بیانات امام خمینی در جمع اعضای شورای مرکزی و نماینده امام در جهاد سازندگی

تاریخ: 1361/09/13

اگر جنبه ایمان مردم تقویت شد، همه امور به راحتی انجام می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
از مسائلی که شما و دیگران گزارش داده اند، بسیاری از خیانت هائی که به این کشور و مردم گردیده است، کشف می شود که چه کوشش هائی در جهت بازداشتن ما از همه چیز، انجام شده و جلوی مغزهائی که می توانستند کار بکنند و پیشرفت علمی داشته باشند را گرفته و کشاورزی ما را از بین بردند. شما می بینید که چقدر از زمین ها هنوز بلا استفاده و چه مقدار از آب آنها مانند آب کارون به هدر می رود. آنها به اسم اینکه ما می خواهیم پیشرفت داشته باشیم و مملکت ما مملکت صنعتی باشد، مسأله اصلاحات ارضی را بهانه کردند. قضیه آنها قضیه کلاغی شد که می خواست راه رفتن کبک را یاد بگیرد که راه رفتن خودش را هم فراموش کرد، که خدا خواست و مملکت را از دست آنها گرفت و مسائل و تصمیمات به دست خود مردم افتاد.
اینکه شما گفتید در کارها هماهنگی وجود دارد، کار بسیار خوب و صحیح است. زیرا تا امور آنگونه اجتماعی نباشد و همه افراد، یک رویه و هدف را نداشته باشند، کارها پیش نمی رود. امروز همه مردم ما می خواهند به اسلام و کشورشان خدمت کنند و ما می بینیم در عین حال که این کشوری که به دست ما افتاده هیچ پیشرفتی نداشته است، اما انسان های آن تبدیل به انسان های پرشور و فعال گردیده اند که همین دلیل است که ما می توانیم همه کارها را خودمان انجام دهیم. اگر چه آمریکا نمی خواهد و نمی گذارد که کار بکنیم، ولی ما و ملت ما به یاری خداوند، بنا داریم کاری بکنیم که آنها نتوانند مانع باشند و در این جهت لازم است افراد با علوم آشنا شوند، البته علمی که در خدمت مردم باشد. در هر صورت مسؤولیت ما امروز زیاد است و باید خودمان مملکت مان را آباد کنیم و اگر این کار را نکنیم شکر خدا را بجای نیاورده ایم. مسأله کشاورزی در کشور ما در رأس امور است. بحمدالله مملکت از نظر منابع طبیعی، همه چیزش خوب است، آب و زمین خوب دارد و مردمش آگاه و در فکر کشاورزی هستند. دولت باید آنها را تشویق و تقویت بنماید و امکانات لازم را در اختیار آنها بگذارد. من از زحماتی که آقایان می کشند خیلی تشکر دارم و عمده این است که این کارها را خدا اجر می دهد. خدمت به این مردم و خصوصاً روستائیان از بین نمی رود. و شما کوشش کنید با افرادی که تماس دارید، با استفاده از روحانیون و موعظه، روح ایمان را در آنها تقویت کنید که اگر جنبه ایمان

صحیفه نور جلد 17 صفحه 102

مردم تقویت شد، همه امور به راحتی انجام می شود. مثلاً همین جهاد، در جنگ چقدر کار کرده است. این به خاطر جدیتی است که جوان ها دارند و کشور را از خودشان می دانند و برای خدا کار می کنند. وقتی ایده آنها این باشد، کارها به خوبی پیش می رود. اینطور نباشد که اگر کسری پیدا کردید و یا مشکلی در کارتان پیش آمد، دلسرد شوید. به کار خودتان ادامه دهید. من همه شما را دعا می کنم و امیدوارم خداوند به شما توفیق خدمت به این مستمندان را که از بزرگترین عبادات نزد اوست، عنایت فرماید.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته