انتصاب حاج آقا امام جمارانی به نمایندگی امام خمینی در سازمان اوقاف

تاریخ: 1363/10/25

انتصاب حاج آقا امام جمارانی به نمایندگی امام خمینی در سازمان اوقاف

بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام آقای حاج مهدی امام جمارانی دامت افاضاته را، با حفظ نمایندگی از طرف این جانب، اجازه تصدی اموری که مربوط به ولی فقیه هست را در آن سازمان دادم.
روح الله الموسوی الخمینی