرحمت فرما و اتحاد بین مسلمین را به دست توانای خود ایجاد فرما و به ملت متعهد شجاع ایران هرچه بیشتر قدرت و استقامت عنایت فرما و به نیروهای مسلح اسلام در جبهه هاو پشت جبهه ها پیروزی کامل عنایت فرما و به شهدای اسلام بویژه شهدای جنگ تحمیلی رحمت و تقرب به درگاه خود مرحمت و به آسیب دیدگان عزیز صحت و عافیت و اجر شهدا عنایت کن و به

صحیفه نور جلد 19 صفحه 111

اسرا و مفقودین صبر و رهایی نصیب فرما و به بازماندگان شهدا و نزدیکان آسیب دیدگان و مفقودین بردباری و اجر مرحمت فرما.
صلوات و سلام بر پیامبران عظام سیما افضلهم و خاتمهم و سلام و تحیت بر امامان معصوم بویژه مولانا بقیه الله ارواحنا فداه.
والسلام علی عبادالله الصالحین
روح الله الموسوی الخمینی