بیانات امام خمینی در جمع گروهی از اصناف و بازاریان تهران و جوانان خوزستانی

تاریخ: 1359/10/25

بازار باید مظهر تام اسلام و عدالت باشد

بسم الله الرحمن الرحیم
بازار در طول تاریخ، بازارهای تمام کشور و خصوصا بازار تهران یک بازوی قوی ای از برای اسلام و از برای کشور بوده است و انشاء الله خواهد بود. اگر تمام شما یادتان نیست، بعضی از سالمندان یادشان است که رژیم سابق (شاید زمان رضاشاه بود) اینها در صدد بر آمدند که اصل بازار نباشد در ایران، از این مجتمع زیر سقف می ترسیدند، از مجتمعاتی که حصار داشت و زیر سقف بود و مجمع مومنین و متدینین و جوان های متعهد بود می ترسیدند، از مساجد که محل اجتماع همین بازاریان بود و از خود بازار که مجمع ملت بود خوف داشتند و همیشه بازار دنباله مقاصد اسلامی و برای پیشرفت اسلام و برای پیشرفت اقتصاد اسلامی یک بازوی ستبر قدرتمندی بوده است و الان هم همین طور است. منتها سابق، دولت های رژیم سابق و خود رژیم سابق چون با مردم نبود و مردم هم با او نبودند، شاید جرات نکرد یک دفعه محمدرضا توی بازار بیاید اما اکنون اینطور نیست برای اینکه دولت و بازار، رئیس جمهور و بازاری اینها برادر هستند و از خود این مردم هستند، اینطور نیست که در آن رده های به اصطلاح خودشان بالا باشند و به حسب واقع منحط باشند که مردم آنها را نپذیرند. در طول تاریخ هر مشکلی که پیدا می شد برای اسلام و برای علمای بزرگ اسلام کافی بود که نصف روز بازار برای یک همچو امری بسته بشود و مشکل حل بشود. یک پشتوانه عظیمی است بازار برای اسلام، و بازاری ها باید با کمال دقت این مسأله را حفظ کنند.
در همه قشرها اشخاصی که مخالف با مصالح عمومی مسلمین باشند و فعالیت هایشان بر این باشد که جیب های خودشان را پر کنند، هست. بازار هم افرادی هستند که در همچو وقتی که کشور ما مبتلای به جنگ است و پیرزن ها و پیرمردهای دهاتی هر چه دارند، دارند در راه این اسلام و جنگ می دهند، باز در بین بازار اشخاص منحرفی هستند که از خدا بی خبرند و در یک همچو موقعی کارشکنی ها می کنند برای دولت و کارشکنی ها می کنند برای این جنگی که الان ما داریم. مورد تأسف است این معنا که قشرهای میلیونی ملت در تمام دهات و قصبات و شهرها و بازارها برای این جنگ نگران هستند و پشتیبان این جنگ و این جنگزده ها و این ارتش و این پاسدارها هستند، لکن یک عده ای در مقابل این توده های عظیم در هر جائی از مملکت هستند و در بازار هم هستند که در مقابل

