بیانات امام خمینی در جمع گروهی از طلاب و روحانیون مبارز عراق

تاریخ: 1359/07/21

بیانات امام خمینی در جمع گروهی از طلاب و روحانیون مبارز عراق

بسم الله الرحمن الرحیم
این مسائل که برای اسلام و مسلمین پیش می آید و آمده است، اینها سابقه دار است، اینطور نیست که حالا برای ما پیش آمده باشد. شما دانید که تاریخ اسلام مشحون بوده است از این مجاهدت و شهادت ها، از این خون دادن ها و از این خرابکاری ها به دست فجار. ائمه ما علیهم السلام هم مبتلا بودند به همین طور لیکن استقامت و خودداری و صبر باید کرد که خدا با صابران است و ما با دست خالی بر این قدرت فوق العاده شیطانی که همه قدرت ها دنبال او بودند، غلبه کردیم و این نبود جز اینکه ملت ما همراه باهم بودند و صبور بودند و بر مشکلات صبر می کردند و مشکلات را با صبر و با اتکال به خدای تبارک و تعالی حل کردند. این مشکلی که حالا هست مشکل خیلی مهمی نیست و این حل می شود انشاء الله، چنانچه مشکل عراق هم حل می شود. همان نمونه هائی که در زمان محمدرضا در ایران بود الان در عراق است و همان کارهائی که مبدأ شد از برای اینکه این حیثیت خودش را از دست داد و تاج و تخت غصبی را از دست بدهد، همین معنا الان در عراق است. اینها گمان می کنند که با سرنیزه می شود حکومت کرد و این یک اشتباهی است که از برای این قلدرها سرنیزه نمی تواند یک ملتی را خاضع کند، می تواند یک مدتی باشد، لیکن نمی تواند همیشه بر یک ملتی حکومت کند. ملت ها وقتی با هم شدند، هیچ حکومتی و هیچ قدرتی بر آنها نمی تواند غلبه کند و الان بحمدالله هم ملت ایران و هم ملت عراق قیام کرده اند و نهضت کرده اند. امیدوارم انشاء الله موفق و مؤید باشید.