فهرست کتاب


ولایت فقیه پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

دموکراسی وامثال ذلک، الفاظ جالبی که در هیچ جای دنیا معنایش پیدا نشده

این ها گاهی وقت ها با همین صورت سازی که مثلا می خواهد چه بشود و به دیکتاتوری می رسد و دیکتاتوری عمامه و عصا و - نمی دانم - از این حرف هائی که تزریق کرده اند به آن ها و دیکته کرده اند و این ها هم همان را پس می دهند. مثل بچه ها که یک چیزی را دهنشان می گذارند پس می دهند، این هاهم از این قبیل هستند. شمااز این به بعد انشاء الله وقتی که دانشگاه ها باز بشود، مبتلای به این مسائل هستید و باید با هوشمندی و با مطالعه و با مشورت بین خودتان افرادی را که می بینید یا بااسم آزادی و - نمی دانم - این حرف ها که می خواهند یک آزادی خاصی در کار باشد، دلبخواهی در کار باشد، نه آزادی مطلق، یا به اسم دموکراسی وامثال ذلک، الفاظ جالبی که در هیچ جای دنیا معنایش پیدا نشده تا حالا،هر کس برای خودش یک معنائی می کند، به اینطور چیزها گرفتار هستید که این ها می خواهند عمل بکنند و شماباید با کمال توجه و بدون هیچ درگیری، درگیری صحیح نیست نباید ما به آن ها یک صورت حق بجانبی بدهیم. وقتی درگیری شد و اکثریت، شما دارید و فرض کنید که آن ها را کتک زدید و چه کردید، این به نظر اشخاص شاید بیاید به این که این ها حجتی نداشتند، کتک زدند، متوسل به زور شدند.
این ها هر کدامشان آمدند در دانشگاه و گفتند یک مطلبی را، گفتند، بروید جلویش بگوئید چه می گوئید؟ یک وقت می خواهد هیاهو کند که اکثرا این طوری هستند. این ها را سرانشان که وادار می کنند به هیاهو، جمع بشوید دورش بگویید آقا بنشین، صحبت هایت را بکن. ببینید هیچ صحبت ندارد، فقط همین است که یک تشنجی ایجاد کند و نگذارند دانشگاه باز بشود و نگذارند دانشگاه عمل خودش را انجام بدهد. بدون این که با آن ها جنگ و نزاع داشته باشید، با آن ها به این نحو مقابله کنید. یاآن ها اگر یک اجتماع صد نفری، هزار نفری می کنند، شما ده، بیست هزار نفر رااجتماع کنید مسائل خودتان را بگوئید دعوا هم نکنید این باید انجام بگیرد. این امور انشاء الله امیدوارم که نرسد به این مسائل و اما اگر ما یک وقتی توطئه فهمیدیم که نه این ها می خواهند توطئه کنند و چه بکنند، خوب یک تکلیف دیگری هم ممکن است داشته باشیم.(2)

الان شما ملاحظه کنید که در همین مجلس خبرگان که آقایانِ اهل علم و علما و عدّه دیگری هستند، بعض افراد هستند که فکرشان فکراسلامی نیست، یا اگر فکر اسلامی باشد، اسلام را درست نمی دانند چه است. این ها الان در مسائلی اشکالتراشی می کنند و لو مواجه با این است که اکثریت مخالف با آن ها هستند، لکن در عین حالی که اکثریت مسلم و طرفدار اسلام و اسلام را می دانند چه است، معذلک یکی، دو نفر وقتی که در یک محلی باشند که همه شان همچو هستند الا یکی دو نفر اشکالتراشی می کنند و چوب لای چرخ می گذارند و لهذا من باید به آقایان، هم به آقایان اهل خبره، مجلس خبره عرض می کنم که تحت تاثیر قلم ها و قدم هائی که بر خلاف اسلام دارد برداشته می شود، واقع نشوید، شما مسائل را آن طوری که فهمیدید که برای اسلام است، اسلام را تقویت کنید، خدا ناصر شماست خداوند یاری می کند « ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم.» نصرت خدا بدهید، خدا ناصر شماست.

اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است

به حرف های آن هایی که بر خلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می کنند و می خواهند ولایت فقیه راقبول نکنند، گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا یا طاغوت. یا خداست یا طاغوت.

طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود

اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است، وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است، اطاعت او، اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود.