فرمان امام خمینی به شورایعالی قضائی و دادستانی انقلاب اسلامی

تاریخ: 1360/09/16

فرمان امام خمینی به شورایعالی قضائی و دادستانی انقلاب اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم
شورای عالی محترم قضائی دادستانی محترم انقلاب اسلامی اخیراً گزارش هایی می رسد که افراد غیر مسؤول و احتمالاً از گروه های منحرف و گاهی مقامات مسؤول، بر خلاف مقررات اسلامی و قانونی متعرض اموال و املاک محترم مردم می شوند و به طور سر خود به تقسیم املاک و مصادره اموال اشخاص می پردازند و گاهی به منازل اشخاص بدون مجوز شرعی و قانونی وارد و آنان را جلب می نمایند و اگر شخص مورد نظر نباشد بستگان و زن و فرزند او را جلب می کنند و گاهی به بهانه هایی هتک آبرو و حیثیت اشخاص را می نمایند و با این اعمال غیر شرعی هتک جمهوری اسلامی و مقامات قضایی را می کنند.
مقرر فرمائید سازمان بازرسی کل کشور با سرعت عمل رسیدگی کرده به مقامات قضائی گزارش دهند و اگر شکایاتی به دادستانی ها رسید با سرعت رسیدگی نمایند و اشخاص یا گروه هایی که مرتکب این نحو اعمال غیر شرعی و قانونی می شوند احضار و پس از اثبات جرم به مجازات برسانند و لازم است اینجانب را از مسائل مذکور مطلع نمائید.
روح الله الموسوی الخمینی