فهرست کتاب


سفر به عالم برزخ

علی‏رضا اسداللهی فرد

رشوه خواران و رشوه دهندگان و واسطه گران

در راه سفر عده ای را دیدم که آتش می خورند(153) و از دهان تا نشیمن گاهشان می سوخت و از شدت سوزش آن، فریاد می زدند و این خوردن هر بار تکرار می شد.
هدایت گفت: می دانی اینها در دنیا چه کار می کردند؟
گفتم: نه
هدایت: اینها کسانی بودند که در دنیا رشوه می گرفتند یعنی مشکل کسی که به دست او حل می شد، رفع می کرد و پول بابت آن می گرفت و گاه توجیه می کردند، اسمش را هدیه می گذاشتند و او می گرفت.(154)
گفتم: راستش ما در دنیا شنیده بودیم رشوه گیرنده، رشوه دهنده، و واسطه بین این دو یعنی کسی که می داند کسی مشکل دارد و به او گوید من کسی را می شناسم که کار تو را حل کند اما کمی خرج دارد همه ملعونند.(155)
و در روایتی پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: گیرنده رشوه و دهنده هر دو در آتشند.
- و در روایتی دیگر فرمودند: مبادا رشوه بگیرید که رشوه خود کفر است و کسی که رشوه بگیرد بوی بهشت به مشامش نرسد.(156)
- حال سوال من این است آیا در بین اینها، رشوه دهندگان نیز هستند؟
هدایت: بله، همان طور که گفتی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) همه را در یک مرتبه قرار داد و رشوه دهنده نیز در اینجا معذب است.

کسانی که نماز عشا را نخوانند و ترک کنند

در جایی دیگر یک عده سرو صورتشان را به صخره می زدند گفتم اینها کیانند؟
هدایت: اینها کسانی هستند که نماز عشا را نمی خواندند.
گفتم: اینها از هفده رکعت نماز واجبی تنها چهار رکعت نماز را در شبانه روز ترک کردند و این طور معذبند، اگر کلا نماز را نمی خواندند چه بلائی گریبانگیرشان شده بود؟
هدایت: خیلی واضح و روشن است هر که بامش بیش برفش بیش.
گفتم: چطور مگه؟
هدایت: اگر کسی اوقات نمازش را حفظ نکند و به وقت نماز را نخواند، خدا او را در بیابان جهنمی رها می کند(157) و اگر نماز را که ستون دین است، عمدا ترک کند دینش را نابود کرده (یعنی بی دین است).(158)
هدایت: شیطان با آن همه پلیدی نگفت من خدا را سجده نمی کنم، اما آدم بی نماز به خدا بی اعتنایی کرده و سجده نکرد.
- نماز آن قدر مهم است که اگر قبول شود ما بقی اعمال نیز قبول می شود و اگر مردود شود سایر اعمال نیز مردود می شود و یک سره به جهنم تشریف می برد.(159)
- از بی نماز هر چه بگوییم کم گفتیم چرا که پیامبر اسلام فرمود: نمازهایتان را ضایع نسازید پس هر که نمازش را ضایع کند خداوند را با قارون و فرعون و هامان لعنهم الله و اخزاهم محشور کند و حق خداست که او را داخل جهنم نماید همراه با منافقین.(160)

یک لقمه نان به بی نماز، گناهش از کشتن هفتاد پیغمبر بیشتر است

سپس هدایت گفت: می دانی اگر کسی به یک بی نماز، ولو با یک لقمه نان کمک کند چه گناه بزرگی مرتکب شده؟
گفتم: نه قربانت گردم.
گفت: پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: هر کس به یک بی نماز لقمه طعام یا به یک پیراهنی کمک کند مثل کسی است که هفتاد پیغمبر را که اول آنان آدم و آخر آنان محمد (صلی الله علیه و آله) را کشته باشد.(161)
گفتم: لا اله الا الله! کمک به بی نماز اینهمه گناه دارد؟
هدایت: از این هم بیشتر بگویم؟
گفتم: بفرمایید.
هدایت: بی نماز از منافق بدتر است و منافق از کافر بدتر است.
حال که فهمیدی چه درجه ای بی نماز دارد بیا تا جایگاه منافق را برایت نشان دهم.