بیانات در مراسم بیعت اقشار مختلف مردم

تاریخ: 1368/04/11

بیانات در مراسم بیعت اقشار مختلف مردم


بسم‌اللَّه‌‌الرّحمن‌الرّحیم‌متقابلاً این مصیبت بزرگ و جانسوز را به شما برادران و خواهران عزیز، علمای گرامی، ائمه‌ی محترم جمعه و اقشار مردم حزب اللَّه و مؤمن، که از راههای دور تشریف آوردید، صمیمانه تسلیت عرض میکنم.تاریخ کوتاه انقلاب ما سرشار از حوادثی است که هرکدام از آنها به تنهایی ملتی را به تفکر و تأمل وادار میکند. در همه‌ی این رویدادها، دو نکته‌ی روشن مشاهده میشود: اول، خباثت دشمن؛ و دوم، مقاومت و ایمان عمیق و کم‌نظیر ملت مسلمان و بااخلاص ما.از اول انقلاب تاکنون، در هر سال و ماه و هفته، حادثه‌یی را مشاهده میکنیم که معمولاً این‌گونه وقایع در سرگذشت ملتها کمتر رخ میدهد، و به همین جهت است که ملت ما از لحاظ معارف انقلاب غنی است؛ چون در دوران انقلاب، با حوادث آموزنده‌ی بسیاری مواجه شده است، و این هم لطف خداست.یکی از آن حوادث، شهادت مرحوم آیةاللَّه صدوقی، عالم بزرگوار و از پیشاهنگان انقلاب و یار صمیمی و دیرین امام امت و زبان گویا و پشتوانه‌ی باارزش انقلاب و شخصیت برجسته و ممتاز نظام بود. شهادت ایشان - که سومین شهید محراب در زمان ما بودند - یک درس و حادثه‌ی آموزنده بود و خباثت و دنائت دشمن را به اثبات رساند.دشمنهای ما کسانی هستند که با انسانهای مرتبط با خدا و دین و پیرمردهای نورانی و باصفا و پاکباخته آن‌چنان کینه‌توزانه برخورد میکنند که نظیر آن جز در رفتار بدکارترین خلق خدا در طول تاریخ - مثل خوارج - مشاهده نمیشود. این گروه در دوران امیرالمؤمنین(ع) نیز نسبت به مردان خدا و مؤمنین و مخلصین صادق، با وحشیگری و سبعیت رفتار میکردند.ترورهایی که در حوادث کثیرالوقوع انقلاب ما صورت میگرفت، چهره‌ی واقعی دشمن را برای ملت ایران و دنیا روشنتر کرد. چه کسی گمان میکرد منافقین و دیگر گروهکهای تروریست، این‌قدر قسیالقلب و خشن و کینه‌توز و خبیث باشند؟ آیا کسی فکر میکرد که چهره‌ی نفاق اینها این‌قدر زشت و پلید باشد و مزورانه از خدا و خلق خدا اسم بیاورند و ناجوانمردانه علیه خدا و خلقش اقدام کنند؟!بحمداللَّه والمنه آنها رسوا شدند و کسانی هم که از این گروهکها حمایت میکردند، آبروی خود را بر باد دادند. معلوم شد مدعیان حقوق بشر و سازمانهایی که به این نام در دنیا تلاش میکنند و پولهای گزافی را خرج این کار و تبلیغات آن میکنند، چه اهدافی را پی میگیرند و زیر این پوشش، چه مقاصد سویی را دنبال میکنند.طرف دیگر قضیه که اهمیت آن کمتر از افشای دشمن نیست، بروز عمق ایمان و اخلاص و استقامت مردم ماست. حوادثی که پیش آمد، دل مردم را نلرزاند؛ در آنها ایجاد تردید نکرد و نسبت به صحت هدفهای خود، دچار تزلزل نشدند؛ بلکه بعکس، هر حادثه‌یی که اتفاق افتاد، ایمان مردم را روشنتر، هدفهای آنها را واضحتر، و آنها را نسبت به صحت راهی که دنبال میکردند، مطمئنتر کرد.قرآن کریم، همین سکینه و آرامش و اطمینان قلب را در باره‌ی مؤمنین واقعی بارها تکرار کرده‌است. وقتی مؤمنین حوادث تلخ و فشارهای دشمن را میبینند و چهره‌ی پلید مخالفان را میشناسند، ایمانشان عمیقتر و به خدا مطمئنتر میشوند و با خودشان میگویند: خدا و رسول به ما گفته بودند که بر سر این راه، مشکلات و سختی و ترور و فشار و دشمنی قرار دارد. آنچه خدا و رسول گفته بودند، واقع شد؛ (قالوا هذا ما وعدنااللَّه و رسوله)(1).