فهرست کتاب


انتظار موعود فصلنامه علمی - تخصصی ویژه امام مهدی (عج) سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار 1384

مرکز تخصصی مهدویت

15. احساس شخصیت

مومنان نیک می دانند که مهدی آل محمد (علیه السلام) می آید و آنان را عزیز می گرداند و دشمنانشان را خوار و ذلیل می کند(341) و با خلافت و عدالت راستین خود، حاکمیت مومنان و مستضعفان را تضمین می نماید.(342) بنابراین بدیهی است که مومنان و فرودستان در برابر زورمندان احساس ذلت نمی کنند چرا که خود را میراث دار اصلی زمین دانسته و صاحبی برای خویش متصور هستند که با فرمانروایی عادلانه و سلطنت قدرتمند خود مایه مباهات آنان است.

16. امر به معروف و نهی از منکر

امام باقر (علیه السلام) می فرماید: همانا امر به معروف و نهی از منکر راه انبیا و صالحان است و فریضه بزرگی است که قوام دیگر فرایض به آن است و راه ها به وسیله آن امنیت می یابد و در آمدها حلال می شود و مظالم به صاحبانشان رد می شود و زمین آباد می شود و از دشمنان انتقام گرفته می شود و امور سامان می یابد.(343)
در جای خود ثابت شده است که این فریضه بزرگ الهی، بستر و زمینه مناسب برای ظهور امام عصر و در نتیجه، تشکیل حکومت عدل محور را فراهم می آورد.
بنابراین کسی که به این دادورزی عظیم و عصر شکوفایی استعدادهای صلح و آشتی و برابری و مساوات باور دارد، تحت رهبری عقل و ایمان به انجام این تکلیف بزرگ الهی می پردازد تا هر چه سریعتر بستر مناسب برای به کمال رسیدن انسان ها در این دنیا و بازگردانده شدن حقوقشان فراهم شود و حضرتش ظهور کند و برابری و مساوات را حاکم گرداند.

ره آورد جامعه شناختی