فهرست کتاب


ولایت فقیه پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

ولایت فقیه معنایش این است آنی که خدای تبارک و تعالی برای نظارت در امور و تعیین مراکز قدرت مشخص کرده، فقیه جامع الشرائط است

... خیال نکنند که این ملت نمی فهمد چیزی، نخیر، ملت بهتر از ماها می فهمد، همانطور راه خودش را پیدا کرده و دارد می رود و آن معنایی که شما خیال کردید که این ها تحصیل نکرده اند، تحصیل اگر کدورت در ذهن ها و در قلوب اشخاص بیاورد، معلوم نیست که آن تحصیل هائی که شما می گوئید، یک هدایتی بکند. مردم هدایت شدند و هدایت کردند مردم را، الان هم همه مطلع هستند که چه می خواهند بگویند. یک وقت می گوئید نمی دانند چه می خواهند. آخر مردم مطلعند که چه می خواهند. اگر چنانچه ولایت فقیه را که معنایش این است که آنی که خدای تبارک و تعالی برای نظارت در امور و تعیین مراکز قدرت مشخص کرده آن عبارت از فقیه جامع الشرائط است، اگر همین را شما به رفراندم ملت بگذارید، همان رأیی که او آورد، این رأی را هم خواهد آورد. مردم همین را می خواهند، مردم آن چیزی که خدا می خواهد، آن چیزی که پیغمبر خدا فرموده، می خواهند.

دیکتاتوری در کار نیست. شماها دیکتاتوری نکنید

بیخود دست و پا می کنند، باید به مسیر ملت بیایند و اگر واقعا علاقه مندند که این مملکت یک مملکت صحیحی بشود بگذارند یک آرامشی پیدا بشود، بگذارند که یک آرامشی پیدا بشود، توطئه در اطراف نشود، توطئه در مرکز، در کردستان و در سایر جاها نشود تا یک آرامشی پیدا بشود، وقتی که این آرامش پیدا شد آنوقت همه چیز ملت به جای خودش هست، همه چیز ملت درست می شود، دست اجانب کوتاه می شود و نمی گذارند دیگر برگردند. اما الان یک دسته در تهران توطئه کنند، یک دسته در بلوچستان توطئه کنند، هر دسته در یک جائی ممکن است یک وقتی به اینطور چیزها یک نهضت خدای نخواسته شکست بخورد و اگر شکست بخورد همه چیزمان از بین خواهد رفت. همه با هم باشید، همه ملت باشید، همه دست به دست هم بدهید، همانطوری که از اول هم این نهضت را آن هائی که شرکت داشتند، نهضت را رساندند تا اینجا، باز هم با هم باشید تا این نهضت انشاالله به ثمر برسد و انشاالله آن چیزی را که خدا و رسول خدا می خواهد و آن چیزی را که قرآن مجید می خواهد، این چیزها عملی بشود و این صلاح دین و دنیای همه ملت است و صلاح همه مملکت است. و هیچ وقت خیال نکنید که دیکتاتوری در اسلام است، یا دیکتاتوری در روحانیت است، یا دیکتاتوری در اینطور چیزها، ابدا این حرف ها در کار نیست، دیکتاتوری در کار نیست. شماها دیکتاتوری نکنید، ملت ما دیکتاتور نیستند، ملت ما هم دیکتاتور نیستند، علماء.(5)

ولایت فقیه می خواهد جلوی دیکتاتوری را بگیرد

گول این هائی که از مجلس خبرگان هی تکذیب می کنند، فریب نخورند، این ها همان ها هستند که می خواهند که مجلس خبرگان نتواند کار بکند و این نهضت نتواند به نتیجه برسد و برگردد به آن حالی که خودشان می خواهند، آن حال، آن هائی که خوب هایشان هستند یک جمهوری دموکراتیک می خواهند منهای اسلام، آن هائی که وابسته هستند که همان مسائل را می خواهند.
در هر صورت، ما باید خودمان، شما، همه ملت مان دست به دست هم بدهیم و همانی که از اول فریاد می کردیم که آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی، همین را تعقیب کنیم. جمهوری اسلامی، احکام، احکام اسلام، باید احکام، احکام اسلام باشد. این حرف هایی که می زنند که خیر، اگر چنانچه ولایت فقیه درست بشود دیکتاتوری می شود، از باب این که این ها ولایت فقیه را نمی فهمند چیست. - اگر ولایت - ولایت فقیه نباید بشود، برای این که باید به حکومت ملت باشد. این ها ولایت فقیه را اطلاع از آن ندارند. مسائل این حرف ها نیست، ولایت فقیه می خواهد جلوی دیکتاتوری را بگیرد، نه این که می خواهد دیکتاتوری بکند. این ها از این می ترسند که مبادا جلو گرفته بشود. جلو دزدی ها را می خواهد بگیرد. اگر رئیس جمهور باید با تصویب فقیه باشد، با تصویب یک نفری که اسلام را بداند چیست، درد برای اسلام داشته باشد، اگر درست بشود نمی گذارد این رئیس جمهور یک کار خطا بکند. این ها این را نمی خواهند.