فهرست کتاب


اقامه نماز در دوران کودکی و نوجوانی

دکتر علی قائمی

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع بحث من در این گردهمایی عظیم و شریف، اقامه نماز در دوران کودکی و نوجوانی است. در طی جلسات گذشته که ابعاد این بحث به توسط صاحبنظران تحلیل و ارائه می شد، قطعا همه گفتنی ها را گفتند و به اصطلاح همه سرودها و مرثیه ها خوانده شدند. نمی دانم برای من که در ردیف آخر سخنرانان قرار گرفته ام چیزی برای گفتن باقی مانده است یا خیر؟ در عین حال آنچه را که درباره موضوع بحث بررسی و اندیشه کرده ام در طبق اخلاص گذارده، همچون هدیه موری تقدیم صاحب شریعت می کنم، بدان امید که از ما هم بپذیرند.

دو مبنا در بحث من

در مجموعه عرایضی که راجع به اقامه نماز در دوران کودکی و نوجوانی، در این محضر عرضه می شود، دو سلسله مباحث مبنایی را مورد عنایت قرار می دهیم:
1 - رعایت اصول و مبادی فکری من در عرصه این مبحث
2 - پایه های تربیت اسلامی از دید من که طبعا حاصل و نتیجه آن به بحث نماز کشانده شده، اصول و ضوابطی در جنبه اجرا قال طرحند که باید ارائه شوند.

الف - تکیه گاه بحث من

اما در مورد تکیه گاه بحث خود سعی خواهم داشت که به خواست خداوند به نکات مهمی که ذیلا عرضه می شوند توجه کنم:
1 - اصول و مبادی نظام فکری اسلام لااقل براساس آنچه که من در طول مدت عمر و مکالماتم از اسلام برداشت کرده ام و البته این برداشت جدای از درک، استنباط و نوشته های بزرگان و راهنمایان مذهب نیست.
2 - مبانی و اصولی که از دانش روان شناسان یادگیری در دست و مورد استناد (بزرگان و صاحبنظران این علم است و من سالهای سال است که در این زمینه ها تحصیل، مطالعه، بررسی و تدریس داشته و دارم.
3 - استنباط و تجارت شخصی من که محصول عمری نسبه طولانی و 55 ساله است که 34 سال آن در وظیفه معلمی و مخصوصا چند سال آن در کلاس اول ابتدایی گذشته است، آن هم در نقطه ای نسبتا محروم و در ارتباط با کودکانی که بسیاری از آنان در خانواده هایی نابسامان و آشفته رشد یافته بودند و من سعی داشتم برنامه نماز را درباره آنان به مرحله اجرا درآورم.
4 - کار مستقیم و عملی من درباره فرزندانم، در ارتباط با واداشتن آنها به نماز، از همان دوران خردسالی که گمان دارم در آن مسیر مرتکب خطا و اشتباهی نشده ام و وظیفه پدری خود را لااقل در این قسمت خوب انجام داده و نماز را به صورت فریضه ای عملی و بدون احساس کراهت از جانب آنان، به آنها قبولانده ام.
5 - و البته مختصر پژوهش تجربی و عملی من هم که اغلب با همراهی دانشجویانم در مقاطع مختلف تحصیلی صورت گرفته می تواند در این مورد قابل ذکر باشد که به هر حال مویی در ساختن ریسمانی مدد است.