فهرست کتاب


ارکان اسلام در نهج البلاغه

سید ابراهیم سید علوی

مقدمه

به نظر می رسید که از مقدمهای موثر در راه تعمیم فرهنگ اسلامی و گسترش تعلیمات قرآنی از زبان انسان وحی و مجموعه ای است در تشریح و تبیین مفاهیم قرآنی از زبان انسان کاملی که پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله آئینه تمام نمای تعالیم اسلام و دستورهای قرآن کریم بوده است.
نهج البلاغه کتابی است که در بسیاری از ابعاد حیات بشری بویژه در بعد سیاست و اجتماع رنهمودهای ارزنده دارد و علاوه بر آنکه در زمینه معارف اعتقادی و فکری و در مسائل حکومتی و حیات سیاسی سرشار از دانستنی هاست در مسائل عبادی و در تشریح و تبیین فروع دین و ارکان عملی اسلام نیز توضیحات و نکات جالب توجهی دارد که بایستی نسل جوان و انقلابی ما با این نوع آموزشها ورزیده تر شوند.
بنیاد نهج البلاغه که از دیرباز برای رسیدن به این هدف در تلاش و کوشش است برای نمونه جزوهای چهل مروارید را منتشر ساخت و در تکمیل این قدم و در تعمیق بحث های چهل مروارید دوم جزوه حاضر را فراهم نمود.
تیترها و عناوینی که در این کتاب کوچک اما پر محتوا ملاحظه می کنید همگی برگرفته از بیان فصاحت بار و بلاغت شعار سرور متقیان امیر المومنین علی علیه السلام است.
به امید آنکه خداوند متعال توفیق بیشتری عنایت کند تا از نهج البلاغه برای مدارس عالی و دانشگاهها نیز کتاب ها و جزوه هائی متناسب فراهم آوریم تا همه تشنگان معارف علوی از درسهای زندگی پرداز نهج البلاغه، بهره مند گردند.

نماز

نماز یکی از عبادات بزرگ اسلامی است. بلکه از مهمترین عبادتها می باشد که در سازندگی فرد و اجتماع نقشی اساسی دارد و گرانقدری پیرامون نماز و برخی آثار و آداب آن وارد است که تحت عناوینی به آنها اشاره می شود.

نماز نشانه ملیت اسلامی

از دیدگاه امیرالمومنین (علیه السلام)، نماز نشانه ملیت اسلامی است و آن عملی است که مسلمانان بدانوسیله ممتاز و متشخص می شوند و اقام الصلوة فانها الملة (خطبه 109)
ترجمه: و به پاداش نماز که آن، آئین و ملیت است.
و بدین مناسبت است که در جاهای دیگر نهج البلاغه، نماز ستون و پایه دین شناخته شده که بدون آن بنای دین فرو می ریزد و از بین می رود. والله الله فی الصلوة فانها عمود دینکم (نامه 47)
ترجمه: و خدا را خدا را درباره نماز که آن، ستون و پایه دین شماست. و بهمین دلیل است که در احادیث نبوی کسی که نماز را عمداً ترک می کند و اصلاً نماز نمی خواند، کافر خوانده شده که او از ملیت اسلامی و ربقه دین و شریعت بیرون رفته است؛ پیامبر فرمود: بین العبد و بین الکفر الصلوة. (بحار الانوار 82/202)
ترجمه: فاصله انسان و کفر، ترک نماز است.