فرمان امام خمینی به آیت الله مؤمن

تاریخ: 1362/04/11

فرمان امام خمینی به آیت الله مؤمن

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمد مؤمن دامت افاضاته
طبق اصل 91 (نود و یک) قانون اساسی جمهوری اسلامی که به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورائی تشکیل می شود و انتخاب اعضای فقهای آن شورا بر طبق شرایط تعیین شده به عهده اینجانب می باشد، بدین وسیله جنابعالی را به عنوان یکی از شش فقیه به عضویت شورای نگهبان منصوب می نمایم. از خدای تعالی موفقیت هر چه بیشتر شما را خواستارم.
روح الله الموسوی الخمینی