استفتاء رئیس کل بانک مرکزی ایران از محضر امام خمینی

تاریخ: 1359/09/05

استفتاء رئیس کل بانک مرکزی ایران از محضر امام خمینی

بسمه تعالی
محضر رهبر عالیقدر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی دامت برکاته
عده ای از طاغوتیان و فراریان رژیم گذشته که اموالشان اینک در اختیار بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای انقلابی می باشد به شبکه بانکی کشور مقروض می باشند. تقاضا می شود دستور فرمائید شبکه بانکی کشور بتواند مطالبات خود را از محل این دارائی ها که اینکه در اختیار نهادهای فوق الذکر می باشد تأمین و اخذ نماید.
ایام عمر و عزت مستدام باد
با تقدیم احترام - علیرضا نوبری
(پاسخ امام:)
بسمه تعالی
موافقت می شود. لازم است نمایندگانی از طرف بنیاد برای رسیدگی به این امر تعیین شود و نمایندگان بانک مدارک را ارائه دهند و پس از ثبوت، بدهکاری به بانک ادا شود و مازاد به نفع مستضعفین برداشت شود.
روح الله الموسوی الخمینی