فهرست کتاب


ولایت فقیه پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

دیکتاتوری در کار نیست. شماها دیکتاتوری نکنید

بیخود دست و پا می کنند، باید به مسیر ملت بیایند و اگر واقعا علاقه مندند که این مملکت یک مملکت صحیحی بشود بگذارند یک آرامشی پیدا بشود، بگذارند که یک آرامشی پیدا بشود، توطئه در اطراف نشود، توطئه در مرکز، در کردستان و در سایر جاها نشود تا یک آرامشی پیدا بشود، وقتی که این آرامش پیدا شد آنوقت همه چیز ملت به جای خودش هست، همه چیز ملت درست می شود، دست اجانب کوتاه می شود و نمی گذارند دیگر برگردند. اما الان یک دسته در تهران توطئه کنند، یک دسته در بلوچستان توطئه کنند، هر دسته در یک جائی ممکن است یک وقتی به اینطور چیزها یک نهضت خدای نخواسته شکست بخورد و اگر شکست بخورد همه چیزمان از بین خواهد رفت. همه با هم باشید، همه ملت باشید، همه دست به دست هم بدهید، همانطوری که از اول هم این نهضت را آن هائی که شرکت داشتند، نهضت را رساندند تا اینجا، باز هم با هم باشید تا این نهضت انشاالله به ثمر برسد و انشاالله آن چیزی را که خدا و رسول خدا می خواهد و آن چیزی را که قرآن مجید می خواهد، این چیزها عملی بشود و این صلاح دین و دنیای همه ملت است و صلاح همه مملکت است. و هیچ وقت خیال نکنید که دیکتاتوری در اسلام است، یا دیکتاتوری در روحانیت است، یا دیکتاتوری در اینطور چیزها، ابدا این حرف ها در کار نیست، دیکتاتوری در کار نیست. شماها دیکتاتوری نکنید، ملت ما دیکتاتور نیستند، ملت ما هم دیکتاتور نیستند، علماء.(5)

ولایت فقیه می خواهد جلوی دیکتاتوری را بگیرد

گول این هائی که از مجلس خبرگان هی تکذیب می کنند، فریب نخورند، این ها همان ها هستند که می خواهند که مجلس خبرگان نتواند کار بکند و این نهضت نتواند به نتیجه برسد و برگردد به آن حالی که خودشان می خواهند، آن حال، آن هائی که خوب هایشان هستند یک جمهوری دموکراتیک می خواهند منهای اسلام، آن هائی که وابسته هستند که همان مسائل را می خواهند.
در هر صورت، ما باید خودمان، شما، همه ملت مان دست به دست هم بدهیم و همانی که از اول فریاد می کردیم که آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی، همین را تعقیب کنیم. جمهوری اسلامی، احکام، احکام اسلام، باید احکام، احکام اسلام باشد. این حرف هایی که می زنند که خیر، اگر چنانچه ولایت فقیه درست بشود دیکتاتوری می شود، از باب این که این ها ولایت فقیه را نمی فهمند چیست. - اگر ولایت - ولایت فقیه نباید بشود، برای این که باید به حکومت ملت باشد. این ها ولایت فقیه را اطلاع از آن ندارند. مسائل این حرف ها نیست، ولایت فقیه می خواهد جلوی دیکتاتوری را بگیرد، نه این که می خواهد دیکتاتوری بکند. این ها از این می ترسند که مبادا جلو گرفته بشود. جلو دزدی ها را می خواهد بگیرد. اگر رئیس جمهور باید با تصویب فقیه باشد، با تصویب یک نفری که اسلام را بداند چیست، درد برای اسلام داشته باشد، اگر درست بشود نمی گذارد این رئیس جمهور یک کار خطا بکند. این ها این را نمی خواهند.

این ها اگر یک رئیس جمهور غربی باشد همه اختیارات دستش بدهند هیچ مضایقه ای ندارند

این ها اگر یک رئیس جمهور غربی باشد همه اختیارات دستش بدهند هیچ مضایقه ای ندارند و اشکالی نمی کنند، اما اگر یک فقیهی که یک عمری را برای اسلام خدمت کرده، علاقه به اسلام دارد، با آن شرایطی که اسلام قرار داده است که نمی تواند یک کلمه تخلف بکند.
اسلام دین قانون است، قانون، پیغمبر هم خلاف نمی توانست بکند، نمی کردند، البته نمی توانستند بکنند. خدا به پیغمبر می گوید که اگر یک حرف خلاف بزنی رگ وتینت قطع می کنم. حکم قانون است، غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد، برای هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه و نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل می کنند، مجری قانون هستند همه، هم فقیه و هم غیر فقیه همه مجری قانونند.