صحیفه نور جلد 13 صفحه 280

اسلام خودشان را قرار دادند، در مقابل کشور اسلامی خودشان را قرار دادند. کوشش کنید، آقایان بازاری کوشش کنند در اینکه مبادا اینها بازار را متهم کنند، مبادا اینها بازار را بدنام کنند. بازار ایران خوشنام است و همیشه پشتیبان کشور و ملت و اسلام بوده است و در هر مشکلی بازار در حل آن مشکل ها دخالت داشته است و جزء ملت بوده است و همان ملت است و همان مردم است که در بازارها مجتمع هستند و مشغول اقتصاد ملت هستند و مشغول کارهای صحیح هستند. توجه داشته باشید که یک گروه کوچکی که منافعشان از دست یا رفته یا خوف این را دارند که از دست برود، یعنی منافع نامشروعشان از دست شان رفته است، کاری نکنند که بازار را متهم کنند از قول بازار یک چیزی نگویند، اگر یک وقت از قول بازار یک مطلبی را منتشر کنند، بازاری ها اعتراض کنند و به آنها بگویند که شما اسماء خودتان را بنویسید در اعلامیه های خودتان. باید خیلی امروز ما توجه به این مسائل داشته باشیم. اجتماع بازار یک اجتماعی است که اگر در یک مسیر اسلامی حرکت بکند (و بحمدالله حرکت می کند) مملکت را از آسیب نگه می دارد. همین بازار است که پشتوانه ارتش است و همین بازار است که در این زمان پشتوانه کشور است و دولت است و اگر چنانچه تفرقه در بازار نباشد و بعضی از اشخاص که تفرقه افکن هست گذاشته بشود که فعالیت بکنند، خدای نخواسته این ستون ستبر اسلام را یک وقت از بین می برند. باید توجه داشته باشید. شما می دانید که در مشکلاتی که سابق بود در از زمان میرزای شیرازی تا حالا مشکلات در بازارها حل می شد. اگر یک وقت یکی از علماء تهران به واسطه بدرفتاری دولت های زمان قاجار می خواست از تهران برود، بازار بست و همان بود که آنها توبه می کردند و آن عالم را با التماس نگه می داشتند. این بازار است که باید درست توجه بکند و قشرهای مختلفی که دارد توجه بکند و مساجد را آباد بکنند و مساجد را پر بکنند از جمعیت های خودشان. در ممالک اهل سنت آنکه من دیدم در حجاز وقتی که اذان ظهر گفته می شود بازارها بسته می شود یا باز است و شرطه آنها را حفظ می کند و می روند مسجدالحرام برای نماز یا مسجد النبی برای نماز.
بازار باید مظهر تام اسلام و عدالت باشد. بازار باید احتراز کند از چیزهائی که مخالف دستورات اسلام است و اقبال کند به آن چیزهائی که موافق دستورات اسلام است. از ربا بازار باید مطهر باشد. اگر در بین بازاری ها اشخاصی باشند که خدای نخواسته ربا می خورند، خود بازاری ها آنها را نصیحت کنند. مبادا یک همچو مرضی توسعه پیدا بکند و مملکت ما را به نابودی بکشد. رباخوری، بازارها را از بین خواهد برد، مردم را خواهد تباه کرد. مبادا خدای نخواسته در بین بازار یک همچو معصیت بزرگی که در رأس معاصی، خدا قرار داده است و آن را بالاتر از زنا و در حکم مقاتله با خدا قرار داده است مبادا یک وقت در بازار یک همچو امری باشد و انصاف نیست که در بازار گرانفروشی باشد. در موقعی که مردم ایران، زن و بچه مردم ایران برای جنگزده دارند از منافع خودشان می گذرند و آن چیزی که دارند هدیه می کنند، مبادا در یک همچو موقعی در بازار اشخاصی پیدا بشوند که گرانفروشی کنند که موجب فلج مردم و ناراحتی مردم بشود. اگر خدای نخواسته از

صحیفه نور جلد 13 صفحه 281

اعمال ما یک شکستی واقع بشود به اسلام، مسوولیت ما پیش خدای تبارک و تعالی بسیار بزرگ است.

اشخاصی که در جنگ تشخیص نمی دهند، راجع به جنگ اظهار نظر نکنند.

