بیانات امام خمینی در دیدار با وزیر کشور و استانداران سراسر کشور

تاریخ: 1362/05/12

استانداران و روحانیون باید با هم تفاهم داشته باشند

بسم الله الرحمن الرحیم
مطالبی می گویم گرچه تکراری است لکن لازم است تکرار و سفارش شود، و آن دو مطلب است. یکی اینکه با روحانیون بسازید. من به روحانیون هم این سفارش را بارها کرده ام، ولی چون شما امروز اینجا هستید به شما تأکید می کنم. شما با ساختن با روحانیون مردم را با خود کنید، در این صورت آسیب نمی بینید زیرا آسیب از ناحیه اختلاف پیش می آید. شما و روحانیون باید با هم تفاهم داشته باشید. شما می دانید تا به حال هر کاری انجام گرفته است از اتفاق بوده است، پیشبردمان از توافقی بوده است که بین تمامی اقشار است. خارجی ها هم اگر بخواهند کاری کنند، اول بین خود ما اختلاف می اندازند و از این راه فساد ایجاد می کنند بعد از آنکه اختلاف شد لطمه وارد می آورند، مستقیماً که دخالت نمی کنند. و ما برای حفظ اسلام مکلف و مسؤولیم و امروز حفظ اسلام در تفاهم است، تفاهم بین همه اقشار، بین مردم با روحانیون، روحانیون با استاندارها، استانداران با مردم و روحانیون، و این تکلیفی است الهی که باید جواب آن را بدهیم.

باید تمام استاندارها پشتیبان دولت باشند

مطلب دوم اینکه باید تمام استاندارها در هر جا که هستند پشتیبان دولت باشند. امروز استاندارها باید نخست وزیر را، دولت را و مجلس را تقویت کنند که اگر خدای نخواسته اختلاف کنند موجب شکاف شود و صدمه به اسلام وارد می شود. و اگر صدمه به اسلام وارد شد خدای نخواسته موجب می شود که دیگر اسلام به این زودی ها سر بلند نکند. آنهائی که از اسلام سیلی خورده اند و تشخیص داده اند که اسلام است که ملت ها را نجات می دهد، اگر سربلند کنند و به اسلام صدمه وارد کنند ما چه جوابی داریم؟ باید استاندارها از نخست وزیر و دولت و همه وزرا پشتیبانی کنند. شما باید خودتان با هم باشید و پشتیبان همدیگر. من باز تأکید می کنم که اگر سران با هم خوب باشند، این کشور صدمه نمی بیند. و اگر صدمه ای این کشور ببیند از اختلاف سران است. همانطور که شارع مقدس فرموده، باید دولت، مجلس و قوه قضائیه احساس کنند که یک تکلیف دارند و آن اینکه اختلاف نداشته باشند. امروز اختلاف موجب می شود به جبهه ها سرایت کند و اگر خدای نخواسته سرایت کرد، مصیبت پیش

صحیفه نور جلد 18 صفحه 58

می آید. امروز تقریباً هیچ کس با ما موافق نیست و آنهائی که موافق هستند فقط اظهار است. معذلک پاسدارها و ارتشی ها و بسیجی ها و سایر نیروها توانسته اند این پیروزی ها را به دست آورند. این برای این است که بین آنها اختلاف نیست. اختلاف روحانیون با استاندارها و یا با خودشان، به مردم سرایت می کند و در جبهه ها منعکس می شود، آنوقت نمی توانید مصیبتی را که از این ناحیه پیدا می شود ارزیابی کنید و مصیبت بزرگ این است که در این صورت اسلام نمی تواند سربلند کند. باید متوجه باشید که این یک تکلیف است که همه با هم باشید تا این بار را به آخر برسانید. خوب خدمت کنید، به مستضعفان برسید. شما در دوردست ها مسؤولیت دارید به مستمندان که در طول تاریخ زیر فشار و زحمت بودند برسید و جدیت نمائید تا راه چاره ای که آنها را به جائی برساند پیدا کنید. در عمران و راهسازی برای آنان جدیت کنید. امروز به مستضعفان و مستمندان و زاغه نشینان که ولینعمت ما هستند خدمت کنید. پیش خدای تبارک و تعالی کمتر خدمتی است که به اندازه خدمت به زاغه نشینان فایده داشته باشد.
والسلام علیکم و رحمة الله