امام عزیز ما، آن قلب منور و نورانی و آن زبان گویای حقایق، از اول گفته بود که در این راه، سختی و ترور و فشار و دشمنی و تبلیغات وجود دارد. ما دیدیم که هرچه اتفاق افتاد، صحت پیش‌بینی آن حکیم الهی و منورالقلب را نشان داد. پس راه، راه درستی بود؛ زیرا ایمان مردم لحظه‌به‌لحظه عمیقتر میشد.حادثه‌ی دیگری که اوج رذالت و دنائت دشمن را نشان داد، سرنگون شدن هواپیمای ایرانی به وسیله‌ی مزدوران امریکایی بود. با آن‌که امریکاییها میدانستند هواپیمای ما مسافربری و بیدفاع و غیرنظامی است، ولی با کمال وقاحت آن را سرنگون کردند و به قعر آبهای دریا فرستادند. دنیا با این جنایت چگونه برخورد کرد؟ وسعت دامنه‌ی دشمنی با اسلام را این‌جا میشود فهمید. عظمت دشمنی آنها، نشاندهنده‌ی عظمت پیام ماست.بارها گفته‌ام که قبل از پیروزی انقلاب، دستگاه جبار برای هر کلمه‌یی که منادیان نهضت اسلامی در سرتاسر کشور بر زبان میآوردند، فشارهای زیادی را متوجه آنها میکرد؛ در حالی که خودشان علیالظاهر کارهای شبه اسلامی - سخنرانی مذهبی، تلاوت قرآن، روضه‌خوانی و ... - انجام میدادند! آنها روی کارهای مبارزان، بشدت حساس بودند. عکس‌العمل دشمن در آن زمان، نشاندهنده‌ی صحت کار ما بود. اصولاً تا وقتی دشمن تهدید نشود، به عکس‌العمل وادار نخواهد شد. عکس‌العمل دشمن، نشاندهنده‌ی این است که کار و حرف و پیام و اقدام ما برای او خطرناک است.شما در نظر بگیرید، این‌همه جمعیت که از اطراف عالم به حج میروند و اعمال را انجام میدهند، هیچ حساسیتی را برای امریکا و اسرائیل و دولتهای مرتجع وابسته ایجاد نمیکنند؛ ولی هنگامی که زایر ایرانی به حج رفت و مراسم برائت از مشرکین را بجا آورد و در حج معنیدار خود، علیه طواغیت و بتهای زر و زورِ امروز فریاد زد، همه‌ی دستگاههای استکباری دنیا همدست شدند، تا صدای او را در گلو خفه کنند، و بعد هم آن فاجعه‌ی عظیم را در مکه بر سر زوار و حجاج ایرانی آوردند. بنابراین، دشمن در لحظات ترس خود، عکس‌العمل نشان میدهد.اسلامی که پیام پیامبر اسلام(ص) را با خود همراه داشته باشد، حتماً دشمنی ابوجهل و ابولهب را برخواهد انگیخت. اگر شما در جایی دیدید ابوجهل‌ها و ابولهب‌ها و بقیه‌ی صنادید کفر جهانی، در مقابل پیام اسلام بیتفاوتند، بدانید این اسلام، اسلام صدر اسلام و پیامبر اکرم(ص) نیست و روح و تپش حقیقی اسلام در آن مشاهده نمیشود. آن اسلامی که صنادید زر و زور و اقطاب قدرت جاهلی و طاغوتی را در دنیا میترساند، اسلام ناب محمّدی(ص) است.کار به جایی میرسد که دولت امریکا با تمام ادعاهای بزرگ خود و تظاهر به رعایت قوانین بین‌المللی، جلوی چشم همه‌ی خلایق دنیا و در دید رادارها و دوربینها، از داخل ناو خود هواپیمای مسافربری ما را ساقط میکند؛ فقط به این خاطر که هواپیما متعلق به ایران اسلامی است!وقاحت و گستاخی و عمل مذبوحانه‌ی آنها نشاندهنده‌ی این است که اسلام پایه‌های کفر و استکبار جهانی را لرزانده است و سران این کشورها از اسلامی که پرچم آن امروز در دست جمهوری اسلامی و ملت ایران است، احساس خطر میکنند. بنابراین، پیام غیرمستقیم خصومتهای دشمن عبارت از قدرت جمهوری اسلامی است.