مبادا در بازار یک وقت راجع به ارتش ایران، راجع به دادگستری ایران، راجع به پاسبان و پاسدارها و اینها مسائلی طرح بشود که اسباب تضعیف آنها شود و خصوصا ارتش و پاسدارها و ژاندارمری که الان مشغول به جنگ هستند و در ردیف اول جنگ واقع شدند و کشته می دهند و خون نثار می کنند مبادا یک وقت مسائلی طرح بشود در بازار یا جاهای دیگر که موجب تضعیف بشود. باید این نکته توجه به آن بشود که مردم عادی اطلاع از فنون جنگ ندارند، فنون جنگ را ارتش دارد آن هم رده اول ارتش، نه همه اگر یک روز پیشروی می شود، یک روز عقب روی می شود، نباید این را در مجلس یا در بازار یا در نطق ها طرح بکنند که چرا اینطور شد. شما مطلع نیستید از کیفیت جنگ، کیفیت جنگ یک روز جلو رفتن هست، یک روز عقب رفتن هست و اینها همه از مسائلی است که آنهائی که تشخیص می دهند، باید این امر را انجام بدهند. اشخاصی که تشخیص نمی دهند، ننشینند توی خانه هایشان در بین مردم بیایند بگویند که چرا اینطور شد، چرا اینطور شد. اینها از مسائلی است که امروز لازم است احتراز از آن بشود. من به همه نصیحت می کنم که راجع به جنگ که الان ما مبتلا هستیم، نیایند اظهار نظر بکنند که (به نظر من اینطور است) . نظر شما هر چه هست، اما اعلام نباید بکنید، نباید یک مطلبی را که موجب تشویش خاطر رؤسای ارتش است، موجب تشویش خاطر رئیس جمهور هست موجب تشویش خاطر دولت هست، یک حرف هائی زده بشود بدون اینکه مطلع باشید دارید چه می کنید. شما خیال می کنید که می خواهید خدمت بکنید و به حسب واقع خدمت نیست. توجه به این مسائل را باید کرد و هر کس رفت جبهه و برگشت نباید فریاد بکند که جبهه چه بود. شما و من تشخیص نمی دهیم که در جبهه باید چه بشود، جبهه را آنهائی که متخصص اند تشخیص می دهند که باید چه جور باشد و جبهه را چه جور نگهداری کنند و چطور موازین جنگ را اجرا بکنند. اگر خدای نخواسته به واسطه حرف ما، به واسطه اقدامات ما در جبهه یک سستی پیدا بشود، یک دلسردی پیدا بشود در جبهه جنگ، مسوولش همه ما هستیم. بازار باید یکدل دنبال جبهه باشد و از پشت سر جبهه را تقویت بکند و مجلس باید پشت سر جبهه باشد و مجلس را تقویت بکند و ناطق ها، نویسنده ها روزنامه نویس ها و همه مطبوعات، رادیو تلویزیون، همه اینها باید امروز دنبال این باشند که پیروزی حاصل بشود، ننشینند هی اشکال بکنند و هی تضعیف بکنند قوای انتظامی ما را. و من به قوای انتظامی و نظامی که الان دارند در سرحدات جانفشانی می کنند همه طوایف شان، چه عشائر و چه مردم عادی غیر نظامی و چه خود نظامی ها و چه قوای دیگر مسلح مثل پاسدارها و پاسبان ها به همه اینها من نوید می دهم که ایران پشت سر شماست، مملکت ایران پشت سر شماست، شما اعتناء نکنید به بعض حرف هائی که گاهی گفته می شود، آنها هم ممکن است بعضی شان از روی غرض باشد ولی شاید غالبا

صحیفه نور جلد 13 صفحه 282

غرض نداشته باشند، توجه ندارند به مسائل.
باید قوای ما در سرحدات که الان جانفشانی می کنند اتکال به خدا کنند و توجه داشته باشند که در تمام دنیا یک ارتشی که اینطور ملت با آنها موافق باشد، نیست. الان ارتش عراق ملت عراق بکلی مخالف با ارتش عراق است و ملت ما بکلی موافق با ارتش ماست و پشتیبان ارتش ماست. بازارهای مسلمین همه پشتیبان شما هستند، توده های مردم همه پشتیبان شما هستند. اگر یک عده ای باشند که از رژیم سابق مانده اند، از تفاله های آن امر فاسد مانده است، یا بعض اشخاصی باشند که سرسپرده به ابر قدرت ها هستند و اسباب یک اغتشاشی یا اسباب یک دلسردی می شود، اینها ملت نیستند. آن که ملت است بازارهای مسلمین است، آن که ملت است آن کارخانه ها و این صحراها و آنهائی که برای این ملت دارند کار می کنند، اینها با شما موافقند. اگر یکی یک صحبتی کرد دلسرد نشوید و با کمال قدرت و اتکال به خدا به کارهای خودتان به آن ترتیبی که نقشه های خودتان اقتضا می کند به همان ترتیب توجه کنید و پیشروی کنید و من امیدوارم که به زودی همه مسائل ما حل بشود و همه بازارهای ما اسلامی بشود و هم ماها به تبع اسلام هدایت بشویم. خداوند تبارک و تعالی به شما سلامت و صحت و عافیت و توفیق خدمتگزاری به اسلام بدهد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته