فهرست کتاب


انتظار موعود فصلنامه علمی - تخصصی ویژه امام مهدی (عج) سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار 1384

مرکز تخصصی مهدویت

1. تشکیل نهضت های عدالتخواه

عالم هستی نظام اسباب و مسببات است.
امام صادق (علیه السلام) می فرماید:
ابی الله ان یجری الاشیاء الا بالاسباب.(344)
خداوند اراده کرده است که تمام اشیاء تنها با اسبابش محقق شود.
در جامعه آرمانی عدالت محور اسلام نیز، اگر چه امدادهای الهی و تأییدات غیبی بسیار موثر بوده و پشتوانه آن هستند، در تعالیم اسلام آمده است که اجرای دقیق این برنامه بدون مسئولیت پذیری و تعهد و تکلیف یارانی کارآمد و جامعه ای خروشان در جهت تحقق نهضت های عظیم آزادی بخش و عدالت خواه میسر نیست.
بنابراین جامعه ای که باور دارد و می داند در آن عصر طلایی از دست ستم پیشگان و مستکبران رهایی یافته و تعالیم انبیا و اصول اساسی رسالت در آن حاکم می گردد، باید برای تحقق و زمینه سازی آن کوشا باشد. جامعه و مدینه فاضله عصر دولت حقه حضرت مهدی (علیه السلام) و عدل محوری او را هدف قرار داده و تلاش می کند برای تسریع در رسیدن به هدف، اسباب و زمینه های آن تحول عظیم را با انقلابها و نهضت ها فراهم آورد و طبیعی است که نمی تواند حکومت های جور و ظلم را تحمل نماید و از این رو به صورت نهضت های آزادی بخش، زمینه و بستر را برای عدالت کلی فراهم می آورد.

2. احیای عدالت نسبی در جامعه

هر جامعه و نظامی برای رشد و تکامل در جهات مختلف، به دنبال الگویی مناسب است تا خود را با آن وفق دهد و به رشد و تعالی نسبی برسد. حال چنانچه جامعه ای محقق شدن اصول دادگری و رستگاری و سعادت و صعود و رفاه اقتصادی، اجتماعی، قضایی و... را در سلطنت مقتدرانه و عادلانه حضرت مهدی (علیه السلام) ببیند و به آن باور داشته باشد، آن را الگوی خود قرار داده و تلاش می نماید تا حد امکان آن آرمان ها - از جمله عدالت و دادورزی - را در خود به فعلیت برساند و اگر نمی تواند همانند آن حکومت اصیل عدالت را جاری کند، لااقل یک عدالت نسبی را تحقق بخشد.

3. یکدلی و یکپارچگی

رمز اصلی پیروزی هر ملتی و سرازیر شدن نعمت های آسمانی یکدلی و یکپارچگی(345) انسانها بر مبنای اسلام و دین داری است.
حضرت علی (علیه السلام) می فرماید:
شما یاوران حقید و برادران در دین؛ سپرهای روز گرفتاری و پیکار و رازداران در برابر افشا کنندگان اسرار.(346)
و اما دوستی طالبان دنیا و بی دینان زوال پذیر و بی نتیجه است و هیچ بنائی ندارد.(347)
روشن است که باور به دادورزی در آخرالزمان از مصادیق دین داری به شمار می آید و می تواند مبنا و ملاکی برای اتحاد باشد و اگر جامعه ای، همگی به این امر بزرگ الهی باور داشته باشند، با توجه به هدف و دغدغه مشترک، نوعی یکدلی و یکپارچگی در تحقق آرمان و کمالی واحد برای آنها شکل می گیرد و وقتی هدف واحد شود، راه ها، اسباب و... برای رسیدن به آن هدف نیز یکی می شود.