فهرست کتاب


سیمای کارگزاران علیّ بن ابی طالب امیرالمؤمنین (ع) جلد اول

علی اکبر ذاکری

5- سعد بن حارث خزاعی، کارگزار آذربایجان

بنابر نقل تنقیح المقال، حضرت امیر(ع) سعد بن حارث را به کارگزاری آذربایجان گذارده و مدتی نیز مسؤول «شرطة الخمیس» بوده است. (808)
مرحوم مامقانی مدرک سخن خود را ذکر نکرده اند و برای ما معلوم نیست در چه زمانی سعد این مسؤولیت را تقبل کرده اما این نکته از کتب تاریخی استفاده می شود که سعد، غلام حضرت، مثل قنبر، یکی از ملازمان امیرالمؤمنین بوده و حضرت در کارهای مختلف از وی استفاده می کرده است از جمله او به عنوان بازرس، به منطقه تحت فرمان زیاد بن ابیه رفته و با وی درگیری لفظی نیز داشته است. (809)
وی همچنین مسؤولیت حفاظت از یزید بن حجیّه را به عهده داشت، اما یزید وقتی که سعد به خواب رفت، فرار کرد. به شرح حال یزید بن حجیّه مراجعه شود.
مرحوم مامقانی می نویسد: سعد بعد از امیرالمؤمنین، ملازم امام حسن(ع) و پس از ایشان ملازم امام حسین(ع) بود و از مکه همراه آن حضرت به کربلا رفت و در روز عاشورا به شهادت رسید. رحمت خدا بر او باد!. (810)

فصل چهاردهم: کارگزاران همدان و شام از طرف عثمان

1- جریر بن عبداللّه بجلی، کارگزار همدان از طرف عثمان

جریر بن عبداللّه از طرف عثمان به عنوان استاندار همدان انتخاب شده بود و تا مدتی بعد از خلافت حضرت امیر(ع) در این سمت باقی بود، تا اینکه حضرت امیر(ع) طی نامه ای، بعد از جنگ جمل از او خواست که به کوفه بیاید.