موافقت با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

تاریخ: 1372/09/13

موافقت با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

در فرخنده‌ سالروز ولادت‌ با سعادت‌ دخت‌ گرامی‌ پیامبر اسلام‌، حضرت‌ فاطمه‌ زهرا سلام‌ الله‌ علیها، حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌، تعداد 109 نفر از محکومین‌ زن‌ دادگاههای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و 109 نفر از محکومین‌ دادگاههای‌ ویژه‌ روحانیت‌ در سراسر کشور را مورد عفو و تخفیف‌ مجازات‌ و مشمول‌ رأفت‌ و عطوفت‌ اسلامی‌ قرار دادند.
موافقت‌ رهبر انقلاب‌ اسلامی‌ با عفو و تقلیل‌ میزان‌ محکومیت‌ این‌ گروه‌ از محکومین‌ بنا به‌ درخواست‌ آیت‌الله‌ یزدی‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ صورت‌ گرفته‌ است‌.
متن‌ نامه‌ آیت‌الله‌ یزدی‌ به‌ محضر مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و پاسخ‌ معظم‌ له‌ به‌ این‌ شرح‌ است‌:
بسم‌الله‌ الرحمن‌ الرحیم‌
محضر مبارک‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ ادام‌ الله‌ ظله‌ علی‌ رئوس‌ المسلمین‌ با سلام‌ و ادای‌ احترام‌ و تهنیت‌ بمناسبت‌ میلاد فرخنده‌ دخت‌ گرامی‌ پیامبر اسلام‌ حضرت‌ فاطمه‌ زهرا سلام‌ الله‌ علیها، بدینوسیله‌ در اجرای‌ بند 11 اصل‌ 110 قانون‌ اساسی‌ فهرست‌ اسامی‌ 109 نفر از محکومین‌ نسوان‌ دادگاههای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ که‌ مراحل‌ بررسی‌ قانونی‌ و کارشناسی‌ آن‌ در کمیسیون‌ عفو و یا تخفیف‌ مجازات‌ سپری‌ شده‌ است‌ و استحقاق‌ عفو و یا تخفیف‌ مجازات‌ را بمناسبت‌ روز مبارک‌ 20 جمادی‌ الثانی‌ دارند، تقدیم‌ می‌گردد. امید است‌ که‌ مشمول‌ رأفت‌ و عطوفت‌ اسلامی‌ و عنایات‌ جنابعالی‌ قرار گیرند.
والامرالیکم‌
محمد یزدی‌ - رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌
متن‌ پاسخ‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ به‌ این‌ شرح‌ است‌:
بسمه‌ تعالی‌
با پیشنهاد جنابعالی‌ موافقت‌ می‌شود و نامبردگان‌ مورد عفو و تخفیف‌ مجازات‌ برابر نوشته‌ قرار می‌گیرند. مزید توفیق‌ جنابعالی‌ را از خداوند مسألت‌ می‌کند.
سیدعلی‌ خامنه‌ای‌ - 72/9/13
بنابر همین‌ گزارش‌ متن‌ نامه‌ دیگر رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ به‌ محضر مقام‌ معظم‌ رهبری‌ به‌ این‌ شرح‌ است‌:
بسم‌الله‌ الرحمن‌ الرحیم‌
محضر مبارک‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ دام‌ ظله‌ العالی‌ به‌ استناد بند 10 اصل‌ 110 قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ پیوست‌ لیست‌ پیشنهادی‌ دادسراهای‌ ویژه‌ روحانیت‌ مبنی‌ بر عفو و یا تقلیل‌ محکومیت‌ برای‌ 109 نفر از محکومین‌ دادگاههای‌ ویژه‌ روحانیت‌ که‌ به‌ تأئید دادستان‌ محترم‌ ویژه‌ روحانیت‌ رسیده‌ است‌، تقدیم‌ می‌گردد تا بمناسبت‌ میلاد با سعادت‌ حضرت‌ فاطمه‌ زهرا سلام‌ الله‌ علیها مشمول‌ عفو و رحمت‌ آن‌ مقام‌ معظم‌ قرار گیرند.
والامرالیکم‌
محمد یزدی‌ - رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌
متن‌ پاسخ‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ به‌ این‌ شرح‌ است‌:
بسمه‌ تعالی‌ - پیشنهاد مورد قبول‌ است‌ و نامبردگان‌ مورد عفو قرار می‌گیرند. خداوند جنابعالی‌ را مشمول‌ رحمت‌ و فضل‌ خود قرار دهد.
سیدعلی‌ خامنه‌ای‌ 13/9/72