بیانات امام خمینی در جمع گروهی از بانوان عضو مکتب اسلامی قم و مسجد جامع نارمک

تاریخ: 1363/01/19

در رژیم طاغوتی پهلوی آن ظلمی که به بانوان محترم ایران شد به مردها نشد

بسم الله الرحمن الرحیم
موجب تشکر است که خواهران، بانوان محترم در این مجلس آمدند تا من بعض چیزهایی که بر خواهران ما، در دوره های سابق گذشت و آنچه که نقش زن ها بود در طول تاریخ صد و چند ساله ایران، عرض کنم.
در رژیم طاغوتی پهلوی آن ظلمی که به بانوان محترم ایران شد، به مردها آن ظلم نشد. بانوانی که مقید بودند به اینکه بر طبق اسلام عمل کنند و موافق آنچه که اسلام امر کرده است زی خودشان را قرار بدهند، در آن رژیم در زمان رضا شاه به وضعی و در زمان محمدرضا به وضع دیگر. زمان رضا شاه که من یادم است و خوب است که شماها یادتان نیست، آنچه بر بانوان گذشت قابل توصیف نیست. آن ظلمی که بر این قشر از ملت در آن دوران گذشت نمی شود بیان کرد. آن فشاری که بر اینها وارد شد و آن مصیبت ها که اینها تحمل کردند در زمان آن شاه فاسد نمی شود گفت که چه اندازه بود. در زمان محمدرضا آن عصر و آن وضع تبدیل شد به یک وضع دیگری که عمق جنایت زیادتر بوده از زمان او. او با قلدری و فشار و زدن و گرفتن و چادر پاره کردن و دست به گیس های زن ها گرفتن و کشاندن و اینها گذراند و این اساساً بر خلاف عفت زن ها قیام کرد، یعنی بر خلاف همه چیز ایران، یکی اش هم زن های ایران بودند که اینها با یک وضع خاصی و با یک توطئه خاصی اینها را می خواستند که به فساد بکشند و عفت را از جامعه ما بر دارند و بحمدالله بانوان ایران مقاومت کردند و جز یک دسته ای که جزء دار و دسته خود آنها بودند و غربزده بودند و با رژیم او مناسب بودند، سایر خواهرها مقاومت کردند.
بنابراین اسلام که در ایران زنده شد، آن خدمتی را که به بانوان کرده است و خواهد کرد ارزشش به اندازه ای است که نمی توانیم ما توصیف کنیم. اگر نبود این انقلاب و نبود این تغییر و تحولی که در ایران واقع شده بود، بعد از چند سال دیگر اثری از اخلاق اسلامی در ایران نبود.

شما بانوان امروز موجب افتخار هستید

و بحمدالله این مسئله حل شد و حالاطوری شده است که خانم ها همدوش با سایر برادران در

صحیفه نور جلد 18 صفحه 263

تحلیل علم و عرفان و فلسفه و تمام شعب علم و انشاءالله صنعت، فعالیت می کنند. آنوقت می گفتند که نیمی از جمعیت ایران که در پرده هستند دیگر کاری ازشان نمی آید. نه اینکه می خواستند کاری ازشان بیاید، برای اینکه مردها را هم آنها محروم کردند از کارهای فعال، بلکه می خواستند که اینها را وارد کنند در جامعه به آن ترتیبی که خود آنها و رفقا و همراهان آنها بودند و به فساد بکشند جامه را. و خداوند خواست که موفق نشدند و شما بانوان امروز موجب افتخار هستید که همانطوری که برادران شما در حوزه ها مشغول تحصیل و تدریس و سایر کارهای اسلامی هستند، شماها هم با آنها هستید و امیدوارم فعالتر باشید. و البته باید شما توجه بکنید و عکس عمل آن چیزی که در رژیم سابق گذشت، شما عمل کنید. آنها اخلاق اسلامی را می خواستند ببرند و به جای او اخلاق اروپایی بنشانند. شما عکس عمل او را کنید که بعضی از این گول خورده هایی که باز در ایران ممکن است پیدا بشوند، تحت تأثیر شما واقع بشوند و آنها هم به طریقه شما عمل بکنند.
و اما نقش زن ها در جامعه آنقدری که من یادم است و آنقدری که تاریخ به ما گفته است، در چند نهضت که در ایران واقع شد، نهضت تنباکو، نهضت مشروطه، قضیه 15 خرداد، نقش زن ها بالاتر از مردها اگر نبود، کمتر نبود. آنان در میدان ها حاضر شدند و به واسطه حضور آنها در میدان ها، مردها اگر قوتشان کم بود، زیاد شد و اگر قوی بودند دوچندان شد. و آنچه که خود شما شاهد بودید در این نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی حاضر است، در این انقلاب اسلامی نقش شما بانوان از نقش مردها بالاتر بود. یعنی شما هم خودتان فعالیت می کردید و هم مردها را به فعالیت می کشاندید، بنابراین افتخاری که شما ایجاد کردید قابل تقدیر فراوان است.
و شما باید در همه صحنه ها و میدان ها آنقدری که اسلام اجازه داده وارد باشید. مثل انتخابات که امروز عملی است که باید انجام بگیرد و صحبت روز است در ایران، خانم ها همانطوری که مردها فعالیت می کنند برای انتخابات، خانم ها هم باید فعالیت بکنند برای اینکه فرقی ما بین شما و دیگران در سرنوشت تان نیست. سرنوشت ایران، سرنوشت همه است. یعنی آنقدری که اسلام خدمت به شما کرد، به مردها آنقدر خدمت نکرد. اسلام، شما را حفظ کرد و شما متقبالاً اسلام را حفظ بکنید. حفظ اسلام به این است که این انتخابات که می خواهد مجلس دوم را متحقق کند بدانید که انتخابات از اموری است که در سرنوشت شما و در سرنوشت ما نقش مهم دارد. و بالاترین نقش است و این انتخابات است که همه امور کشور را چه در داخل و چه در خارج باید بگذارند.
ولهذا باید شما خانم ها یک نقش بسیار فعال داشته باشید که خدای نخواسته مجلس یک مجلسی نشود که به واسطه ورود بعض عناصر غیرصالح به تدریج کشانده بشود به طرف شرق یا به غرب و همان بشود که در زمان سابق بود و همان بگذرد بر ما و شما که در زمان سابق می گذشت.

