فرمان امام خمینی به حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی

تاریخ: 1360/07/21

فرمان امام خمینی به حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ علی اکبر هاشمی رفسنجانی دامت افاضاته
بدین وسیله جنابعالی به سمت نمایندگی از طرف اینجانب در شورای عالی دفاع منصوب می شوید که انشاءالله تعالی ضمن انجام وظایف محوله، به ادارات مربوطه دیگر نیز رسیدگی و نظارت نمائید. موفقیت جنابعالی را از خدای تعالی مسئلت دارم.
روح الله الموسوی الخمینی