فهرست کتاب


سفر به عالم برزخ

علی‏رضا اسداللهی فرد

زنانی که شوهرشان را اذیت می کنند

هدایت، بعد از اینکه احوال زنان بی حجاب و بد حجاب را دیدیم، مرا به نقطه دیگری برد که آنجا زنانی را نشان داد که از زبانهایشان آویزان کرده بودند و از آب حمیم در گلوی آنان می ریزند.(59)
هدایت گفتند: می دانی این زنها چه کردند؟
گفتم: نه
گفت: این زنها، زنانی بد خلق و بد زبان بودند و با نیش زبانی که داشتند، شوهرانشان را اذیت می کردند و زخم زبانشان از نیش مار بدتر بود.
گفتم: بعضی از زنان چنان بدزبانند که به خدا از شر زبانشان پناه می بریم. این دسته از زنان، روزگار شوهرشان را سیاه می کنند و با اینکه شوهرشان می توانست آنها را طلاق، دهد از روی دل سوزی، طلاق نداده و حال اینکه اینها خیال می کردند شوهرشان می ترسد و هر چه شوهرشان صبر می کرد خجالت نکشیده بدتر اذیتشان می کردند و در نتیجه ثواب صبر به مرد و عذاب الیم به اینها نازل می شود.
گفت: بله چنین است. اما این زنانها در دنیا نیز روی سعادت را ندیدند و با این زبان، دنیای خود را نیز تلخ کردند.
عرض کردم: آن طور که یادم هست در روایتی که از امام صادق (علیه السلام) نقل شده فرمود: ملعون است، زنی که شوهرش را آزار دهد و او را غمگین سازد.(60)

زنانی که شوهرشان را تمکین نمی کنند

در جایی دیگر از جهنم، زنانی را دیدیم که از پستانهایشان آویزان کرده بودند، گفتم:
چرا اینها را از پستانشان، آویزان کردند؟
هدایت: اینها را که می بینی زنهایی بودند که بدون توجه به خواسته های نفسانی شوهرانشان به تمایلات آنها بی اعتنا بودند و این باعث به گناه افتادن شوهران می شد و لذا هر وقت شوهرشان از آنها تمکین می خواست به بهانه ای مانع بودند.(61)

زنانی که بدون اجازه شوهرشان بیرون می روند

در یکی دیگر از منازل جهنم، زنانی را دیدیم که از پاهایشان آویزان کرده بودند.(62)
(من خیلی از این ملاقاتها ناراحت بودم، چنان ناراحت بودم که خود هدایت برایم) گفت:
چرا ناراحتی؟
گفتم از خدا پنهان نیست از شما چه پنهان، راستش این عذابها را وقتی می بینم قلبم می گیرد!
- از طرفی حق است و از طرفی بالاخره از امت پیامبر هستند.
هدایت گفت: اگر خداوند تبارک و تعالی حجت را برای مردم تمام نمی کرد جای شکوه بود اما مگر خود اینها بارها نشنیدند که خداوند فرموده:
الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین.(63)
گفتم: بفرمایید، چرا این دسته از زنان را از پاهایشان آویزان کرده اند؟
هدایت: این زنها بدون اجازه شوهرشان به کوچه، بازار، خانه اهل و فامیل و غیره رفته اند در حالی که شوهرانشان راضی نبوده.
و این قبیل زنان کسانی هستند که خدا رسول و جبراییل و میکاییل به آنها لعنت می فرستند.(64)