فرمان امام خمینی به نخست وزیر در مورد سرپرستی بنیاد مستضعفین

تاریخ: 1360/09/13

فرمان امام خمینی به نخست وزیر در مورد سرپرستی بنیاد مستضعفین

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای میر حسین موسوی نخست وزیرایدهم الله تعالی
جنابعالی را مسؤول بنیاد مستضعفین قرار می دهم. امیدوارم زیر نظر اشخاص متدین و متعهد و کاردان، این بنیاد را به نفع مستضعفان اداره نمائید. انشاءالله در خدمت به اسلام و مسلمین خصوصاً مستضعفین موفق باشید.
روح الله الموسوی الخمینی