دایماً در طول ده سال گذشته تبلیغات میکردند که جمهوری اسلامی متزلزل و رو به زوال است؛ اما درحقیقت، عمل آنها نشان داد که نظام ما کلمه و شجره‌ی طیبه‌یی است که (اصلها ثابت و فرعها فی السّماء تؤتی اکلها کلّ حین باذن ربّها)(2). امام بزرگوار با آن قلب نورانی و ذهن روشن، مکرراً این قدرت را به دنیا اثبات کرد و یک بار دیگر در هنگام ارتحال ملکوتی آن زاده‌ی پیامبران و دنباله‌رو انبیای الهی، اصالت و استحکام آن روشن و واضح شد.به خاطر داشته باشید که اهداف مشخص ما، در اسلام خلاصه میشود. اسلام فقط یک اعتقاد نیست؛ اسلام زندگی طیبه‌ی انسانهاست. وقتی از حیات و نظام اسلامی صحبت میکنیم، منظور ما نظام و حیات طیبه‌یی است که همه‌ی خیرات مورد علاقه‌ی انسان در آن وجود دارد؛ هم رفاه مادّی و امنیت اجتماعی و روحی تأمین میشود، و هم صفای معنوی و دانش و بینش و تحقیق و تعبد و خلوص و توجه به خدا مشاهده میگردد. اسلام این مواهب را به ما میدهد. اسلام نشان داده است که میتواند از مردمی که به او اعتقاد دارند و براساس تعالیم او زندگی میکنند، دفاع کند.درست است که دشمنی قدرتهای عالم با ما، به خاطر اعتقادات اسلامی ماست؛ (و ما نقموا منهم الّا ان یؤمنوا باللَّه العزیز الحمید)(3)، اما حصار محکم و سنگر بزرگی که میتوانیم در آن قرار بگیریم و از حیثیت و شخصیت و هویت خویش دفاع کنیم و برای خود حیات طیبه فراهم آوریم، همین اسلام است. هدف و راه ما مشخص و روشن است و ما برای پیمودن این راه، هیچ چیز کم نداریم. اگر ایمان و حرکت و عمل لازمه‌ی رسیدن به هدف است، خدای متعال دلهای ما را به نور ایمان خودش منور کرده و این توفیق را به ملت ایران داده است که در حرکت و عمل خود، سختیها را تحمل کنند و از موانع نهراسند.منطقه‌یی که امروز در آن زندگی میکنیم، چه دشمنهای ما بپسندند یا نپسندند، یکی از حساسترین مناطق عالم است. هر ملتی در این‌جا زندگی کند، از همین امتیاز برخوردار میشود. خدای متعال این امتیاز را به ما داده و امکانات طبیعی فراوانی را نیز در اختیار ما نهاده است. باید دو عامل مهم ایمان عمیق و اقدام و عمل قاطع را که تاکنون ما را به پیش برده و به اهدافمان نزدیک کرده‌است، حفظ کنیم.بحمداللَّه وحدت و یکپارچگی بر ملت ما حاکم است؛ باید سعی شود این گوهر گرانبها حفظ و تقویت شود. کسانی که در میان مردم زبان گویا و مؤثری دارند و میتوانند بر ذهنها و دلها و روحهای مردم اثر بگذارند، برای تقویت ایمان و تشویق به عمل و حفظ یکپارچگی و پیوند عمومی ملت، وظیفه‌ی سنگینتری دارند.بارها به مردم عزیزمان که دلهاشان پُر از امید و ایمان است، گفته‌ام که نسبت به آینده هیچ تردید و نگرانییی ندارم. ملت ما به فضل پروردگار خواهد توانست حیات طیبه‌ی اسلامی را که دنیا و آخرت و مادّه و معنا و علم و عبادت و رفاه در آن جمع شده است، به وجود آورد. اگر توانستیم چنین جامعه و نظامی را تشکیل دهیم، آن روز شکست واقعی را برای دشمنان جهانی اسلام ایجاد کرده‌ایم.خداوند به همه‌ی شما توفیق و خیر عنایت کند، ما را در راه خودش ثابت‌قدم بدارد و قدردان هدایتها و ارشادهایی که امام عزیزمان - آن سلاله‌ی پیامبران و بقیه‌ی اولیای الهی - در میان ما گذاشته است، قرار دهد و توفیق حرکت به سمت آن هدفها را عنایت فرماید.والسّلام علیکم و رحمةاللَّه و برکاته‌ --------------------------------------------------------------------------------1) احزاب: 222) ابراهیم: 24 و 253) بروج: 8