فهرست کتاب


نردبان آسمان «مجموعه ای از درسهای اخلاق حضرت آیة الله بهاءالدینی

تدوین و گردآوری اکبر اسدی‏‏‏

پیشگفتار

مباحثی که پیش رو دارید، مجموعه ای از گفتارهای روحانی فقیه فرزانه و اخلاقی وارسته، حضرت آیت اللّه حاج سید رضا بهاءالدینی است.
این کلمان عرشی، در سالهای دفاع مقدس، هر شب جمعه، برای طالبان علوم دینی افاضه شده و جان مشتاق عاشقان علوم الهی و ربانی را روشنی بخشیده است. کوتاهی، صراحت، صمیمیت و حلاوت این مجالس اخلاقی، گوهر آسمان آن را باز می نماید و روشن بینی و بصیرت باطنی و سعه وجودی این آموزگار بزرگ اخلاق، بر ارجمندی و سودمندی این خطابه مشرقی می افزاید.
خواننده خردمند، در پس این گفتارها، چهره عارفی نستوه را می نگرد که با الهام از کتاب آسمانی و کلام ارباب عصمت و طهارت (ع) و با تأمل در ژرفنای دریای مفاهیم معنوی و به مدد ریاضت خستگی ناپذیر و نظری و عملی، نردبانی برای صعود به مدارج قدسی فراهم آورده است.
بیشتر این گفتارها از نوار بر کاغذ آمده و برخی نیز در مجلس درس نگاشته شده است. گردآورنده این مجموعه کوشیده است تا سیاق سخن حضرت استاد را حرمت گذارد و سنخ شفاهی بیان ایشان را مراعات کند.
افسوس و اندوه می خوریم که آنچه از این گفتارها بر جای مانده، اندک شمار است، اما آرزومندانه امید می بریم که همین کلمات کوتاه و اندک، بارانی از فیض فاخر مینوی بر جان تشنه اهل معنا و اشتیاق فرو بارد و بذر خرمی و خرسندی در دل مؤمنان و رهپویان بکارد.
والسلام علیکم
قم مقدس - اکبر اسدی
زمستان 1375

درس یکم

بحث پیراموان آیه : الحمد لله رب العالمین .

ربوبیّت الهی