بیانات امام خمینی در جمع سفرا، دیپلمات و وابستگان نظامی کشورهای خارجی مقیم ایران

تاریخ: 1359/11/22

ما نه ظلم خواهیم کرد و نه مظلوم واقع خواهیم شد

بسم الله الرحمن الرحیم
من تشکر می کنم از آقایانی که، سفرای محترمی که امروز برای سالروز پیروزی ملت اسلام و انقلاب شکوهمند ایران اینجا تشریف آوردند و من به همه ملت های مظلوم و همه مستضعفین جهان این روز را که طلیعه بیرون آمدن از زیر یوغ ابر قدرت هاست و خارج شدن از تحت سلطه سلطه جویان است تبریک عرض می کنم.
ملت اسلام پیرو مکتبی است که برنامه آن مکتب خلاصه می شود در دو کلمه لاتظلمون و لاتظلمون. ما در طول تاریخ تحت ظلم و ستم قدرت های داخلی و خارجی بودیم و خصوصاً در این نیم قرن آخر که با دست دولت های بزرگ این رژیم را به روی کار آوردند، رضاخان را انگلیس ها و محمدرضا را متفقین و در طول این پنجاه سال ما از همه ابعاد تحت فشار و ظلم بودیم، ظلم و تجاوز فرهنگی، ظلم و تجاوز نظامی و ظلم و تجاوز اقتصادی و اجتماعی. و ما در طول این پنجاه سال حاضر بودیم در یک کشوری که در تحت سلطه خارجی به دست عمال آنها که از خود افراد داخلی بودند شاهد ظلم هائی بودیم که اگر در تاریخ ثبت بشود کتابی باید در آن باب نوشته بشود. آن ظلم هائی که به مذهب کردند و آن ظلم هائی که به ملت، به بانوان، به جوانان، به روشنفکران و به علمای اسلام کردند، چیزهایی نیست که بشود در یک روز و چند روز تفسیر آن را بیان کرد. ملت ما بعد از اینکه این فشار آنها را به جان کشید و جان آنها را به لب رسید قیام کردند و در این قیام که تقریباً بیش از پانزده سال طول کشید قربانیان فراوان دادند و با قیمت خون های جوان ها و کشتارهای دستجمعی که از آنها شد و معلولینی که برای ما به ارث رسید، شاهد آنقدر ظلم بودند تا جانشان به لب رسید و قیام کردند و دست آن قدرت ظالم را و آن قدرت وابسته را از کشور خودشان دور کردند و همین طور دست کسانی که این مملکت را به غارت می بردند و به اسم خریدار و فروش، همه چیزهای ما را به رایگان می بردند. ما تحت رهبری پیغمبر اسلام این دو کلمه را می خواهیم اجرا کنیم نه ظالم باشیم و نه مظلوم. ما در طول تاریخ مظلوم بودیم، از همه جهات مظلوم بودیم. و ما امروز می خواهیم که مظلوم نباشیم و ظالم هم نباشیم. ما تعدی به هیچ کشوری، به واسطه دستوری که به ما رسیده است از اسلام نخواهیم کرد و تجاوز به هیچ فردی نخواهیم کرد و نباید بکنیم و تجاوز به هیچ کشوری نخواهیم کرد و نباید بکنیم لکن

صحیفه نور جلد 14 صفحه 67

از تجاوز دیگران هم باید جلوگیری کنیم و مردم ما امروز از زن و مرد، صغیر و کبیر عازم این هستند که در مقابل تجاوزهائی که تاکنون به آنها شده است و امروز جلوگیری شده است بایستند و جان خودشان را فدای آزادی و استقلال و فدای بیرون رفتن از زیر بار ظلم کنند و ما از همه ملت ها و از همه دولت ها این توقع انسانی را داریم. اگر دولت های اسلامی هستند و تبع اسلام هستند دستور اسلام است که نباید ظلم بکنید و نباید تحت بار ظلم بروید و اگر تابع عیسای مسیح هستند عیسای مسیح ظلم را به هیچ وجه روا نمی داشت و اگر تابع موسای کلیم هستند موسای کلیم هم ظلم را روا نمی داشت و زیر بار ظلم هم نمی رفت. این برنامه انبیاست، برنامه الهی است که به وسیله انبیا به بشر ابلاغ شده است که مردم نباید ظالم باشند، حتی دو درهم، حتی یک تومان، و نباید قبول ظلم بکنند همین طور ما که تلخی ظلم را چشیدیم و من که از زمان رژیم اسبق شاهد ظلم هائی بودم که به این ملت شد و در رژیم دوم و ما قبل این رژیم، رژیم منحوس پهلوی ما شاهد بودیم که با این ملت رفتار انسان با حیوانات هم نمی شد، حیواناتی بر ما مسلط شدند که به هیچ چیز ما و به هیچ جهت شرفی که انسان باید داشته باشد احترام نمی گذاشتند، سبع هایی بر ما سلطه پیدا کردند که جوانان ما را در تحت ظلم و سبعیت خودشان و ستم خودشان در زندان ها از بین می بردند و آنها را با فجیع ترین صورت آنها را می کشتند و شکنجه می دادند و حتی شکنجه گر از اسرائیل می آوردند تعلیم بکنند شکنجه را. ما امروز غلبه کردیم بر آن ظلم ها و ملت ما غلبه کرد بر آن رژیم و غلبه کرد بر آن کسانی که در داخل این مملکت می خواستند این مملکت را از دست ما همه چیزش را بگیرند و تمام ثروت این مملکت را، چه ثروت انسانی و چه ثروت های طبیعی و زیر زمینی و روی زمینی را از ما می خواستند به رایگان بگیرند و از ما نعمت را سلب کنند، ملت ما قیام کرد و دست آنها را کوتاه کرد و ما با هیچ قیمتی این متاعی را که به دست آوردیم از دست نخواهیم داد. ما، اگر سوابق امور را ملاحظه کنید و اگر چنانچه این صدامی که ادعای پوچی دارد اگر سوابق امور را ملاحظه کند و اگر چنانچه توجه به تاریخ داشته باشد عراق جزء ایران است، مدائن از ماست و از ایران است و شواهد موجود است در خود مدائن و در طاق کسری آن بنای عظیم کسری الان در بغداد موجود است لکن ما از باب اینکه تابع اسلام هستیم و قراردادهایی که شده است محترم می شماریم هرگز بنای این مطلب را نداریم که حتی یک وجب از مملکت عراق که به حسب حالا مال عراق است تعدی کنیم و حتی یک وجب از زمین خودمان را نخواهیم به دیگران داد. نه ظلم می کنیم به آنها و نه تحت ظلم واقع می شویم.