زن ها هم باید در فعالیت های اجتماعی و سیاسی همدوش مردها باشند

بحمدالله امروز مجلسی که بپا بشود، این مجلس امیدوارم که بهتر از مجلس سابق باشد و

صحیفه نور جلد 18 صفحه 264

بحمدالله خواهد شد. برای اینکه همه قشرها مشغول فعالیت هستند و کسانی که بررسی کردند از این مسائل ، امروز می گویند مردم در صحنه هستند و خودشان هم نظر دارند، باید همه شما در این امر نظر داشته باشید. در امور سیاسی نظر داشته باشید برای اینکه امور سیاسی مخصوص یک طبقه نیست، همانطوری که علم مخصوص یک طبقه نیست. همانطوری که مردها باید در امور سیاسی دخالت کنند و جامعه خودشان را حفظ کنند، زن ها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زن ها هم باید در فعالیت های اجتماعی و سیاسی همدوش مردها باشند، البته با حفظ آن چیزی که اسلام فرموده است، که بحمدالله امروز در ایران جاری است.

اگر اشتباهی در مجلس واقع بشود شورای محترم نگهبان با کمال قدرت و استقلال عمل خواهد کرد

و من امیدوارم که مجلس یک مجلس بسیار خوبی باشد و مجلسی باشد که با آزادی همه ملت شرکت کنند و اعتناء به اینکه به ما بعدها خواهند گفت چه، نکنند برای اینکه آنهائی که با ما دشمن اند، امروز در فعالیت هستند که این مجلس را لوث کنند. در خارج و داخل فعالیت هست و شما باید آن فعالیت ها را با حضور خودتان، با اجتماع خودتان، با رفتن خودتان بر سر صندوق های انتخابات، آنها را همه را خنثی کنید. و مجلس اگر باشد انشاءالله مجلس خوب باشد. با داشتن علما و قانون دان های، حقوقدان های نگهبان، شورای نگهبان، ما آرام هست دلمان برای اینکه در مجلس انشاءالله مسائلی بر خلاف اسلام و بر خلاف مصالح مسلمین نخواهد گذشت و اگر اشتباهی در مجلس واقع بشود، شورای محترم نگهبان که در این دوره با کمال قدرت و استقلال عمل کرد، در دوره های دیگر هم همین طور باشد و این ملت را و این دولت را و این کشور را به پیش ببرد.
و امیدوارم که جنگ هم به نفع ایران تمام بشود و دست و پا کردن هائی که الان در تمام دنیا دارند دست و پا می کنند برای اینکه صدام را حفظش کنند، نتوانند یک همچو امری را انجام بدهند و این جانی را نتوانند به جای خودش حفظ کنند. و جنگ به خوبی انشاءالله تمام بشود. و همه شما و ما مشغول فعالیت برای اینکه از حیث معنویت و از حیث مادیت این کشور را به پیش ببریم و انشاءالله این کشور را به نحو شایسته اسلامی کنیم که الگو بشود از برای تمام کشورهای اسلامی. و شما مطلعید که این عده ای که آمدند برای رسیدگی به جنایت بزرگ صدام که بشریت را تهدید می کند، گزارش دادند، لکن آنهائی که باید محکوم کنند صدام را محکوم نکرده بودند و بهتر این بود که اینها را نفرستند، که مشت خودشان را در دنیا باز نکنند. آنهائی که ادعا می کنند که ما مستقل هستیم و ما حامی بشر هستیم، اینها مشت شان باز شد و نتوانستند به واسطه ملاحظاتی که از شرق و غرب داشتند، نتوانستند به اسم عراق را محکوم کنند و به طور کلی گفتند که مواد شیمیایی را هر که استعمال کند، محکوم است. دیگر این کی هست که مواد شیمیائی را محکوم می کنند که آنها محکوم می کنند، را دیگر نتوانستند بگویند. بهتر این بود که اینها اقدام به این عمل نکنند و ما خودمان بدون اینکه به این جنایت ها دست

صحیفه نور جلد 18 صفحه 265

بزنیم. با مشت محکم انشاءالله صدام را و حزب بعث را به کنار می زنیم و ملت عراق را آزاد می کنیم از این قید و بندی که این مرد فاسق به آنها گذاشته است.

علم همراه تهذیب نفس است که انسان را به مقام انسانیت می رساند

من از خدای تبارک و تعالی توفیق شما بانوان و خواهران را می خواهم که هم در علم کوشا باشید و هم در عمل و هم در تهذیب اخلاق. همانطوری که علم تنها فایده ندارد، تهذیب تنها کورکورانه فایده ندارد. علم و تهذیب نفس است که انسان را به مقام انسانیت می رساند. و من از خدای تبارک و تعالی خواستارم که شما بانوان را موفق کند و سایر خواهران که در سطح ایران هستند و همین طور برادران را موفق کند، که این دو جناح را که جناح علم و عمل باشد، توام با اخلاق اسلامی به پیش ببرد و اسلام در ایران پیاده بشود به آنطوری که خدای تبارک و تعالی می خواهد.
و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته