فهرست کتاب


شگفتی های امیرالمومنین (علیه السلام)

سید محمد نجفی یزدی‏

4- شگفتی در تربیت و مربی

کیست چون امیر المومنین (علیه السلام) که پس از تولد در دامن پیامبر اکرم(صل الله علیه و اله وسلم) پرورش یافته باشد، پیامبر اکرم (صل الله علیه و اله وسلم) او را شستشو می داد، شیر در دهانش می نهاد، بر دوش خود می گرفت و می گرداند و هنگام خواب گهواره او را تکان می داد(7).
حضرت امیر (علیه السلام)در خطبه فاصعه به این نکته مهم اشاره نموده می فرماید:
شما از خویشاوندی نزدیک من با رسول خدا و موقعیت خاصی که با آن حضرت داشتم آگاهید و می دانید که در دوران خرد سالی، پیامبر مرا در آغوش می گرفت و به سینه خود می فشرد و در بستر خود می خوابانید به طوری که بدن او را لمس می کردم، بوی خوش آن را می شنیدم و او غذا در دهان من می گذارد.
من همچون بچه ای که دنبال مادر می رود، همه جا همراه او می رفتم، هر روز یکی از فضائل خود را به من تعلیم می کرد و دستور می داد که از آن پیروی کنم(8).

5- شگفتی در فضائل و مناقب

پیامبر اکرم(صل الله علیه و اله وسلم) فرمود اگر همه درختان قلم شوند و دریاها مرکب گردد و جن و انس نویسنده باشند، نمی توانند فضائل علی بن ابی طالب (علیه السلام) را شمارش نمایند(9).
و فرمود: یا علی، اگر نه این است که می ترسم گروهی از امت من، در مورد تو، اعتقادی شبیه به اعتقاد مسیحیان در مورد عیسی (علیه السلام) پیدا کنند (یعنی تو را خدا بدانند) همانا در مورد تو می گفتم چیزی را که به هیچ گروهی عبور نکنی مگر آنکه زیر پای تو را (برای تبرک) بردارند.

6-شگفتی در ایمان

او چنان در ایمان فرو رفته است که محور ایمان و علامت مومن و نفس ایمان شمرده شده است، ابن عباس می گفت: برای علی بن ابی طالب در کتاب خدا، نامهائی است که مردم نمی دانند، خداوند او را ایمان نامیده است و فرمود: و من یکفر بالایمان فقط حبط عمله الایه (10) و ایمان با خون و گوشت او عجین بود و آنهمه اثار و عجائبی که از حضرتش ظاهر می شد همگی نشان از ایمان بی همتای او دارد.