صدام، متجاوزی که خودش را مظلوم و ما را تجاوزگر معرفی می کند

آقایان سفرا که اینجا هستند و مشاهد این ظلم هائی هستند که از طرف رژیم صدام بر ما واقع شده است و هجوم او را در رادیوها و در مطبوعات شنیده اند و دیده اند باید توجه داشته باشند که این رژیم بر ما تعدی کرده است، تجاوز کرده است و باید این تعدی و تجاوز جبران بشود، باید برگردد به محل خودشان تا ما ببینیم با او باید چه بکنیم و در این تجاوزات که کرده است دنیا چه حکم می کند.

صحیفه نور جلد 14 صفحه 68


بر خلاف همه قراردادهای بین المللی، بر خلاف همه اخلاق های انسانی این شخص تجاوز کرد بر ما و بر مملکت ما و به کشتار داد جمعیت های کثیری از انسان ها را، انسان های عزیزی که ما داشتیم، جوان های ما را، پیرمردهای ما را، اطفال ما را، پیرزن های ما را از خانمان خودشان دور کردند و همین طور مدت کثیری است که دسته دسته و فوج فوج کسانی که در مملکت عراق بودند و اهل آن مملکت بودند برای اینکه در سابق اجداد آنها از ایران رفته آنجا و بعد هم آنجائی شده است، از آنجا بیرون کردند و آواره کردند و ماآنها را به واسطه انسانیت و به واسطه اسلامیتی که داریم، آنها را پذیرفتیم و با آنها با آغوش باز به طوری که با کشور خودمان و افراد کشور خودمان عمل می کنیم عمل کردیم. ما در این جنگی که آنها هجوم آوردند و تحمیل به ما کردند، اسرای بسیار از آنها داریم، پناهندگان بسیار از آنها داریم لکن با اسرا عملی کردیم که هیچ کس با اسرای خودش آن عمل را نمی کند. ما مثل برادرهای خودمان با آنها عمل کردیم در صورتی که اسرائی که از ما آنها گرفتند در تحت شکنجه هستند، حتی وزیر نفت ما الان در تحت شکنجه است و آنطوری که حتی در روزنامه های این دو روز نوشته بودند به واسطه شکنجه در خطر است و شاید خدای نخواسته از شکنجه هایی که می کنند و کردند جان سالم بدر نبرد این، آن رژیمی است و آن شخصی است که در طائف آن لاطائل ها را می گوید و اظهار مظلومیت می کند و نیست کسی که بنشاند او را در یک محکمه ای و از او بازجوئی کند که آیا این مظلومیت هائی که اظهار می کنید، ظالمی هستید که به صورت مظلوم خودتان را جلوه می دهید و خائنی هستید که خودتان را امین ملت عرب می دانید و آیا ملت عراق شما را قبول دارند؟ پذیرا هستند؟ شما دور روز - به ملت عراق - اختناق را از ملت عراق بردارید تا معلوم بشود که کی با شما موافق است همانطوری که ملت ایران، شاه سابق معدوم ایران هم ادعا می کرد که ملت با من است و دیدید که ملت چطور با او بود، ملت عراق هم همین طور است که اگر چنانچه سرنیزه از روی آنها برداشته بشود خواهند دید که چطور موافقند با این آدم و طرز این مطلب که عروبت را من می خواهم تقویت کنم، این برخلاف اسلام است. ما هم عربیت را و عجمیت را و ترکیت را و همه نژادها را پذیرا هستیم لکن نه به آن معنائی که حزب بعث عراق قائلند که باید عرب باشد و نه عجم و نه ترک و نه دیگران. همان مطلبی است که هیتلر می گفت و آن مملکت خودش را و نژاد خودش را نژاد برتر می دانست و بر مردم و بر جهان آن کرد که همه شنیدید یا دیدید. ما نه ظلم خواهیم کرد و نه مظلوم خواهیم واقع شد. این مطلبی که اینها در بوق کردند که ما خیال تجاوز داریم به همه ملت ها و همه دولت های دنیا، یک مسأله فاسدی است و یک تهمتی است و یک افترائی است که این مرد جنایتکار و این حزب جنایتکار به ما زده است و ما کراراً گفته ایم که به حسب دستور اسلام نه ظالم هستیم و نه مظلوم، نه توانیم زیر بار ظلم برویم و نه خود ظلم می کنیم، نه یک وجب از خاک دیگران را طمع به آن داریم اگر قدرت هم داشته باشیم، اگر قدرت گرفتن همه دنیا هم داشته باشیم بنای بر این نیست، دستور این نیست و برنامه اسلام این نیست که تجاوز کنیم، لکن یک وجب از مملکت خودمان هم نخواهیم به دیگران داد و صدام را به جای خود نشاندیم و بعد هم بیشتر می نشانیم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته